Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu (publikace isbn 978-80-7480-077-1)

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 11. 11. 2017, 00:41; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Publikace NPÚ > Edice Odborné a metodické publikace | Procházení: 88 < | > 90

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu (obálka)

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich, 2017. Alena ČERNÁ a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 89, NPÚ ve spolupráci s NTM, FAMU a MG, Praha 2017, 140 s. ISBN 978-80-7480-077-1

PDF/MISe-shopPDF/NPÚNUŠL/PDFCarmen

(Texty: Alena ČERNÁ, Valburga VAVŘINOVÁ, Pavel SCHEUFLER, Petra MEDŘÍKOVÁ, Miloš HOŘEJŠ, Lenka VAŇKOVÁ, Radek POLÁCH, Veronika PILNÁ, Přemysl KREJČIŘÍK, Jan HOZÁK, Petr KLIMENT, Michaela HRUBÁ, Libuše RUIZOVÁ, Monika HOCKOVÁ, Filip WITTLICH, Libor JŮN, Martina NOVOZÁMSKÁ).

Metodika je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí, zabývajícími se tematikou péče a ochrany historického fotografického materiálu. Cílovými skupinami jsou příspěvkové organizace zřízené MK ČR spravující historický fotografický materiál (muzea, galerie, Národní památkový ústav) a také organizace a instituce s historickým fotografickým materiálem, které mají jiného zřizovatele.

Metodika vzniká v rámci projektu Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí. Kód: DF13P01OVV007. VAVAI. Info na webu NPÚ (20170716).

Odkazy

Související stránky

Fotografie v památkové péči

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací (metodika)

Související publikace

Zprávy památkové péče, 76, 2016, 1, s. 3n. In medias res: historická fotografie a film v památkové péči