Průzkumy památek, 25, 2018, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 13. 2. 2019, 12:19; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Průzkumy památek (časopis) (Publik. 20190124. Edit. 0)

Průzkumy památek, 24, 2017, 2 < | > Průzkumy památek, 25, 2018, 2

Průzkumy památek, 25, 2018, 1

Průzkumy památek, roč. 25, 2018, č. 1, s. 1-176.

Redakční web | E-shop NPÚ

Obsah

OBSAH

Úvodník

 • Vladislav Razím: Poznámka u příležitosti 25. výročí vzniku Průzkumů památek, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 1-2. PDF

Studie

 • Ivan Peřina: Tvrz v Útěchovicích. K průzkumu středověké jizby, nebo již světnice?, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 3-24. PDF
 • Petr Uličný: Bella, & rara armaria di sua Altezza: Zbrojnice Pražského hradu v době Ferdinanda Tyrolského, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 25-46. PDF
 • Jakub Ďoubal, Petra Lesniaková, Vladislava Říhová, Jan Vojtěchovský: Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 47-70. PDF
 • Anna Hamrlová: Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu kostelních inventářů a účtů, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 71-86. PDF
 • Šárka Kolářová: Žerotínské saně a dámský saňový karusel 17.–18. století, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 87-102. PDF
 • Jiří Krátký: Varhany kostela sv. Floriána v Kružberku-Starých Lublicích, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 103-112. PDF
 • Vladislava Říhová, Zuzana Křenková: Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 113-132. PDF
 • Irena Kučerová, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová: Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 133-148. PDF

Materiálie

 • Michael Rykl: Goticko­-renesanční detaily v domě čp. 510/I na Havelském městě v Praze a jejich vztah k portálům v Ludvíkově křídle na Pražském hradě, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 149-161. PDF
 • Jiří Bláha: Krovy Sálu předků a navazujícího trojkřídlí zámku ve Vranově nad Dyjí, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 161-171. PDF

Recenze

 • Jiří Varhaník: Roman Lavička – Ladislav Čapek – Jiří Fröhlich – Jiří Havlice – Rudolf Krajíc – Lukáš Reitinger: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 172-176. PDF academia.edu