Martina Indrová

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

> Biografický slovník

PhDr. Martina Indrová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Do roku 2007 pracovala na odboru památkové péče ministerstva kultury v oddělení ochrany kulturních památek, od ledna 2008 zastávala funkci náměstkyně pro výkon památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, od dubna 2012 do června 2017 toto pracoviště řídila.

Vedla a koordinovala četné grantové projekty. Byla spoluřešitelkou výzkumného úkolu č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století, v letech 2012–2015 byla hlavním řešitelkou projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) nazvaného Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Je spoluřešitelkou projektu Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (rovněž NAKI). Aktivně se také podílí na publikační a přednáškové činnosti.