Jan Slezák

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Ing. Jan Slezák

Ing. Jan Slezák. Absolvent oboru pozemní stavby na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tamtéž na Fakultě architektury pokračoval postgraduálním studiem v oboru urbanismus a na Ústavu soudního inženýrství specializačním studiem technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika. V roce 2004 složil zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy.

V letech 1977–1990 byl zaměstnán jako stavbyvedoucí, samostatný projektant a investiční technik. V roce 1991 byl jmenován vedoucím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti, jehož součástí bylo oddělení kultury a památkové péče. Od roku 1999 do 2002 byl přednostou Okresního úřadu ve Zlíně. Po ukončení působnosti okresních úřadů byl 1.1.2003 jmenován vedoucím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje.

V březnu 2006 byl po vzniku nového územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži jmenován na základě výběrového řízení jeho ředitelem. Od 1.1.2013 je ředitelem územní památkové správy v Kroměříži s působností pro Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Funkci ředitele zastával do 30.6.2018. Jeho nástupcem se stal Petr Šubík.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/o-nas/Organizacni-struktura (20180114)