Publikace: Dokumentace kampanologických památek

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ. Publikace >

Dokumentace kampanologických památek, publikace NPÚ 2018

Petr Vácha: Dokumentace kampanologických památek. Příloha: Určování hmotnosti zvonů a jejich zvukového obrazu (památkový postup), Odborné a metodické publikace, sv. 92, NPÚ, Praha 2018, 94 s., příloha 50 s. ISBN 978-80-7480-100-6.

Autor: Petr Vácha

web NUŠL, MIS, PDF/NUŠL.

Obsah

METODIKA

Anotace, ediční poznámky

Certifikovaná metodika (osvědčení č. 184 Ministerstva kultury ČR, Odboru OVV, Č. j. MK 80130/2018 OVV, Sp. Zn. MK‑S 1380/2018 OVV ze dne 7. 12. 2018).

Metodika reaguje na nedostatečnou orientaci pracovníků památkové péče v oblasti kampanologické problematiky. Posky‑tuje návod k získávání kvalitnějších a objektivnějších údajů o zvonech a hodinových cimbálech v terénu. Umožňuje kriticky posuzovat v pramenech a literatuře uváděné údaje.

Cílovou skupinou uživatelů jsou pracovníci památkové péče, restaurátoři, pracovníci muzeí, projektanti, badatelé a zájemci o kampanologickou problematiku.

Metodika vznikla v rámci výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z insti‑tucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) v letech 2015–2016. Čerpá též z terénní dokumentace prováděné v rámci výzkumných záměrů v letech 1999–2004 (MK0CEZ99F0401) a 2005–2011 (MK07503233302), dále z terénní dokumentace prováděné v rámci výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) v letech 2012–2014.

OBSAH

 • 1. Úvod / 5
  • 1.1 Stav poznání / 5
  • 1.2 Účel metodické publikace / 5
  • 1.3 Cíle kampanologického výzkumu / 5
 • 2. Zvonová stanoviště / 7
  • 2.1 Druhy objektů a jejich vyhledávání / 7
  • 2.2 Prostorová identifikace a lokalizace / 9
  • 2.3 Umístění zvonů v objektech/ 9
  • 2.4 Zvonové stolice / 11
  • 2.5 Venkovské zvoničky / 13
 • 3. Zvonový inventář / 17
  • 3.1 Zvony a hodinové cimbály / 17
   • 3.1.1 Evropské zvony / 17
   • 3.1.2 Hodinové cimbály / 17
   • 3.1.3 Materiály z nichž byly zvony zhotovovány / 19
 • 4. Výroba zvonů / 22
 • 5. Popis zvonu / 24
  • 5.1 Zvon / 24
  • 5.2 Výzdoba / 28
  • 5.3 Nápisy na zvonech 30
 • 6. Vybavení zvonu a rozeznění / 32
  • 6.1 Srdce / 32
  • 6.2 Zavěšení zvonů a hodinových cimbálů / 35
  • 6.3 Pohyblivé zavěšení zvonu / 37
  • 6.4 Specifické řešení / 41
  • 6.5 Typologie zvonových hlav / 41
 • 7. Ložiska / 44
 • 8. Pohony / 48
  • 8.1 Pohon lidskou silou / 48
  • 8.2 Elektropohony / 50
 • 9. Užívání / 53
  • 9.1 Jména a funkce jednotlivých zvonů / 54
  • 9.2 Zvonění / 55
  • 9.3 Slyšitelnost zvonů 56
  • 9.4 Zvonohry / 56
  • 9.5 Náhražky a atrapy 57
  • 9.6 Vanovické zvonění 58
  • 9.7 Velikonoční řehtačky a klapačky / 58
 • 10. Evidence a dokumentace / 60
  • 10.1 Soupis zvonů / 60
  • 10.2 Terénní dokumentace / 61
 • 11. Stav / 69
  • 11.1 Stanoviště / 69
  • 11.2 Zvon / 69
  • 11.3 Srdce / 71
  • 11.4 Zavěšení / 72
 • 12. Bezpečnost práce / 74
 • 13. Zpracování informací 75
  • 13.1 Texty / 75
  • 13.2 Databáze / 75
  • 13.3 Digitální mapa / 75
  • 13.4 Práce s literaturou a prameny – konfrontace s realitou / 76
 • 14. Evidence kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty / 78
 • 15. Přílohy / 79
  • 15.1 Textové zpracování výsledků terénní dokumentace (z psané, diktované a fotografické dokumentace) pro další využití. (Po doplnění návrhů na opatření či posouzení záměru oprav respektive restaurování lze využít pro zpracování odborného vyjádření.) / 79
  • 15.2 Různé způsoby přepisu nápisů / 83
 • 16. Slovník vybraných pojmů / 86
 • 17. Literatura (výběr) / 90

PŘÍLOHA

Petr Vácha: Určování hmotnosti zvonů a jejich zvukového obrazu. Památkový postup

Anotace a ediční poznámky

Certifikovaný památkový postup (Osvědčení č. 22 Ministerstva kultury ČR, Odboru výzkumu a vývoje, Č. j. MK 66008/2016 OVV, Sp. Zn. MK‑S 12920/2016 OVV ze dne 27. 10. 2016)

Tento památkový postup reaguje na nedostatečnou orientaci pracovníků památkové péče v oblasti kampanologické problematiky. Poskytuje návod k získávání údajů o hmotnosti a zvukové stránce zvonů včetně popisu úskalí, s kterými je možné se setkat. Vysvětluje různé metody v určování zvukového obrazu zvonu; umožňuje tak kriticky posuzovat v pramenech a literatuře uváděné údaje.

Cílovou skupinou uživatelů jsou pracovníci památkové péče, restaurátoři, projektanti, pracovníci muzeí, badatelé a zájemci o kampanologickou problematiku.

Památkový postup vznikl v rámci výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) v roce 2014. Čerpá též z terénní dokumentace prováděné v rámci výzkumných záměrů v letech 1999–2004 (MK0CEZ99F0401) a 2005–2011 (MK07503233302), dále z terénní dokumentace prováděné v rámci výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) v letech 2012–2014.

OBSAH

 • 1. Úvodem / 5
 • 2. Určení hmotnosti zvonu / 6
  • 2.1 Určující rozměry zvonu / 6
  • 2.2 Hmotnost zvonu / 8
  • 2.3 Zvonová žebra / 8
  • 2.4 Korekce výpočtu hmotnosti / 9
  • 2.5 Zvony z jiných materiálů / 10
  • 2.6 Hodinové cimbály / 11
  • 2.7 Vyznačená a uváděná hmotnost / 12
  • 2.8 Údaje o hmotnosti z pramenů a literatury / 12
 • 3. Zjišťování zvukového obrazu, zvuková analýza zvonů / 13
  • 3.1 Tóny obsažené ve zvukovém spektru / 13
  • 3.2 Hudební stupnice a typy ladění / 15
  • 3.3 Matematicko‑fyzikální vyjádření hodnot tónů / 18
  • 3.4 Variabilita zvukového obrazu zvonů / 19
  • 3.5 Zjišťování zvukového obrazu zvonů / 19
  • 3.6 Metody zjišťování zvukového obrazu (zvukové analýzy zvonů) / 21
   • 3.6.1 Mechanické ladičky / 21
   • 3.6.2 Elektronické metody / 23
   • 3.6.3 Měření vyznívání zvonů / 24
   • 3.6.4 Faktory a postupy ovlivňující výsledek / 26

Závěr / 28

Literatura / 29

Přílohy / 31

Návod k používání programu Wavanal / 28

Průměr a hmotnost zvonu ze zvonoviny ve vztahu k základnímu tónu / 44