Publikace: Řeč středověké fortifikační architektury – terminologie a její souvislosti

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 17. 12. 2018, 17:45; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Soubor:Vladislav Razím, Řeč středověké fortifikační architektury – terminologie a její souvislosti (2018)

Vladislav Razím: Řeč středověké fortifikační architektury – terminologie a její souvislosti, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Praha 2018. ISBN 978-80-86516-96-7

První systematický souhrn terminologie středověké fortifikační architektury prom území ČR, podaný v širších evropských souvislostech. Výkladová část představuje druhy opevněných staveb a sídel, jejich strukturu a jednotlivé prvky, přehledným způsobem vysvětluje vzájemné vztahy a funkce. Všechny uvedené položky jsou pak seřazeny ve čtyřjazyčném slovníku (vedle češtiny angličtina, němčina a francouzština), který dosud citelně chyběl. Správnému pochopení velkého množství informací napomáhá bohatá obrazová příloha.

Kniha je určena odborníkům i laickým čtenářům, u nichž se středověké hrady, městská opevnění a další fortifikační stavby těší značné pozornosti.

OBSAH

 • Úvod / 7
 • Druhy opevněných staveb a sídel / 13
 • Struktura fortifikačních celků / 19
 • Prvky fortifikačních staveb / 31
 • Stručné srovnání s fortifikacemi v západní a jižní Evropě (exkurz 1) / 45
 • Ke stavebně-technologickým vlastnostem středověkých fortifikačních staveb (exkurz 2) / 47
 • Obrazová část / 49
 • Slovník / 221
 • Literatura a prameny (výběr) / 243
 • Rejstřík místních jmen v obrazových přílohách / 246
 • Anglické resumé / 249