Průzkumy památek, 24, 2017, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 4. 11. 2017, 00:29; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Průzkumy památek (časopis)

Průzkumy památek, 23, 2016, 2 < | > Průzkumy památek, 24, 2017, 2

Redakční web | e-shop

Obsah

OBSAH

Úvodník

 • David MERTA, Marek PEŠKA: Nezisková organizace na poli archeologie a stavebněhistorického výzkumu

Studie

 • Dalibor PRIX: Přestavba kostela sv. Martina v Sedlčanech ve 14. století, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 3-36.
 • Zuzana VŠETEČKOVÁ: „Příjezd, Setkání a Klanění sv. Tří králů“ na nástěnné malbě v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 39-50.
 • Markéta PAVLÍKOVÁ, Theodora POPOVA: Exkurz: Restaurování nástěnné malby „Průvod a Klanění tří králů“ v presbytáři kostela sv. Marina v Sedlčanech, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 52-56.
 • Jan ŠTĚTINA: Kostel sv. Václava v Hulíně, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 57-86.
 • Jiří BLOCH, Jarmila HANSOVÁ, Daniel ŠNEJD: Renesanční roubená světnice v čp. 24 ve Vyšším Brodě v kontextu obdobných dochovaných příkladů na Českokrumlovsku, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 89-112.
 • Pavel ZAHRADNÍK: Archivní zprávy k životu a dílu architekta a stavitele Josefa Jedličky (1702–1784), in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 115-133.
 • Václav ZEMAN: Vzorník evangelických kostelů od Julia Zeissiga a jeho vliv na architekturu v Čechách na počátku 20. století, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 135-151.

Materiálie

 • Karel ŽÁK, Richard PŘIKRYL, Zuzana WEISHAUPTOVÁ: Posouzení původu neobvyklých hornin ve zdivu hradu Týřova, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s.
 • Vladislav RAZÍM: Doplnění poznatků o stavebním vývoji věžového paláce hradu Týřova, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 160-166.
 • Alena HADRAVOVÁ: K identifikaci soch s antickou tematikou ze sochařské dílny rodiny Platzerů v zámeckém parku ve Lnářích, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s.
 • Daniel LYČKA: Voluptuární stavby v liechtensteinských parcích v Nových Zámcích u Litovle a v Adamově, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s.

Diskuse

 • Maroš VOLOVÁR: Kostol košických dominikánov a jeho kameňosochársky program

Recenze

 • Jiří VARHANÍK: Dalibor Janiš – Jiří Holík – Jana Langová – Radim Vrla: Hrad Lukov, proměny opevněného sídla