Průzkumy památek, 24, 2017, 2

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 2. 8. 2018, 23:00; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Průzkumy památek (časopis)

Průzkumy památek, 24, 2017, 1 < | > Průzkumy památek, 25, 2018, 1

Průzkumy památek, 24, 2017, 2

Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 1-120

Redakční web | e-shop | číslo na FB

Obsah

OBSAH

Úvodník

  • Alena NACHTMANNOVÁ: O zkoumání movitých památek z pohledu historika, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 1-4.

Studie

  • Michaela RAMEŠOVÁ: Benedikt Ried, Karel Fiala a portál Staré sněmovny ve Starém královském paláci Pražského hradu, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 5-20. https://www.academia.edu/35741618/
  • Dalibor JANIŠ, Zdeněk ŠTAFFEN, Radim VRLA: Zánik hradu Starého Světlova, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 21-28.
  • Vladislav RAZÍM: Předsunutá bašta města Třebíče na tzv. Hrádku, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 29-40.
  • Zuzana MACUROVÁ, Zdeňka MÍCHALOVÁ: Perspektivní divadla Martina Engelbrechta z mobiliárního fondu zámku v Lysicích, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 41-48.

Materiálie

  • Ondřej FAKTOR: Příspěvek ke gotickým nástěnným malbám dochovaným v podkroví kostelů v jihozápadních Čechách, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 49-61.
  • Jiří BLÁHA: Krovy hřbitovního kostela sv. Michaela v Poličce, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 61-69.
  • Tomáš KAREL, Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ: Nález roubené konstrukce pozdně gotického domu ve Stříbře (Ruská, čp. 305), in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 69-78.
  • Petra MEDŘÍKOVÁ: Kaunitzové v obrazech a fotografiích z mobiliárního fondu Mnichovo Hradiště, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 79-89.

Recenze

Z odborného tisku

  • Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2016, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 92-120.