Edice Odborné a metodické publikace

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikační činnost

1. Vlhnutí zdiv a historických objektů a metody dodatečné hydrofobizace, 1986. Jiří HOŠEK, SÚPPOP, Praha.

2. Údržba lidových staveb, 1986. Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA, SÚPPOP, Praha.

3. Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, 1987. Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha.

4. Vývoj Památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, 1987. Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha.

5. Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území. Marie MARŠÁKOVÁ, SÚPPOP, Praha b.d.

6. Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků ČSR v rámci národní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2000,SÚPPOP, Praha 1988.

7. Jan ČEŘOVSKÝ: Ekologická výchova ve velkoplošných chráněných územích, SÚPPOP, Praha, b.d.

8. Miloš SUCHOMEL: Záchrana kamenných soch, SÚPPOP, Praha 1988.

9. Seminář o lidové architektuře, Plástovice 1987, SÚPPOP, Praha 1988.

10. Jiří BELIS: Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čchách, SÚPPOP, Praha 1988.

11. Hugo ROKYTA: J. J. Winckelmann a Čechy, SÚPPOP. Praha 1988.

12. Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, Edice MONUMNETA, sv. 1, Praha 1991.

13. Miloš SUCHOMEL: Záchrana kamenných soch, 2. díl, 1990.

14. Petr MACEK: Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum, SÚPP, Praha 1997.

15. Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Josef ŠTULC: Péče o střechy historických budov, 1997.

16. Josef ŠTULC, Miloš SUCHOMEL, Ivana MAXOVÁ: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, SÚPP, Praha 1988.

17. Jan SOKOL, Tomáš DURDÍK, Josef ŠTULC: Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů, SÚPP, Praha 1998.

18. Věra KUČOVÁ, Pavel BUREŠ: Principy péče o lidové stavby, 1999. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–07–X. PDF.

19. Jarmila RADOVÁ (ed)., Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 1999. SÚPP, Praha.

20. Ladislav BEZDĚK, Květa KŘÍŽOVÁ, Eva LUKÁŠOVÁ, Vojtěch PÍSAŘÍK: Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků), 2000. SÚPP. ISBN 80–86234–09–6. PDF.

21. Ondřej ŠEFCŮ, Jan VINAŘ, Marie PACÁKOVÁ: Metodika ochrany dřeva, 2000. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–14–2. PDF.

22. Zdeněk NOVÁK: Dřeviny na veřejných městských prostranstvích, 2001. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–21–5. PDF.

23. Petr MACEK: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, 2. rozšířené vydání, 2001. SÚPP, Praha 2001. ISBN 80–86234–22–3. PDF.

24. Jarmila RADOVÁ (ed)., Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2001. SÚPP Praha.

25. Ivana KOPECKÁ a kol.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, 2002. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-28-2. PDF.

26. Jarmila RADOVÁ (ed)., Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2003. NPÚ, Praha.

26. Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Miloš SOLAŘ, Josef ŠTULC: Péče o střechy historických staveb, 2003. 2*, NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-35-5. PDF.

27. Václav GIRSA, Josef HOLEČEK, Pavel JERIE, Dagmar MICHOINOVÁ: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, 2004. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-36-3. PDF.

28. Karel KIBIC, Karel KUČA, Věra KUČOVÁ: Novostavby v památkově chráněných sídlech, 2004. NPÚ, Praha 2004. ISBN 80-86234-54-1. PDF.

29. Alfréd SCHUBERT: Péče o historické výplně okenních a dveřních otvorů, 2004. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-56-8. PDF.

30. Jarmila RADOVÁ (ed)., Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2005. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-70. PDF.

31. Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, 2005. BLÁHA, Jiří, JESENSKÝ, Vít, MACEK, Petr, RAZÍM, Vladislav, SOMMER, Jan, VESELÝ, Jan. ISBN 80-86516-18-0. PDF.

32. Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, 2006. KOUKAL, Petr a kol.: BELIS, Jiří, LUNGA, Radek, REJŠEK, Radek. ISBN 80-86234-88-6. PDF.

Památkové ochraně zvonů se věnují také Zprávy památkové péče 69/2009/1 (In Medias Res: Památková ochrana zvonů, s. 1, 3-18, 46-55). :Národní památkový ústav připravil a vydal rovněž Metodický pokyn k památkové ochraně varhan, které jsou kulturními památkami, PDF.
Errata: PDF.

33. Péče o památkově významné venkovní komunikace, 2007. SCHUBERT, Alfréd a kol.: BERKOVÁ, Jana, HORKOVÁ, Alexandra, HOUDKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, MARKOVÁ, Jarmila, PEŠTA, Jan, ŠPAČEK, Ladislav, TUTR, Václav, VYLETOVÁ, Eva, ZACHOVÁ, Hana. ISBN 978-80-87104-10-1. PDF.

Errata: PDF.

34. Epigrafika v památkové péči, 2007. ROHÁČEK, Jiří. ISBN 978-80-87104-11-8. PDF.

36. Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova fasád historických staveb, 2009. MACEK, Petr. ISBN 978-80-87104-48-4. PDF.

V souvislosti s metodikou Barevnost fasád je nutné upozornit i na připravený Návrh metodického vyjádření NPÚ k obnově tradičních fasád: PDF. V průběhu přípravy metodického vyjádření se uskutečnila na webové stránce NPÚ rozsáhlá diskuse. Dne 7. 12. 2004 se konala konference Povrchové úpravy exteriéru stavebních památek.
Errata. PDF.

37. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, 2009. KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-87104-52. PDF.

38. Obnova okenních výplní a výkladců, 2010. BÁČOVÁ, Marie, EBEL, Martin, LESNIAKOVÁ, Petra, SCHUBERT, Alfréd, SOLAŘ, Miloš, ŠPAČEK, Ladislav, ŠTULC, Josef, ŠVÁCHA, Rostislav, VŠETEČKA, Petr. ISBN 978-80-87104-58-3. PDF.

39. Mikroklima v historických interiérech, 2011. ČERNÝ, Miroslav, NĚMEČEK, Miloslav. ISBN 978-80-87104-82-8. PDF.

40. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, 2011. BOBEK, Karel, BYDŽOVSKÁ, Ilona, CICHROVÁ, Kateřina, JANČO, Milan, JERIE, Pavel, KADLEC, Miloš, KŘÍŽOVÁ, Květa, KUBŮ, Naděžda, LUKÁŠOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Jaromír, SEDLÁKOVÁ, Marta, SLAVKO, Pavel, ŠTULC, Josef, WEISS, Petr. ISBN 978-80-87104-86-6. PDF.

41. Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky, 2011. BEZDĚK, Ladislav, BOBEK, Karel, BURŠÍK, Dalibor, JEDLIČKA, Karel. ISBN 978-80-87104-87-3. PDF.

42. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, 2011. VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal. ISBN 978-80-87104-84-2. PDF.

43. Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy, 2013. VAŇKOVÁ, Lenka, PILNÁ, Veronika. ISBN 978-80-7480-002-3. Web NPÚ. PDF.

44. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách, 2014. KUBŮ, Naďa, KADLEC, Miloš, FAMĚROVÁ, Dagmar, HOLUB, Jiří, WAGNER, Petr(Přispěli: Petr Svoboda, Ilona Vojancová, Milan Jančo.). ISBN 978-80-7480-007-8. Web NPÚ + PDF.

45. Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, 2014. BEZDĚK, Ladislav, ŠTULC, Josef, DŘEVÍKOVSKÁ, Jitka, KLIMTOVÁ, Zdenka, CHUDÁREK, Zdeněk. ISBN 978-80-7480-009-2. Web NPÚ. PDF.

46. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči, 2014. BEZDĚK, Ladislav, FROUZ Martin. ISBN 978-80-7480-017-7. Web NPÚ. PDF.

47. Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků, 2014. VÁCLAVÍK, František R. ISBN 978-80-86516-76-9. Web NPÚ. PDF.

48. Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů, 2014. SCHUBERT, Alfréd. ISBN 978-80-86516-77-6. Web NPÚ. PDF.

49. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, 2014. VESELÝ, Jan. ISBN 978-80-86516-79-0. Web NPÚ, PDF.

50. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel, 2014. PEŠTA, Jan. ISBN 978-80-86516-78-3. Web NPÚ, PDF/MIS.

51. Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek, 2014. HÁJKOVÁ, Zuzana, HÁJEK, Pavel. ISBN 978-80-7480-004-7. PDF/MIS.

52. Požární ochrana památkových objektů, 2015. Pavel JIRÁSEK, Martin MRÁZEK, Eva POLATOVÁ, Petr SVOBODA. ISBN: 978-80-7480-021-4, Web NPÚ. PDF.

53. Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, 2014. KUČOVÁ, Věra, DOSTÁLEK, Jiří, EHRLICH, Marek, KUČA, Karel, PACÁKOVÁ, Božena. ISBN 978-80-7480-022-1. Web NPÚ, PDF