Zprávy památkové péče, 78, 2018, 4: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
m (OBSAH: linky autori)
(+ anotace)
Řádka 7: Řádka 7:
 
[http://zpp.npu.cz/obsahy.php?rok=2018&cislo=4 Redakční web] | [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/39309-z E-shop]
 
[http://zpp.npu.cz/obsahy.php?rok=2018&cislo=4 Redakční web] | [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/39309-z E-shop]
  
 +
== Anotace ==
 +
V sešitu jsou zařazeny články z oblasti zlatnictví i archeologie. Přečíst si můžete zajímavé studie o poutních místech, náhrobku archeologa Josefa Hladíka nebo o osudech sbírek i majitelů Nového zámku v Jevišovicích.
 +
 +
Dvě úvodní studie se zaměřují na jihočeská poutní místa – Martin Gaži a Roman Lavička přibližují poutní areál v Klokotech u Tábora, nedávno prohlášený za národní kulturní památku, a ukazují, jak se v průběhu 20. století vyvíjela jeho podoba i postupy památkové péče. Jan Uhlík se zabývá osudy poutního areálu v Lomci u Vodňan během první poloviny 20. století. Studie Radka Martinka představuje zámecké kaple a jejich bohoslužebnou výbavu z pohledu historicko-liturgického bádání. Anna Grossová seznamuje s historií zlatnického řemesla v Kroměříži, která patřila v období baroka k významným zlatnickým centrům Moravy. Lucie Bláhová a Jana Petrová ve své studii přibližují osudy sbírek i posledních majitelů Nového zámku v Jevišovicích v druhé polovině 20. století. Archeologie je v čísle zastoupena dvojicí příspěvků – Ján Čáni se zabývá areály zaniklých novověkých skláren, Jan Pařez pak zaniklými novověkými hamry v Novohradských horách. Tereza Konvalinková a Martin Ouhrabka představují usedlost če. 8 v Letařovicích jako jeden z dokladů nejstarší dochované venkovské architektury v Libereckém kraji a seznamují s výsledky podrobné operativní dokumentace domu. Studie Kateřiny Adamcové se zabývá náhrobkem archeologa Josefa Hladíka ve východočeském Měníku a nabízí zamyšlení, zda se na jeho vzniku mohl podílet proslulý architekt Adolf Loos mladší. Kromě těchto studií číslo tradičně doplňují kratší články, zprávy a recenze.
 
== OBSAH ==
 
== OBSAH ==
 
*Redakce: Editorial / 281
 
*Redakce: Editorial / 281

Verze z 2. 1. 2019, 10:17

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 78, 2018, 3 < | > Zprávy památkové péče, 78, 2018, 5

Zprávy památkové péče, 78, 2018, 4
Zprávy památkové péče, roč. 78, 2018, č. 4, s. 281-408.

Redakční web | E-shop

Obsah

Anotace

V sešitu jsou zařazeny články z oblasti zlatnictví i archeologie. Přečíst si můžete zajímavé studie o poutních místech, náhrobku archeologa Josefa Hladíka nebo o osudech sbírek i majitelů Nového zámku v Jevišovicích.

Dvě úvodní studie se zaměřují na jihočeská poutní místa – Martin Gaži a Roman Lavička přibližují poutní areál v Klokotech u Tábora, nedávno prohlášený za národní kulturní památku, a ukazují, jak se v průběhu 20. století vyvíjela jeho podoba i postupy památkové péče. Jan Uhlík se zabývá osudy poutního areálu v Lomci u Vodňan během první poloviny 20. století. Studie Radka Martinka představuje zámecké kaple a jejich bohoslužebnou výbavu z pohledu historicko-liturgického bádání. Anna Grossová seznamuje s historií zlatnického řemesla v Kroměříži, která patřila v období baroka k významným zlatnickým centrům Moravy. Lucie Bláhová a Jana Petrová ve své studii přibližují osudy sbírek i posledních majitelů Nového zámku v Jevišovicích v druhé polovině 20. století. Archeologie je v čísle zastoupena dvojicí příspěvků – Ján Čáni se zabývá areály zaniklých novověkých skláren, Jan Pařez pak zaniklými novověkými hamry v Novohradských horách. Tereza Konvalinková a Martin Ouhrabka představují usedlost če. 8 v Letařovicích jako jeden z dokladů nejstarší dochované venkovské architektury v Libereckém kraji a seznamují s výsledky podrobné operativní dokumentace domu. Studie Kateřiny Adamcové se zabývá náhrobkem archeologa Josefa Hladíka ve východočeském Měníku a nabízí zamyšlení, zda se na jeho vzniku mohl podílet proslulý architekt Adolf Loos mladší. Kromě těchto studií číslo tradičně doplňují kratší články, zprávy a recenze.

OBSAH

 • Redakce: Editorial / 281

Studie a materiálie

 • Martin Gaži, Roman Lavička: Poutní areál Klokoty u Tábora a památková péče / 283
 • Jan Uhlík: Lomec u Vodňan – stavební proměny areálu v první polovině 20. století jako reflexe dobového duchovního života mariánského poutního místa / 300
 • Radek Martinek: Zámecké kaple a jejich bohoslužebná výbava jako předmět historicko-liturgického bádání / 307
 • Anna Grossová: Biskupská Kroměříž – jedno z center výroby liturgických předmětů z drahých kovů v období baroka na Moravě / 317
 • Lucie Bláhová, Jana Petrová: Hraběnka Wilhelmine Larisch z Moennichu, rozená Schaffgotsch, a sbírky Nového zámku v Jevišovicích umístěné v expozicích zámků Kraje Vysočina / 331
 • Ján Čáni: Areály zaniklých novověkých skláren jako předmět zájmu archeologické památkové péče / 340
 • Jan Pařez: Průzkum vybraných zaniklých novověkých hamrů v Novohradských horách / 349
 • Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka: Usedlost če. 8 v Letařovicích. Poznatky z průzkumu venkovského domu z poloviny 17. století na Českodubsku / 356
 • Kateřina Adamcová: Náhrobek Josefa Hladíka v Měníku a Adolf Loos / 367

Různé

 • Karel Stibral, Tomáš Kučera: Obraz památek a prezentace jejich image na vybraných příkladech z Veltrus / 381
 • Jiří Roháček, David Vrána: Epigrafická databáze centra Epigrafická a sepulkrální studia Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a její věcný a metodický kontext / 390

Semináře, konference, akce

 • Irena Blažková: Mezinárodní konference Centre for Digital Heritage 2018 v Lundu / 397

Recenze, bibliografie

 • Jiří Pometlo: Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury / 398
 • Pavel Suchánek: Mariánský sloup na Hradčanském náměstí / 400