Marta Koubová

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 9. 1. 2018, 19:28; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Mgr. Marta Koubová. V roce 1995 dokončila studium oboru Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Mezi lety 1995 až 1997 krátce pracovala v ostravském Státním památkovém ústavu, poté do roku 2001 působila jako odborná asistentka na katedře české literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Od roku 2001 je zaměstnancem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, jako památkář pracuje v odboru evidence a dokumentace. Věnuje se dokumentaci movitých kulturních památek. Po roce 2001 se intenzivně zapojila do realizace projektu dokumentace předmětů kulturní hodnoty v sakrálních objektech, od roku 2008 se věnuje také mobiliárním fondům a historickým knihovním fondům ve správě NPÚ.

Zapojuje se do vědecko-výzkumné činnosti instituce, konkrétně do projektů souvisejících s dokumentací movitých kulturních památek.

Od roku 2009 v NPÚ, ÚOP Ostrava vykonává funkci vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)