Petr Weiss

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 12. 1. 2018, 11:12; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Mgr. Petr Weiss. Vystudoval muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2001-2006), je absolventem rekvalifikačního studia památkové péče (1999-2001) při někdejším Státním ústavu památkové péče.

V oblasti správy státních hradů a zámků působí od roku 1997, kdy pracoval jako sezónní průvodce zámku Veltrusy. U Národního památkového ústavu (NPÚ) či jeho předchůdců je trvale zaměstnán od srpna 1998. Od té doby zde vystřídal několik pracovních zařazení (průvodce, správce depozitáře, vedoucí návštěvnického provozu) na zámcích Veltrusy, Hořovice a Sychrov. Od června 2008 vedl sekci správy památkových objektů v libereckém pracovišti NPÚ (od r. 2009 v pozici náměstka).

Po vzniku Územní památkové správy na Sychrově roku 2013 krátce působil jako vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku. V září 2013 byl jmenován kastelánem státního zámku Zákupy.

Profesně se zabývá také historií poválečného zpřístupňování hradů a zámků, jejich prezentací a mobiliárními fondy.

Od roku 2009 se podílel jako spoluřešitel na těchto výzkumných úkolech: „Státní zámek Hrubý Rohozec – zpracování archivního a fyzického průzkumu mobiliáře“ (řešeno v rámci úkolu 205 - Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů), jehož výsledkem byla nová interiérová instalace zámku Hrubý Rohozec. Dále „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace“, který vedl k vytvoření nové expozice hradu Grabštejn či expozice vývoje nábytkových stylů ve 2. patře zámku Lemberk.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/o-nas/Organizacni-struktura (20180112)