Patrimonium pro futuro 2015: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
(Ohlasy v médiích: článek Lobeč - výpověď vlastníka)
(Ohlasy v médiích: ohlas na webu litomysl)
Řádka 171: Řádka 171:
  
 
2015-09-24 | [http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/pivovar-v-lobci-ziskal-prestizni-cenu-patrimonium-pro-futuro-20150924.html Pivovar v Lobči získal prestižní cenu Patrimonium pro futuro] (melnicky.denik.cz). Obsáhlý rozhovor s vlastníky - architekty.
 
2015-09-24 | [http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/pivovar-v-lobci-ziskal-prestizni-cenu-patrimonium-pro-futuro-20150924.html Pivovar v Lobči získal prestižní cenu Patrimonium pro futuro] (melnicky.denik.cz). Obsáhlý rozhovor s vlastníky - architekty.
Zdroj: http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/pivovar-v-lobci-ziskal-prestizni-cenu-patrimonium-pro-futuro-20150924.html
+
2015-09-28 | [http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=zpravy_z_mesta&akce=zprava&id=1443444057823 Řada nominací v soutěži Cena Patrimonium pro futuro] (litomysl.cz). "...Již pohled na nominované musel udělat každému Litomyšlanovi velkou radost. Stálá expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti umístěná v Regionálním muzeu v Litomyšli byla mezi šesticí nominovaných v kategorii „Prezentace hodnot“. Mezi nominacemi v kategorii „Objev, nález roku“ byl nález obrazu sv. Jana Nepomuckého od Anthona Schoonjanse v kostele sv. Petra a Pavla na Svojanově – tento obraz je díky kurátorům expozice sakrálního umění Andělé na návrší, Radku Martinkovi a Petru Arijčukovi, umístěný v chrámu Nelezení sv. Kříže v Litomyšli. Za restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí byl v kategorii „Obnova památky, restaurování“ nominován akademický malíř Jiří Látal se svými spolupracovníky. „Na nominace je radost pohledět,“ říká Jiří Látal: “Je zde řada studentů litomyšlské restaurátorské školy – Kateřina Krhánková, Josef Červinka, Magda a Miroslav Bodanský - jako jejich učitel jsem na ně opravdu pyšný.“
 +
 
 +
Regionální muzeum v Litomyšl sbírá v poslední době jedno ocenění za druhým. Připomeňme první místo v národní soutěži muzeí Gloria Musaealis či ocenění Stavba roku Pardubického kraje v kategorii Obnova nemovitých kulturních památek. Cenu Národního památkového ústavu však muzeum nezískalo, co na to pan ředitel René Klimeš? „Jsme vděční i za samotnou nominaci, být mezi šesti nejlepšími v republice je dobrý pocit. V kategorii „Prezentace hodnot“ byl oceněn Sousedský spolek Merboltice za prezentaci a obnovu tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice. Kdybych byl členem poroty, udělám stejný výběr. Přesně takovéto dobrovolnické aktivity by se měly podporovat i oceňovat.“..."
  
 
=== Reference ===
 
=== Reference ===
  
 
<references />
 
<references />

Verze z 28. 9. 2015, 20:32

Národní památkový ústav > Cena Patrimonium pro futuro

Web tohoto ročníku Ceny

Podle zprávy ze dne 3.4.2015[1] bude celostátní hodnocení probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou NPÚ Naďou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámila 15. září 2015 při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

Své favority v roce 2015 mohla podpořit i veřejnost; v letních měsících lidé hlasovali ve veřejné internetové anketě. Na základě výsledků hlasování byla při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti.

Obsah

Nominace

Nominace podle kategorií

Obnova památky, restaurování:

Oceněná obnova Havlíčkových sadů v Praze - grotta s osazenou kopií sochy Neptuna
 • Obnova Havlíčkových sadů v Praze a osazení kopie dlouhodobě nezvěstné sochy Neptuna ve fontáně rekonstruované grotty.
 • Restaurování a obnova hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích (ÚOP v Českých Budějovicích).[2]
 • Svojšín, restaurování slavnostního historického sálu zámku (ÚOP v Plzni).[3]
 • Obnova památky, restaurování je restaurování dekorativních nástěnných maleb v opatském bytě kláštera premonstrátů v Teplé (ÚOP v Lokti).[4]
 • Záchrana zámku ve Světlé nad Sázavou (ÚOP v Telči)[5]
 • Vernerův mlýn v Brlohu na Lounsku (ÚOP v Ústí nad Labem)[6] [7]
 • Jalubí, obnova hlavního oltáře (ÚOP v Kroměříži)[8]
 • Hrozová-Rusín, obnova kostela sv. archanděla Michaela (ÚOP v Ostravě)[9] [10]
 • Obnova zaniklého svatostánku (aron ha-kodeš) v tzv. Horní synagoze v Mikulově. [11]

Objev, nález roku:

 • Objev rozsáhlé předrománské sakrální stavby pod základy kostela sv. Vavřince na Vyšehradě v Praze (ÚOP v hl. m. Praze).
 • Odkrytí malovaných stropních trámů ze 14. století v bývalém klášterním areálu klarisek a minoritů v Českém Krumlově (ÚOP v Českých Budějovicích).[12]
 • Oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Petra a Pavla ve Svojanově (ÚOP v Pardubicích)[13]
 • Archeologický odkryv základů rotundy v Tasově a významný nález suterénní šlechtické pohřební kaple s ostatky (ÚOP v Telči).[14] [15] [16]
 • Nález gotických omítek s konsekračními kříži na hradě Lukov (ÚOP v Kroměříži). Zpráva o nálezu.[17]

Prezentace hodnot:

 • Kniha Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 (ÚOP v Lokti)[18] Web knihy. Facebook knihy.
 • Sousedský spolek Merboltice (ÚOP v Ústí nad Labem). Prezentace a záchrana podstávkových domů.
 • Nová expozice Regionálního muzea v Litomyšli (ÚOP v Pardubicích)
 • Expozice muzea v Bílovci (ÚOP v Ostravě)[19] [20]

Záchrana a obnova památky

 • Návrat barokní sochy Neptuna do Havlíčkových sadů v Praze (ÚOP v hl. m. Praze).
 • Kanice (DO), zámek (ÚOP v Plzni).[21]
 • Radim (JC), poloroubený dům čp. 41[22] [23] [24]
 • Olbramovice, sýpka (ÚOP středních Čech v Praze)
 • Lobeč, pivovar (ÚOP středních Čech v Praze)
 • Proseč nad Nisou, kaple (ÚOP v Liberci)[25]
 • Lomnice, oranžerie (ÚOP v Brně)[26]
 • Odrlice, sušárna chmele (ÚOP v Olomouci)[27][28]

Nominace podle regionů

 • Karlovy Vary | web NPÚ
 • Ústí nad Labem | Mlýn v Brlohu a Sousedský spolek Merboltice.
 • Hradec Králové | Záchrana památky, Radim (JC), čp. 41
 • Pardubice | web NPÚ
 • Kraj Vysočina | web NPÚ
 • Zlínský kraj | Objev roku: Nález gotických omítek s konsekračními kříži na hradě Lukov.

Nominace na mapce

Mapka.

Historie

2015-04-11 | Český rozhlas oznámil, že postupně podrobně seznámí se všemi nominovanými památkami. Cílem je umožnit posluchačům co nejkompetentněji rozhodnout o přidělení speciální nové ceny na základě hlasování veřejnosti.[29]

2015-04-13 | Na webu NPÚ spuštěna informační stránka tohoto ročníku Ceny.

2015-06-22 | Na webu NPÚ bylo spuštěno on-line hlasování veřejnosti s cílem zvolit vedle cen udělovaných porotou ještě napříč kategoriemi jednu z nominací, která nejvíce osloví laické kruhy.

Od druhé poloviny srpna začalo výrazně přibývat výzev k podpoře nominací na místních, ale zejména regionálních zpravodajských webech, což nepochybně velmi příznivě podporuje šíření povědomí o soutěži ve veřejnosti. Tím i o významu památek a kvalitní péče o ně.

2015-09-15 | V kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem, Krásném Březně byla udělena ocenění, přiznaná odbornou porotou, generální ředitelkou NPÚ, ale také veřejností v rámci internetového hlasování.[30]

Odkazy

Externí odkazy

Web NPÚ

Wikipedie

Artslexikon

Ohlasy v médiích

2015-04-03 | Litomyšlská expozice a svojanovský obraz sv. Jana Nepomuckého nominovány na Cenu Patrimonium pro futuro (parlamentnilisty.cz). Nominace z ÚOP NPÚ v Pardubicích: expozice Regionálního muzea v Litomyšli a autorské určení obrazu z kostela ve Svojanově.

2015-04-04 | Vývoj země očima regionu (rozhlas.cz). O nové expozici Regionálního muzea v Litomyšli, nominované na udělení ceny Patrimonium pro futuro.

2015-04-10 | Na památkářskou cenu aspirují Kanice a Svojšín (mkcr.cz). Stručná informace o nominacích z NPÚ, ÚOP v Pzni.

2015-04-11 | Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově (rozhlas.cz). ČRo zde oznamuje, že "Vždy v sobotu v 8:25 představí Český rozhlas Plus jednu z nominací v soutěži Patrimonium pro futuro. Následně na webu Leonarda najdete článek, doplněný o další zajímavosti a fotografie."

2015-04-22 | Ohlas na webu Dobré zprávy z Českého ráje a okolí: Zachráněná Valešova chalupa má nominaci na Cenu NPÚ; s fotkami.

2015-04-25 | Vernerův mlýn jako příklad zdařilé obnovy památky (e-region).

2015-04-25 | Objev, na který se čekalo přes 30 let (rozhlas.cz). Nález gotických omítek s konsekračními kříži na hradě Lukov.

2015-04-26 | Radimští zachránili podsíňový dům. Jsou nominováni na metál (jicinsky.denik.cz).

2015-04-29 | Na cenu NPÚ byl nominován hrad Lukov a kostel v Jalubí (ceskenoviny.cz).

2015-05-17 | Neznámé Sokolovsko (rozhlas.cz). Rozhovor s Mgr. Vladimírem Prokopem o knize Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945.

2015-05-25 | Stopy antiky v Čechách (rozhlas.cz). Rozhovor s restaurátorkou nominovaných maleb v klášteru Teplá.

2015-05-26 | Archeologický výzkum v Tasově přinesl nové objevy církevní architektury (rozhlas.cz).

2015-06-03 | Opravenou kapličku v Proseči nominují památkáři na prestižní cenu (liberecky.denik.cz)

2015-06-06 | „Není pokoje na tomto světě“ (rozhlas.cz). Rozhlasová relace k nominaci zámku ve Světlé nad Sázavou v kategorii Záchrana památky, restaurování.

2015-06-13 | Nový lesk oltáře v Jalubí (rozhlas.cz).

2015-06-20 | Ve jménu Tasovců (rozhlas.cz). O nominaci objevů v Tasově.

2015-06-27 | Překvapení úřednického domu v Bílovci (rozhlas.cz). Podrobná reportáž o nominaci.

2015-06-30 | Když památky znovu ožívají. O nejlepších projektech rozhodne veřejnost (lidovky.cz). Upozornění na hlasování veřejnsoti na webu NPÚ.

2015-07-04 | Nový lesk svatostánku v Mikulově (rozhlas.cz)

2015-07-11 | Ve světě mlynářů (rozhlas.cz). Pořad v rozhlasovém seriálu věnovaném nominacím.

2015-07-15 | Sušárna chmele v Odrlicích je jediná svého druhu v Česku (rozhlas.cz). Prezentace další z nominací.

2015-07-18 | Strop z časů vlády Karla IV. (rozhlas.cz). Nominace objevu gotických stropních trámů v klášteru v Českém Krumlově.

2015-07-25 | Kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové (rozhlas.cz).

2015-08-01 | Unikát v zemi milovníků piva (rozhlas.cz). Představení nominované záchrany sušárny chmele v Odrlicích.

2015-08-08 | Slavonická hřbitovní kaple (rozhlas.cz). Ze seriálu Českého rozhlasu seznamujícího s nominacemi.

2015-08-15 | O ocenění vlastníků opravených památek letos rozhodne i veřejnost (ct24.cz).

2015-08-17 | Cenu PATRIMONIUM PRO FUTURO pro Svojšín (plzen.cz)

2015-08-19 | Kanický zámek čeká na cenu za svoji záchranu (plzen.cz).

2015-08-19 | Památkáři navrhli zámky Svojšín a Kanice na ceny (regionplzen.cz).

2015-08-19 | O cenu NPÚ usilují dvě akce na záchranu památek na Vysočině (blesk.cz/ČTK).

2015-08-21 | Světlá a Tasov se ucházejí o cenu (trebicsky.denik.cz).

2015-08-27 | Oranžerie v Lomnici u Tišnova: palmy a citrony vystřídaly střepy (brnensky.denik.cz).

2015-08-31 | Poslední šance podpořit hlasem fresky v Hrozové (bruntalsky.denik.cz).

2015-09-15 | Vyhlášení cen Patrimonium pro futuro (rozhlas.cz). Stručná souhrnná informace před odpoledním vyhlášením výsledků.

2015-09-15 | Nejhýčkanějšími památkami jsou jeskyně v Grébovce i pivovar v Lobči (ceskatelevize.cz).

2015-09-16 | Spolek z Merboltic dostal cenu Národního památkového ústavu za obnovu a prezentaci podstávkových domů (rozhlas.cz).

2015-09-16 | Socha Neptuna v Havlíčkových sadech dobyla Praze 2 vítězství (praha2.cz). Ohlas ocenění na radniční stránce.

2015-09-18 | Šťastná sedmička Patrimonia pro futuro (rozhlas.cz). Bilance výsledků, rozhovory s oceněnými.

2015-09-18 | Památkářský Oscar Svojšín nemá, nominace je úspěchem (tachovsky.denik.cz).

2015-09-19 | Cenu Partimonium pro futuro získal pivovar i sousedský spolek (radio.cz). Útržky z rohovorů s oceněnými.

2015-09-20 | Zámecký sál ve Svojšíně má zpátky svůj někdejší lesk (rozhlas.cz).

2015-09-24 | Pivovar v Lobči získal prestižní cenu Patrimonium pro futuro (melnicky.denik.cz). Obsáhlý rozhovor s vlastníky - architekty. 2015-09-28 | Řada nominací v soutěži Cena Patrimonium pro futuro (litomysl.cz). "...Již pohled na nominované musel udělat každému Litomyšlanovi velkou radost. Stálá expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti umístěná v Regionálním muzeu v Litomyšli byla mezi šesticí nominovaných v kategorii „Prezentace hodnot“. Mezi nominacemi v kategorii „Objev, nález roku“ byl nález obrazu sv. Jana Nepomuckého od Anthona Schoonjanse v kostele sv. Petra a Pavla na Svojanově – tento obraz je díky kurátorům expozice sakrálního umění Andělé na návrší, Radku Martinkovi a Petru Arijčukovi, umístěný v chrámu Nelezení sv. Kříže v Litomyšli. Za restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí byl v kategorii „Obnova památky, restaurování“ nominován akademický malíř Jiří Látal se svými spolupracovníky. „Na nominace je radost pohledět,“ říká Jiří Látal: “Je zde řada studentů litomyšlské restaurátorské školy – Kateřina Krhánková, Josef Červinka, Magda a Miroslav Bodanský - jako jejich učitel jsem na ně opravdu pyšný.“

Regionální muzeum v Litomyšl sbírá v poslední době jedno ocenění za druhým. Připomeňme první místo v národní soutěži muzeí Gloria Musaealis či ocenění Stavba roku Pardubického kraje v kategorii Obnova nemovitých kulturních památek. Cenu Národního památkového ústavu však muzeum nezískalo, co na to pan ředitel René Klimeš? „Jsme vděční i za samotnou nominaci, být mezi šesti nejlepšími v republice je dobrý pocit. V kategorii „Prezentace hodnot“ byl oceněn Sousedský spolek Merboltice za prezentaci a obnovu tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice. Kdybych byl členem poroty, udělám stejný výběr. Přesně takovéto dobrovolnické aktivity by se měly podporovat i oceňovat.“..."

Reference

 1. Litomyšlská expozice a svojanovský obraz sv. Jana Nepomuckého nominovány na Cenu Patrimonium pro futuro (parlamentnilisty.cz).
 2. Slavonická hřbitovní kaple (rozhlas.cz). Ze seriálu Českého rozhlasu seznamujícího s nominacemi.
 3. Cenu PATRIMONIUM PRO FUTURO pro Svojšín (plzen.cz)
 4. Stopy antiky v Čechách (rozhlas.cz). Rozhovor s restaurátorkou.
 5. „Není pokoje na tomto světě“. Rozhlasová relace k nominaci zámku ve Světlé nad Sázavou (rozhlas.cz).
 6. Vernerův mlýn jako příklad zdařilé obnovy památky (e-region.cz).
 7. Ve světě mlynářů (rozhlas.cz). Pořad v rozhlasovém seriálu věnovaném nominacím.
 8. Nový lesk oltáře v Jalubí (rozhlas.cz).
 9. Kostel v Hrozové na Osoblažsku odhalí románské fresky z 13. století veřejnosti (rozhlas.cz; 2015-05-10).
 10. Kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové (rozhlas.cz).
 11. Nový lesk svatostánku v Mikulově (rozhlas.cz)
 12. Strop z časů vlády Karla IV. (rozhlas.cz).
 13. Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově (rozhlas.cz). ČRo zde oznamuje, že "Vždy v sobotu v 8:25 představí Český rozhlas Plus jednu z nominací v soutěži Patrimonium pro futuro. Následně na webu Leonarda najdete článek, doplněný o další zajímavosti a fotografie."
 14. Archeologický výzkum v Tasově přinesl nové objevy církevní architektury (rozhlas.cz).
 15. Civilizace: Příběhy skryté v zemi... O Tasovských objevech v rozhlasových rozhovorech. (rozhlas.cz)
 16. Ve jménu Tasovců (rozhlas.cz). O nominaci objevů v Tasově.
 17. Objev, na který se čekalo přes 30 let (rozhlas.cz).
 18. Neznámé Sokolovsko (rozhlas.cz). Rozhovor s autorem knihy, Mgr. Vladimírem Prokopem.
 19. Hlasujte pro naše muzeum! Výzva na webu města.
 20. Překvapení úřednického domu v Bílovci (rozhlas.cz). Podrobná reportáž o nominaci.
 21. Kanický zámek čeká na cenu za svoji záchranu (plzen.cz).
 22. Když vítězí víra v dobrou věc (rozhlas.cz). Rozhovor s Jiřím Balským
 23. Ohlas na webu Dobré zprávy z Českého ráje a okolí: Zachráněná Valešova chalupa má nominaci na Cenu NPÚ; s fotkami (vidi 2015-04-22).
 24. Radimští zachránili podsíňový dům. Jsou nominováni na metál (jicinsky.denik.cz) (vidi 2015-04-26).
 25. Opravenou kapličku v Proseči nominují památkáři na prestižní cenu (liberecky.denik.cz)
 26. Oranžerie v Lomnici u Tišnova: palmy a citrony vystřídaly střepy (brnensky.denik.cz).
 27. Sušárna chmele v Odrlicích je jediná svého druhu v Česku (rozhlas.cz).
 28. 2015-08-01 | Unikát v zemi milovníků piva (rozhlas.cz). Představení nominované záchrany sušárny chmele v Odrlicích.
 29. Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově (rozhlas.cz).
 30. Tisková zpráva NPÚ