Zprávy památkové péče, 75, 2015, 6: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
m (In medias res: ?)
m (In medias res: zase to formátování...)
Řádka 8: Řádka 8:
 
*KUNA, Martin: O paměti krajiny a cestách za ní. ZPP 2015/75. č. 6, s. 507-512.
 
*KUNA, Martin: O paměti krajiny a cestách za ní. ZPP 2015/75. č. 6, s. 507-512.
 
*MALINA, Ondřej: Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS. ZPP 2015/75. č. 6, s. 513-520.*PREKOP Filip: Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá. ZPP 2015/75. č. 6, s. 521-531.
 
*MALINA, Ondřej: Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS. ZPP 2015/75. č. 6, s. 513-520.*PREKOP Filip: Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá. ZPP 2015/75. č. 6, s. 521-531.
*CEJPOVÁ, Miroslava; ROHLÍČEK, Petr; VÁCLAVÍK, František R.; ŠEDA, Bohdan: Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. ZPP 2015/75. č. 6, s. 532-538.*POPELÁŘOVÁ, Pavla: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. ZPP 2015/75. č. 6, s. 539-545.*KNECHTOVÁ, Alena: Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. ZPP 2015/75. č. 6, s. 546-552.*METLIČKA, Milan: Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra. ZPP 2015/75. č. 6, s. 553-556.
+
*CEJPOVÁ, Miroslava; ROHLÍČEK, Petr; VÁCLAVÍK, František R.; ŠEDA, Bohdan: Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. ZPP 2015/75. č. 6, s. 532-538.
 +
*POPELÁŘOVÁ, Pavla: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. ZPP 2015/75. č. 6, s. 539-545.
 +
*KNECHTOVÁ, Alena: Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. ZPP 2015/75. č. 6, s. 546-552.
 +
*METLIČKA, Milan: Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra. ZPP 2015/75. č. 6, s. 553-556.
  
 
== Materiálie, studie ==
 
== Materiálie, studie ==

Verze z 18. 2. 2016, 23:47

Národní památkový ústav > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 75, 2015, 5 < | > Zprávy památkové péče, 76, 2016, 1

Obsah

Editorial

  • PODLISKA, Jaroslav; TRYML, Michal. ZPP 2015/75. č. 6, s. 505.

In medias res

  • KUNA, Martin: O paměti krajiny a cestách za ní. ZPP 2015/75. č. 6, s. 507-512.
  • MALINA, Ondřej: Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS. ZPP 2015/75. č. 6, s. 513-520.*PREKOP Filip: Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá. ZPP 2015/75. č. 6, s. 521-531.
  • CEJPOVÁ, Miroslava; ROHLÍČEK, Petr; VÁCLAVÍK, František R.; ŠEDA, Bohdan: Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. ZPP 2015/75. č. 6, s. 532-538.
  • POPELÁŘOVÁ, Pavla: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. ZPP 2015/75. č. 6, s. 539-545.
  • KNECHTOVÁ, Alena: Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. ZPP 2015/75. č. 6, s. 546-552.
  • METLIČKA, Milan: Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra. ZPP 2015/75. č. 6, s. 553-556.

Materiálie, studie

  • WEBER, Martin, VEITH, Tomáš: Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. ZPP 2015/75. č. 6, s. 557-564.*NOVOSAD, Jaroslav; KOMENDOVÁ, Nelly; LANC, Miroslav: Sídlištní architektura 60. a 70. let 20. století ve Zlínském kraji. ZPP 2015/75. č. 6, s. 565-574.*JIRÁSEK, Pavel; MRÁZEK, Martin: Nové trendy v budování bezpečnostních systémů v památkových objektech, muzeích a galeriích. ZPP 2015/75. č. 6, s. 575-580.

Různé

  • BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana; NOVÁK, Miroslav: Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví – neakademický pohled. ZPP 2015/75. č. 6, s. 581-585.*TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin: Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie včetně úpravy v navrhovaném zákoně o ochraně památkového fondu. ZPP 2015/75. č. 6, s. 585-588.*FABIÁNOVÁ, Bohdana: Zemřel Ing. arch Dušan Riedl, CSc. (*22.3.1925 Brno - †4.10.215 Brno). ZPP 2015/75. č. 6, s. 588.

Recenze, bibliografie

  • ULIČNÝ, Petr: Výjimečná kniha o letohrádku Hvězda. ZPP 2015/75. č. 6, s. 588-593.*VYTLAČIL, Lukáš Michael: Dobře rozladěné varhany. ZPP 2015/75. č. 6, s. 593-594.*NEJEDLÝ, Vratislav: Soupis restaurátorských prací realizovaných v České republice pod dohledem státní památkové péče mění svou podobu. ZPP 2015/75. č. 6, s. 594.

Obsah ročníku. ZPP 2015/75. č. 6, s. 598-607.