Publikace: Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778–1945

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 12. 4. 2018, 11:27; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778–1945 (Publikace NPÚ, 2017)

Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778–1945. Aut.: Petr Havrlant, Jiří Jung, Romana Rosová. Vyd.: Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži, Opava 2017. 204 s./390 Kč. ISBN 978-80-906899-3-0

E-shop NPÚ | FB

Tagtest: #heritagHradecNadMoravici #heritagZahradyParky #heritagPublikaceNPU2017 #heritagHradecNadMoraviciZamek

Publikace je věnována založení a proměnám zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778–1945, jeho tvůrcům, zahraničním inspiračním zdrojům a dochovaným i nedochovaným stavbám na jeho území. Tento rozsáhlý přírodně-krajinářský park výhledového typu s mnoha odpočívadly, vyhlídkami a pamětními návršími plynule přechází v rozsáhlé lesní porosty, celý areál o rozsahu 130 ha je protkán bohatou sítí parkových chodníků, pěšin a kočárových cest. Úvodní kapitola mapuje bohatou historii knížat Lichnovských, hlavní část publikace pak obsahuje historický místopis parku. Představuje unikátní konvolut pamětních kamenů, které se na jeho území nacházejí, a vypočítává osobnosti, po nichž byly mnohá pamětní místa, vyhlídky i parkové cesty v minulosti pojmenovány. Čtenář se dozví o loveckých zálibách, ale také jiných relaxačních, reprezentačních a společenských aktivitách, které se v parku odehrávaly.

Samostatné kapitoly jsou věnovány dnes již neexistující zámecké oranžérii, dále stávajícím novogotickým konírnám s kočárovnou i vodárenské věži, jež jsou charakteristickými, původně však hospodářskými dominantami celého areálu. Rozebrána je též hospodářská činnost na hradeckém panství kryjící náklady na provoz rodového sídla, ale i na údržbu parku, početných cest, chodníků, pěšin a mostů. Na hradeckém panství patřily ke klíčovým odvětvím odborně vedené lesní hospodaření a v 19. století velmi úspěšný chov ovcí. Závěrečná kapitola knihy je věnována zámeckému zahradnictví, ovocnému sadu a výsadbám v bezprostřední blízkosti zámeckých budov. Sortiment tvořily rozmanité plody, cizokrajné květiny a dřeviny z mnoha kontinentů, dodávané hradeckým zahradníkům z prestižních světových zahradnictví m.j. z USA a Holandska.

Kniha vznikla jako závěrečný výstup projektu Kulturní krajina jako prostor pro reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (DF13P01OVV001), který byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) v letech 2013–2017.

Události

20180418 | Křest publikace s přednáškou v kinosále Národního domu v Hradci nad Moravicí.