Staletá Praha, 32, 2016, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 17. 1. 2017, 07:59; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Publikace NPÚ > Staletá Praha

Staletá Praha, 31, 2015, 2 < | > Staletá Praha, 32, 2016, 2

Obálka

Na webu vydavatele obsah s ukázkami.

E-shop NPÚ.

Obsah

STUDIE

Ladislav BARTOŠ: Objevené gotické nástěnné malby na fasádě bočního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském, in: SP 32, 1/2016, 2–23. Operativní průzkum přinesl překvapivý nález maleb, jejichž nezvyklé umístění, výjimečná kvalita a ikonografický obsah umožnily provést širší srovnání z několika hledisek.

Petr SKÁLA: Nový pohled na hypotézu o účasti Jana Šindela na stavbě pražského orloje, in: SP 32, 1/2016, 24–45. Hypotéza o účasti Jan Šindela na stavbě pražského orloje, obecně považovaná za platnou od šedesátých let 20. století, byla doplněna o další argumentaci přinášející nové podněty k probíhající odborné diskusi.

Andrea HOLASOVÁ: Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy (2013–2015), in: SP 32, 1/2016, 46–53. Do studií zařazeno omylem.

Karel HUDEČEK a kolektiv: Hlubočepy. Urbanistický vývoj pražské čtvrti, in: SP 32, 1/2016, 54–81. Historická jádra čtvrtí Hlubočepy a Zlíchov náleží k zachovalejším souborům předměstské zástavby v hlavním městě, sousední vilová čtvrť Žvahov je navíc pozoruhodným dokladem regulačních snah v meziválečném období.

Dana LINHARTOVÁ: Obchodní dům U Nováků v Praze na pozadí vývoje obchodního domu v Evropě, in: SP 32, 1/2016, 82–97. Secesní část palácového komplexu U Nováků zachycuje dobře nejen jednu tvůrčí etapu v díle architekta Osvalda Polívky, ale je i významným příkladem vývoje obchodního domu v Evropě.

MATERIÁLIE

Dorota HAVLÍKOVÁ: Ohrožená peronová stěna vyšehradského nádraží čp. 86 v Praze, in: SP 32, 1/2016, 98–112. Bezprostředně zanikající součást kriticky ohrožené kulturní památky, typologicky neobvyklá v rámci historického jádra Prahy, byla dokumentována včetně prostorového zasazení.

Ladislav BARTOŠ, Veronika KOBEROVÁ: Dokumentace oken oratoří tří pražských klášterních kostelů, in: SP 32, 1/2016, 113–134. Okna kostelních oratoří jsou svébytným typem výplňových prvků, který je ojedinělý též v možnosti zkoumat dochovaná výsuvná okenní křídla ze 17. a 18. století.

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA

Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015) - autorský rejstřík (A-F), 135–157.

AKTUALITY

Jan BALÁČEK, Matyáš KRACÍK: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2015, in: SP 32, 1/2016, 158–162.

Helena ČIŽINSKÁ: Před sto lety se narodila Ing. arch. Jarmila Líbalová, in: SP 32, 1/2016, 163–166.

SERIÁL

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606. Ondřej ŠEFCŮ: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (13). Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého, in: SP 32, 1/2016, 167–168. PDF

3. STRÁNA OBÁLKY

Dva výjimečné muzejní počiny v Praze nominovány na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro 2015.