Průzkumy památek, 25, 2018, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 24. 1. 2019, 17:54; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Průzkumy památek (časopis) (Publik. 20190124. Edit. 0)

Průzkumy památek, 25, 2018, 1

Průzkumy památek, 24, 2017, 2 < | > Průzkumy památek, 25, 2018, 2

Průzkumy památek, 25, 2018, 1

Průzkumy památek, roč. 25, 2018, č. 1, s. 1-

[E-shop NPÚ]

Obsah

OBSAH

Úvodník

Studie

 • Ivan Peřina: Tvrz v Útěchovicích. K průzkumu středověké jizby, nebo již světnice? PDF
 • Petr Uličný: Bella, & rara armaria di sua Altezza: Zbrojnice Pražského hradu v době Ferdinanda Tyrolského PDF
 • Jakub Ďoubal, Petra Lesniaková, Vladislava Říhová, Jan Vojtěchovský: Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově PDF
 • Anna Hamrlová: Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu kostelních inventářů a účtů PDF
 • Šárka Kolářová: Žerotínské saně a dámský saňový karusel 17.–18. století PDF
 • Jiří Krátký: Varhany kostela sv. Floriána v Kružberku-Starých Lublicích PDF
 • Vladislava Říhová, Zuzana Křenková: Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci PDF
 • Irena Kučerová, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová: Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice PDF

Materiálie

 • Michael Rykl: Goticko­-renesanční detaily v domě čp. 510/I na Havelském městě v Praze a jejich vztah k portálům v Ludvíkově křídle na Pražském hradě PDF
 • Jiří Bláha: Krovy Sálu předků a navazujícího trojkřídlí zámku ve Vranově nad Dyjí PDF

Recenze

 • Jiří Varhaník: Roman Lavička – Ladislav Čapek – Jiří Fröhlich – Jiří Havlice – Rudolf Krajíc – Lukáš Reitinger: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců PDF