Staletá Praha, 32, 2016, 2

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 7. 12. 2019, 21:37; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Publikace NPÚ > Staletá Praha

Staletá Praha, 32, 2016, 1 < | > Staletá Praha, 33, 2017, 1

Staletá Praha, 32, 2016, č. 2

Staletá Praha, 32, 2016, č. 2

Na webu vydavatele články v PDF.

E-shop NPÚ.

Obsah

STUDIE

Martin Musílek: Šimon od Bílého lva. Den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů, SP 32, 2/2016, 2–27 https://www.academia.edu/31165268/ Životní dráha významného pražského měšťana a politika Šimona od Bílého lva posloužila jako podklad pro nastínění kolektivní biografie horní vrstvy městského obyvatelstva v pozdně středověké Praze.

Tomasz Cymbalak — Nela Hladíková Trachtová: Soubor drobné figurální plastiky s náboženskou tematikou z novoměstské lokality Palác Národní v Praze, SP 32, 2/2016, 28–52 https://www.academia.edu/31048857/ https://www.researchgate.net/publication/313377077 Prezentace drobných keramických votivních plastik podává přehled nalezených typů, informuje o technologii výroby a použité surovině a pokouší se přiblížit jejich producenty.

MATERIÁLIE

Matouš Semerád — Jan Havrda: Řetězový most císaře Františka I. jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy, SP 32, 2/2016, 53–72. https://www.academia.edu/31321874/ Nález malostranské nájezdové rampy řetězového mostu Františka I. učiněný při běžné výměně inženýrských sítí prohloubil poznání této zajímavé industriální stavby.

Miroslav Kovář — Veronika Staňková: Dokumentace oken oratoří tří pražských klášterních kostelů, SP 32, 2/2016, 73–83. Okna kostelních oratoří jsou svébytným typem výplňových prvků, který je ojedinělý též v možnosti zkoumat dochovaná výsuvná okenní křídla ze 17. a 18. století.

Michaela Selmi Wallisová: Archeologický výzkum „Jámy“ na Novém Městě pražském, SP 32, 2/2016, 84–108.

Jan Zavřel — Miloš Komanec: Kolkované cihly z území Prahy 6, SP 32, 2/2016, 109–121 PDF (verif. 20191207). Nově objevovaný fenomén historických kolkovaných cihel se úzce pojí s dějinami cihlářské výroby, v níž Praha 6 zaujímala přední místo.

Petr Chotěbor: Stavební postupy svatovítské stavební huti ve středověku zjištěné při konzervaci katedrály sv. Víta na Pražském hradě, SP 32, 2/2016, 122-129. PDF.

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA

Archaeologia historica XXI–XL (1996–2015), s. 130-146

AKTUALITY

Ladislav Bartoš — Pavla Danešová — Veronika Koberová — Matouš Semerád — Hana Tomagová: Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ú. o. p. v Praze v roce 2015, SP 32, 2/2016, 147–162. PDF.

Miroslav Kovář: Raně gotické patrové jednotraktové křídlo bývalého Anenského kláštera v Praze, SP 32, 2/2016, 3. strana obálky. PDF.

SERIÁL

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606; Ondřej Šefců: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (14). Kostel sv. Štěpána a okolí, SP 32, 1/2016, 159–160. PDF.