Hlavní strana

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 10. 2. 2017, 16:36; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zde vzniká prostor pro odborné prezentace Národního památkového ústavu.

Toto je verze BETA, vlastně spíše ani to ne...

Národní památkový ústav je významnou odbornou a vědeckou organizací v České republice, zřizovanou Ministerstvem kultury ČR. V současné době se na těchto stránkách připravují prezentace výzkumných výsledků, oborových slovníků, metodických příruček či operativních zpráv z oprav památek apod.

Takový nástroj spolupráce v rámci instituce nabývá stále většího významu i proto, že se vytvářením tématicky zaměřených slovníků míní zabývat i řešitelé různých projektů vědy a výzkumu, edukačních či metodických center. Je zřejmé, že je potřebné k tomu disponovat pracovním nástrojem umožňujícím maximální koordinaci. Takový nástroj je ideálně dostupný na tomto místě – redakce je k dispozici každému, kdo se zapojí do této "průřezové" spolupráce.

Začlenění do rozsáhlého informačního systému NPÚ bude vyžadovat postupnou přípravu i rozsáhlou koordinaci prací. O etapách práce a významných rozšířeních obsahu wiki Vás budeme informovat.

Mějte pohotově: NPÚ (FB - H+Z - IC, Tw) | IISPP (PK, MIS) | testwiki2014

Externí: Wikipedie (NPÚ, H+Z, KP)

Prezentace 22.1.2014

Obsah

Krátké cesty

Aktuality NPÚ: Kronika (Zatím test; momentálně bez aktualizací.)

Aktuality wiki:

Navigační pomůcky:

  • ABC... (Abecední přehled - prozatímní.)
  • NPÚ
  • Památky (Rozcestník ke zkušební územní navigaci a ověřovacím heslům památek.)

Mise/vize (nástřel)

Stránka WikiProjektyNPÚ je v duchu konceptů „WIKI“ jednak encyklopedií, která je postupně budována a co síly stačí také průběžně aktualizována, jednak svého druhu „laboratoří“, kde mohou být průběžně testovány jak formy prezentace, tak i výběr zahrnutých pojmů, způsoby „integrace“ informací o památkách.

Samozřejmě by měla být spolehlivým zdrojem informací. Ale vždy je také třeba ji užívat s přiměřenou kritičností – na vývoji se stále pracuje…

S tím ovšem souvisejí další možnosti. Stále jsou očekávány připomínky a náměty k vylepšení. A současně trvale platí pozvánka všem ochotným spolupracovníkům ke spolupráci.

Výhodou vlastní stránky wiki oproti prezentaci na Wikipedii bude

  • možnost rozvíjení libovolně podrobných a detailních textů o těch nejspeciálnějších zákoutích oboru, které by se na velké celosvětové Wikipedii nemohly uplatnit,
  • stejně jako vyloučení rizikových situací při atakování textů nekvalifikovanými editory, jak se to údajně stává na Wikipedii,
  • A zapomenout nelze ani na zcela specifické záměry, jakými jsou stránky Kdo je kdo v památkové péči apod.
  • Ovšem základem by měla být koordinovaná práce na tématických slovnících či celooborové encyklopedii. Nejednou se totiž dnes setkáváme se snahami zakládat speciální slovníky pro různé oblasti památkových odborností (SHP, restaurování, technické památky, dokumentace památek…); tato stránka by měla naopak přispět k tomu, aby postup byl koordinovaný, se všemi synergickými zdroji, které by tím měly být získávány.
  • To by mělo být podstatné i pro koordinaci tvorby slovníku různě zaměřenými týmy (samozřejmě spolupracujícími), zejména např. v metodických centrech, pro která bylo Kolegiem generální ředitelky NPÚ vytváření slovníku v souladu s odborným zaměřením zařazeno mezi hlavní úkoly: "...zpracování terminologického slovníku v daném segmentu kulturního dědictví..."

Hlavní výhody wikistránek

Dokonalá správa verzí. Všechny verze (úprav) stránek jsou archivovány. Lze tak kdykoliv vyhledat např. dávnou verzi popisu památky. Přitom není nutné např. v rámci různých aktualizací či monitorovacích akcí vytvářet vždy nové identifikační popisy apod., ale práce se ušetří tím, že dosavadní informace jsou buďto doplňovány o detaily, nebo aktualizovány apod.

Promptní pomůcky pro vytváření obsahu. Bezpříkladně snadné vytváření vzájemných odkazů mezi stránkami, odkazů (referencí) v textech apod.

Možnost živé spolupráce s dalšími odbornými kolegy při vylepšování produktů. Přitom je vždy odlišitelný autorský podíl, vždy je možná náprava chyb apod.

Co bychom zde měli najít?

Oborové slovníky terminologie.

Detailní i operativní informace o památkách.

Informace o lidech – Kdo je kdo v oboru památkové péče.

Srovnávací příklady, vzory

Aktualizovaný přehled různých wikistránek zejména ze sféry památkové, dějin umění apod.

Přijměte pozvání ke spolupráci

Věřme, že se podaří pracovat v co největším souladu, ku prospěchu památek a přispívat i k pochopení jejich významu širokou veřejností.

Velké úkoly budou stát před těmi, kdo se budou podílet na správě a redigování obsahu (wikiteam). Nepochybně budou potřebovat Vaši shovívavost, a vždy ocení Vaši ochotu se zapojit do spolupráce.

Pro případ nastání vývoje

https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Extensions

https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_MediaWiki

Obsah (testy)

Zatím jsou vytvářeny různé testovací stránky, a to zejména s cílem disponovat podklady pro diskuse o struktuře položek, terminologii apod.

Např. hesla převzatá z výzkumného úkolu NPÚ, původně publikovaná na webu NPÚ: Jan Herain, ICCROM.

Památky.

Mezinárodní dokumenty památkové péče

Zprávy památkové péče

Kdo je kdo. Zatím jen ověřování možností.

Monitor médií. Pokus ohledně možného přenesení sběru krátkých zpráv a odkazů na média ze statické stránky či z Facebooku. Gama. Srpen 2014.

ABC - dočasný přehled rozpracovaných stránek.


Uživatelská příručka vám napoví, jak MediaWiki používat.

Začínáme