Publikace: Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
(link edice)
m (+ navi)
 
Řádka 1: Řádka 1:
[[NPÚ. Publikace|Publikace NPÚ]] >
+
[[NPÚ. Publikace|Publikace NPÚ]] > [[Edice Odborné a metodické publikace]] (96 | [["Pánové, prosím, smekněte": Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy|98]])
  
 
[[Soubor:Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018.jpg|náhled|Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018 (metodika NPÚ)]]
 
[[Soubor:Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018.jpg|náhled|Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018 (metodika NPÚ)]]

Aktuální verze z 9. 9. 2020, 22:36

Publikace NPÚ > Edice Odborné a metodické publikace (96 | 98)

Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018 (metodika NPÚ)

Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018. Odborné a metodické publikace, sv. 97, NPÚ, Praha 2018, 284 s. ISBN 978-80-7480-125-9.

Autoři: Hana Havlůjová a Petr Hudec (edd.).

DISTRIBUCE se připravuje - budeme aktualizovat!!!

Obsah

Anotace

Odborná metodika Památková edukace v historických zahradách a parcích: Příklady dobré praxe Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži a odboru edukace a dalšího vzdělávání v Praze vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury", jenž byl spolufinancován z IOP EU.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná metodika obsahově navazuje na tituly Způsoby prezentace památek zahradního umění, Způsoby edukačního využití památek zahradního umění a Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění. Je určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách a parcích. Metodika se stane relevantním podkladem pro správce a majitele památek zahradního umění, kteří si uvědomují jejich výchovně vzdělávací potenciál a důležitost aktivní účasti veřej­nosti na ochraně a rozvoji tohoto druhu kulturního dědictví. V rámci svého odborného vzdělá­vání ocení metodiku také pedagogové a obec galerijních a muzejních pedagogů. V neposlední řadě také lektoři environmentálních programů a památkoví pedagogové.

Tiráž

 • Odborný recenzent: Mgr. Kateřina Sládkova, prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
 • Text: © 2018, Hana Havlůjová, Petr Hudec, Květa Jordánová, Hana Poková, Aranka Řezníčková, Eva Ne­prašová, Zdenka Lněníčková
 • Fotografie: 2018, Marcela Bradová, Monika Cimerová, Jakub Čermák, Marie Heczko, Petr Hudec, Olga
 • Krčmová, Eva Neprašová, Lenka Psotová, Radka Rybková, Pavel Slavko, Marcela Svejkovská, Lenka Trantírková, Tomáš Vrtal

OBSAH

 • Úvod / 5
 • Památková edukace v historických zahradách a parcích / 7

Příklady dobré praxe / 12

Programy pro žáky mateřských škol / 13

 • Moje zahrada (Kroměříž, Podzámecká zahrada, Květná zahrada) / 14
 • Odkud spadl Eda? (Kroměříž, Květní zahrada) / 19
 • Zvířátka v Rotundě (Kroměříž, Květná zahrada) / 26
 • V království Diany (Kynžvart) / 32

Programy pro žáky 1. stupně základních škol / 41

 • Roma doma aneb Pražská Itálie (Zahrady pod Pražským hradem) / 43
 • Účesy lysické zahrady (Lysice) / 55
 • Jaroměřické zahradní kratochvíle (Jaroměřice) / 66
 • Orloj (Kroměříž, Květná zahrada) / 76
 • Jablko sváru (Kroměříž, Květná zahrada) / 84
 • Geometrie v zahradě (Kroměříž, Květná zahrada) / 91
 • Čajová zahrada (Kroměříž, Květná zahrada) / 98
 • Hyacint a jeho (ne)přátelé (Kroměříž, Květná zahrada) / 107
 • Zákeřné keře (Kroměříž, Podzámecká zahrada) / 115
 • Svět v zahradě (Kroměříž, Květná zahrada) / 123

Programy pro žáky 2. stupně základních škol / 133

 • Doteky dalekých krajů (Kroměříž, Květná zahrada) / 135
 • Od růže k slze (Vizovice) / 145
 • Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov (Český Krumlov) / 153
 • Voda v zahradě (Kroměříž, Květná zahrada) / 161

Programy pro žáky středních škol / 169

 • Mediální proměny (Kroměříž, Květná zahrada) / 171
 • Průvodcem v Květné zahradě (Kroměříž, Květná zahrada) / 178
 • Parkem letem světem - antikou i orientem (Krásný Dvůr) / 185
 • Zahradní praktika (Kroměříž, Podzámecká zahrada, Květná zahrada) / 197

Programy pro rodinné návštěvníky a volnočasová sdružení / 205

 • Hravá Květná zahrada (Kroměíž, Květná zahrada) / 207
 • Pavím okem aneb Jak šel páv s barvou ven (Buchlovice) / 213
 • Mozaikování v osmistěnu (Kroměříž, Květná zahrada) / 221
 • Harlekýnova cesta ke štěstí (Kroměříž, Květná zahrada) / 226
 • Pýcha Metternichova aneb Špacír kynžvartským parkem (Kynžvart) / 233

Programy pro dospělé a zdravotně znevýhodněné návštěvníky / 243

 • Hudba léčí aneb Múzická pouť po hospitálu Kuks (Kuks) / 245
 • Zahrada neslýchaná (Kroměříž, Květná zahrada) / 253
 • Zahrada nevídaná (Kroměříž, Květná zahrada) / 257
 • Prázdniny na kolečkách (Kroměříž, Květná zahrada) / 263

Závěr / 269

Seznam literatury a zdrojů / 271

Přílohy / 273

 • Příloha 1. Parkem letem světem — antikou i orientem (příklad detailního scénáře) / 273
 • Příloha 2. Přehled specifických vzdělávacích potřeb zdravotně znevýhodněných návštěvníků / 282