NPÚ. Publikace

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > Národní památkový ústav > Publikace

Toto je pomocný rozcestník!!!

Památky středních Čech

Průzkumy památek

Zprávy památkové péče, Památkové listy

Staletá Praha

Edice Odborné a metodické publikace

Památky jižních Čech. Sborník NU-ÚOP v Českých Budějovicích.

Ingredere hospes. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži

Mája HAVLOVÁ: Krajinář Ferdinand Runk, NPÚ-ÚOP v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014. ISBN: 978-80-87890-03-5. Katalog NPÚ. Tisková zpráva. Recenze: Budějcká drbna, 2015-01-29.

Krnov – historie, archeologie (kniha)

Krajinné památkové zóny České republiky

Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku (sborník)

Zbrojnice na státním zámku Lysice. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách

Publikace: Zkoumání historických staveb

Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy

Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu I/1 – od gotiky k manýrismu

Publikace: Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál

Loket ve výtvarném umění

Publikace: Cihly v historické architektuře Prahy. O výrobě a využití zdicích cihel. Seznam pražských cihelen

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české

Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 19/2017

Publikace: Proměny zámku a parku Červený Dvůr

Z Vídně na sever. Dvě páteřní železniční tratě České republiky (Publikace ISBN 978-80-85034-97-4)

Dobroslav Líbal, vědec, pedagog a památkář

Vladislav Razím: Řeč středověké fortifikační architektury – terminologie a její souvislosti

Eva Lukášová, Věra Smolová: Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku

Móda a oděv doby renesance

Publikace: Brnem textilním

Publikace: Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění

Publikace: Obrazy. Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu

Dokumentace kampanologických památek

Lidové stavby v České republice

Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu I/2 – od gotiky k manýrismu

František Horčička – Katalog Colloredo-Mansfeldské obrazárny. Kritický katalog, 2018

Publikace: Scheurerův lístkový katalog – opočenská sbírka zbraní. Kritický katalog, 2017

Lidová architektura v kraji Vysočina. Zděné stavby 19. století, 2019

Lucie Radová a kol.: Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán FB. (20200412)