Historie verzí stránky „Popis sloupců přehledu záznamů“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 5. 2017, 14:37Admin (diskuse | příspěvky). . (7 803 bajtů) (+7 803). . (Založena nová stránka s textem „Přehled problémů v bug tracker '''Mantis''' slouží k souhrnnému prohlížení, filtrování a řazení shromážděných problémů. Údaje #I…“)