Pavel Kroupa

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník

JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa, dlouholetý odborný pracovník středočeské pobočky NPÚ (SÚPP, SÚPPOP). Penzinován na jaře 2016,[1] nadále se věnuje uměleckohistorickému zkoumání zejména středověké architektury.

Obsah

Bibliografie

Pavel Kroupa: Ke slohu tří gotických portálů z druhé poloviny 13. století, in: Památky středních Čech, roč. 30, 2016, č. 1, s. 3-12

Recenze

Pavel Kroupa: Jan Žižka: Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 90-91.

Odkazy

Reference

  1. Jan Žižka: JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa důchodcem?, in: Památky středních Čech, 30, 2016, 1, s. 72.