Edice Odborné a metodické publikace: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
(sjednocení psaní - autoři za názvy)
(finis?)
Řádka 3: Řádka 3:
 
'''1. Vlhnutí zdiv a historických objektů a metody dodatečné hydrofobizace, 1986.''' Jiří HOŠEK, SÚPPOP, Praha.
 
'''1. Vlhnutí zdiv a historických objektů a metody dodatečné hydrofobizace, 1986.''' Jiří HOŠEK, SÚPPOP, Praha.
  
'''2. Údržba lidových staveb, 1986.''' Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA, SÚPPOP, Praha.
+
'''2. Údržba lidových staveb, 1986.''' Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA, SÚPPOP, Praha. [http://www.npu.cz/download/1327511855/02-meto2lukas%2Cvoderova%2Cvondra%2C+text.pdf PDF].
  
'''3. Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, 1987.''' Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha.
+
'''3. Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, 1987.''' Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha. [http://www.npu.cz/download/1334232351/Kl%C3%A1%C5%A1tery+v+%C4%8Desk%C3%BDch+zem%C3%ADch+-+Hobzek.pdf PDF].
  
'''4. Vývoj Památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, 1987.''' Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha.
+
'''4. Vývoj Památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, 1987.''' Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha. [http://www.npu.cz/download/1327484836/meto4hobzek.pdf PDF].
  
 
'''5. Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území.''' Marie MARŠÁKOVÁ, SÚPPOP, Praha b.d.
 
'''5. Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území.''' Marie MARŠÁKOVÁ, SÚPPOP, Praha b.d.
  
6. Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků ČSR v rámci národní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2000,SÚPPOP, Praha 1988.
+
'''6. Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků ČSR v rámci národní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2000, 1988.''' SÚPPOP, Praha.
  
7. Jan ČEŘOVSKÝ: Ekologická výchova ve velkoplošných chráněných územích, SÚPPOP, Praha, b.d.
+
'''7. Ekologická výchova ve velkoplošných chráněných územích,''' Jan ČEŘOVSKÝ, SÚPPOP, Praha, b.d.
  
8. Miloš SUCHOMEL: Záchrana kamenných soch, SÚPPOP, Praha 1988.
+
'''8. Záchrana kamenných soch, 1998.''' Miloš SUCHOMEL. SÚPPOP, Praha.
  
9. Seminář o lidové architektuře, Plástovice 1987, SÚPPOP, Praha 1988.
+
'''9. Seminář o lidové architektuře, Plástovice 1987,''' SÚPPOP, Praha 1988. [http://www.npu.cz/download/1350643810/08+Semin%C3%A1%C5%99+o+lidov%C3%A9+architektu%C5%99e%252c+Pl%C3%A1stovice+1987%252c+Praha+1988..pdf PDF].
  
10. Jiří BELIS: Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čchách, SÚPPOP, Praha 1988.
+
'''10. Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách, 1998.''' Jiří BELIS. SÚPPOP, Praha. [http://www.npu.cz/download/1327653911/10-meto-skrine-5.pdf PDF].
  
11. Hugo ROKYTA: J. J. Winckelmann a Čechy, SÚPPOP. Praha 1988.
+
'''11. J. J. Winckelmann a Čechy, 1998.''' Hugo ROKYTA. SÚPPOP. Praha. [http://www.npu.cz/download/1327512259/meto11rokyta.pdf PDF].
  
12. Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, Edice MONUMNETA, sv. 1, Praha 1991.
+
'''12. Katechismus památkové péče, 1991.''' Max DVOŘÁK, Edice MONUMNETA, sv. 1, Praha.
  
13. Miloš SUCHOMEL: Záchrana kamenných soch, 2. díl, 1990.
+
'''13. Záchrana kamenných soch, 2. díl, 1990.''' Miloš SUCHOMEL.
  
14. Petr MACEK: Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum, SÚPP, Praha 1997.
+
'''14. Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum, 1997.''' Petr MACEK. SÚPP, Praha. ISBN 80-902305-4-7. [http://www.npu.cz/download/1309340539/met14-standartni-nedestruktivni-SHP.pdf PDF].
  
15. Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Josef ŠTULC: Péče o střechy historických budov, 1997.
+
'''15. Péče o střechy historických budov, 1997.''' Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Josef ŠTULC. ISBN 80-902305-4-7. [http://www.npu.cz/download/1303382814/met15strechy.pdf PDF].
  
16. Josef ŠTULC, Miloš SUCHOMEL, Ivana MAXOVÁ: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, SÚPP, Praha 1988.
+
'''16. Péče o kamenné sochařské a stavební památky, 1998.''' Josef ŠTULC, Miloš SUCHOMEL, Ivana MAXOVÁ. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-01-0. [http://www.npu.cz/download/1303387637/met17zriceniny-hradu.pdf PDF].
 +
: <small>V souvislosti s metodikou upozorňujeme na metodické vyjádření [http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/publikace-a-dokumenty/metodicke-a-jine-publikace/metodicka-vyjadreni/povrchy-kamennych-casti-pamatek/ Ochrana povrchových úprav památek a jejich částí zhotovených z kamene] publikované ve Zprávách památkové péče 65/2005/1, s. 69–70, ([http://www.npu.cz/download/1165240676/zpp0501069100.pdf PDF]). Zároveň upozorňujeme na zprávu ze semináře STOP [http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/odborne-akce/informace-o-akcich-a-udalostech/minule-akce/minule-akce-2005/barevne-upravy-kamene/ Barevné úpravy kamene památkových objektů].</small>
  
17. Jan SOKOL, Tomáš DURDÍK, Josef ŠTULC: Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů, SÚPP, Praha 1998.
+
'''17. Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů, 1998.''' Jan SOKOL, Tomáš DURDÍK, Josef ŠTULC. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-01-0. [http://www.npu.cz/download/1303387637/met17zriceniny-hradu.pdf PDF].
 +
: <small>Současně doporučujeme analýzu a zhodnocení metodiky Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů po 12 letech od jejího vydání ([http://www.npu.cz/download/1339664321/Vladislav+Raz%C3%ADm+-+Z%C5%99%C3%ADceniny+hrad%C5%AF+a+m%C4%9Bstsk%C3%A9+hradby.pdf PDF]) a sborník [http://www.npu.cz/news/9174-n/ Zříceniny historických staveb].</small>
  
 
'''18. Principy péče o lidové stavby, 1999.''' Věra KUČOVÁ, Pavel BUREŠ. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–07–X. [http://www.npu.cz/download/1303382822/met18lidove-stavby.pdf PDF].
 
'''18. Principy péče o lidové stavby, 1999.''' Věra KUČOVÁ, Pavel BUREŠ. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–07–X. [http://www.npu.cz/download/1303382822/met18lidove-stavby.pdf PDF].
Řádka 108: Řádka 110:
 
'''50. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel, 2014.''' PEŠTA, Jan. ISBN 978-80-86516-78-3. [http://www.npu.cz/books/plosny-pruzkum-lidove-architektury-a-venkovskych-sidel/ Web NPÚ], [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=388920 PDF/MIS].
 
'''50. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel, 2014.''' PEŠTA, Jan. ISBN 978-80-86516-78-3. [http://www.npu.cz/books/plosny-pruzkum-lidove-architektury-a-venkovskych-sidel/ Web NPÚ], [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=388920 PDF/MIS].
  
'''51. Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek, 2014.''' HÁJKOVÁ, Zuzana, HÁJEK, Pavel. ISBN 978-80-7480-004-7. [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=385742 PDF/MIS].
+
'''51. Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek, 2014.''' Zuzana HÁJKOVÁ, Pavel HÁJEK, Petr MAŠEK. ISBN 978-80-7480-004-7. [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=385742 PDF/MIS]. [http://www.npu.cz/download/1415698658/elpubl141111-hajek-akol-Metodika-rozsireneho-bibliografickeho-popisu.pdf PDF].
  
 
'''52. Požární ochrana památkových objektů, 2015.''' Pavel JIRÁSEK, Martin MRÁZEK, Eva POLATOVÁ, Petr SVOBODA.  
 
'''52. Požární ochrana památkových objektů, 2015.''' Pavel JIRÁSEK, Martin MRÁZEK, Eva POLATOVÁ, Petr SVOBODA.  
Řádka 114: Řádka 116:
  
 
'''53. Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, 2014.''' KUČOVÁ, Věra, DOSTÁLEK, Jiří, EHRLICH, Marek, KUČA, Karel, PACÁKOVÁ, Božena. ISBN 978-80-7480-022-1. [http://www.npu.cz/books/metodika-tvorby-standardizovaneho-zaznamu-krajinne-pamatkove-zony/ Web NPÚ], [http://www.kpz-naki.cz/images/dokumenty/PUBLIKACE/2014/Metodika.pdf PDF]
 
'''53. Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, 2014.''' KUČOVÁ, Věra, DOSTÁLEK, Jiří, EHRLICH, Marek, KUČA, Karel, PACÁKOVÁ, Božena. ISBN 978-80-7480-022-1. [http://www.npu.cz/books/metodika-tvorby-standardizovaneho-zaznamu-krajinne-pamatkove-zony/ Web NPÚ], [http://www.kpz-naki.cz/images/dokumenty/PUBLIKACE/2014/Metodika.pdf PDF]
 +
 +
== Mimo řady ==
 +
 +
'''Minulost a současné otázky prezentace zámeckých interiérů, 1982.''' Oldřich J. Blažíček. [http://www.npu.cz/download/1345128911/40.b+Minulost+a+sou%C4%8Dasn%C3%A9+ot%C3%A1zky+prezentace+z%C3%A1meck%C3%BDch+interi%C3%A9r%C5%AF.pdf PDF].
 +
 +
'''Metodika minimálního katalogizačního záznamu – zpracování historických knižních fondů ve správě Národního památkového ústavu pro účely zákona o účetnictví a základní principy pořizování fotodokumentace knižních sbírek, 2009.''' Pavel HÁJEK. [http://www.npu.cz/download/1264069571/zpp0906-priloha-metodika-knihovny.pdf PDF].

Verze z 2. 7. 2015, 14:03

Národní památkový ústav > Publikační činnost

1. Vlhnutí zdiv a historických objektů a metody dodatečné hydrofobizace, 1986. Jiří HOŠEK, SÚPPOP, Praha.

2. Údržba lidových staveb, 1986. Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA, SÚPPOP, Praha. PDF.

3. Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, 1987. Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha. PDF.

4. Vývoj Památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, 1987. Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha. PDF.

5. Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území. Marie MARŠÁKOVÁ, SÚPPOP, Praha b.d.

6. Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků ČSR v rámci národní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2000, 1988. SÚPPOP, Praha.

7. Ekologická výchova ve velkoplošných chráněných územích, Jan ČEŘOVSKÝ, SÚPPOP, Praha, b.d.

8. Záchrana kamenných soch, 1998. Miloš SUCHOMEL. SÚPPOP, Praha.

9. Seminář o lidové architektuře, Plástovice 1987, SÚPPOP, Praha 1988. PDF.

10. Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách, 1998. Jiří BELIS. SÚPPOP, Praha. PDF.

11. J. J. Winckelmann a Čechy, 1998. Hugo ROKYTA. SÚPPOP. Praha. PDF.

12. Katechismus památkové péče, 1991. Max DVOŘÁK, Edice MONUMNETA, sv. 1, Praha.

13. Záchrana kamenných soch, 2. díl, 1990. Miloš SUCHOMEL.

14. Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum, 1997. Petr MACEK. SÚPP, Praha. ISBN 80-902305-4-7. PDF.

15. Péče o střechy historických budov, 1997. Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Josef ŠTULC. ISBN 80-902305-4-7. PDF.

16. Péče o kamenné sochařské a stavební památky, 1998. Josef ŠTULC, Miloš SUCHOMEL, Ivana MAXOVÁ. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-01-0. PDF.

V souvislosti s metodikou upozorňujeme na metodické vyjádření Ochrana povrchových úprav památek a jejich částí zhotovených z kamene publikované ve Zprávách památkové péče 65/2005/1, s. 69–70, (PDF). Zároveň upozorňujeme na zprávu ze semináře STOP Barevné úpravy kamene památkových objektů.

17. Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů, 1998. Jan SOKOL, Tomáš DURDÍK, Josef ŠTULC. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-01-0. PDF.

Současně doporučujeme analýzu a zhodnocení metodiky Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů po 12 letech od jejího vydání (PDF) a sborník Zříceniny historických staveb.

18. Principy péče o lidové stavby, 1999. Věra KUČOVÁ, Pavel BUREŠ. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–07–X. PDF.

19. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 1999. Jarmila RADOVÁ (ed). SÚPP, Praha.

20. Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků), 2000. Ladislav BEZDĚK, Květa KŘÍŽOVÁ, Eva LUKÁŠOVÁ, Vojtěch PÍSAŘÍK. SÚPP. ISBN 80–86234–09–6. PDF.

21. Metodika ochrany dřeva, 2000. Ondřej ŠEFCŮ, Jan VINAŘ, Marie PACÁKOVÁ. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–14–2. PDF.

22. Dřeviny na veřejných městských prostranstvích, 2001. Zdeněk NOVÁK. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–21–5. PDF.

23. Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, 2. rozšířené vydání, 2001. Petr MACEK. SÚPP, Praha 2001. ISBN 80–86234–22–3. PDF.

24. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2001. Jarmila RADOVÁ (ed). SÚPP Praha.

25. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, 2002. Ivana KOPECKÁ a kol. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-28-2. PDF.

26. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2003. Jarmila RADOVÁ (ed). NPÚ, Praha.

26. Péče o střechy historických staveb, 2003 (2*). Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Miloš SOLAŘ, Josef ŠTULC. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-35-5. PDF.

27. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, 2004. Václav GIRSA, Josef HOLEČEK, Pavel JERIE, Dagmar MICHOINOVÁ. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-36-3. PDF.

28. Novostavby v památkově chráněných sídlech, 2004. Karel KIBIC, Karel KUČA, Věra KUČOVÁ, NPÚ, Praha 2004. ISBN 80-86234-54-1. PDF.

29. Péče o historické výplně okenních a dveřních otvorů, 2004. Alfréd SCHUBERT. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-56-8. PDF.

30. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2005. Jarmila RADOVÁ (ed). NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-70. PDF.

31. Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, 2005. BLÁHA, Jiří, JESENSKÝ, Vít, MACEK, Petr, RAZÍM, Vladislav, SOMMER, Jan, VESELÝ, Jan. ISBN 80-86516-18-0. PDF.

32. Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, 2006. KOUKAL, Petr a kol.: BELIS, Jiří, LUNGA, Radek, REJŠEK, Radek. ISBN 80-86234-88-6. PDF.

Památkové ochraně zvonů se věnují také Zprávy památkové péče 69/2009/1 (In Medias Res: Památková ochrana zvonů, s. 1, 3-18, 46-55). :Národní památkový ústav připravil a vydal rovněž Metodický pokyn k památkové ochraně varhan, které jsou kulturními památkami, PDF.
Errata: PDF.

33. Péče o památkově významné venkovní komunikace, 2007. SCHUBERT, Alfréd a kol.: BERKOVÁ, Jana, HORKOVÁ, Alexandra, HOUDKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, MARKOVÁ, Jarmila, PEŠTA, Jan, ŠPAČEK, Ladislav, TUTR, Václav, VYLETOVÁ, Eva, ZACHOVÁ, Hana. ISBN 978-80-87104-10-1. PDF.

Errata: PDF.

34. Epigrafika v památkové péči, 2007. ROHÁČEK, Jiří. ISBN 978-80-87104-11-8. PDF.

36. Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova fasád historických staveb, 2009. MACEK, Petr. ISBN 978-80-87104-48-4. PDF.

V souvislosti s metodikou Barevnost fasád je nutné upozornit i na připravený Návrh metodického vyjádření NPÚ k obnově tradičních fasád: PDF. V průběhu přípravy metodického vyjádření se uskutečnila na webové stránce NPÚ rozsáhlá diskuse. Dne 7. 12. 2004 se konala konference Povrchové úpravy exteriéru stavebních památek.
Errata. PDF.

37. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, 2009. KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-87104-52. PDF.

38. Obnova okenních výplní a výkladců, 2010. BÁČOVÁ, Marie, EBEL, Martin, LESNIAKOVÁ, Petra, SCHUBERT, Alfréd, SOLAŘ, Miloš, ŠPAČEK, Ladislav, ŠTULC, Josef, ŠVÁCHA, Rostislav, VŠETEČKA, Petr. ISBN 978-80-87104-58-3. PDF.

39. Mikroklima v historických interiérech, 2011. ČERNÝ, Miroslav, NĚMEČEK, Miloslav. ISBN 978-80-87104-82-8. PDF.

40. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, 2011. BOBEK, Karel, BYDŽOVSKÁ, Ilona, CICHROVÁ, Kateřina, JANČO, Milan, JERIE, Pavel, KADLEC, Miloš, KŘÍŽOVÁ, Květa, KUBŮ, Naděžda, LUKÁŠOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Jaromír, SEDLÁKOVÁ, Marta, SLAVKO, Pavel, ŠTULC, Josef, WEISS, Petr. ISBN 978-80-87104-86-6. PDF.

41. Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky, 2011. BEZDĚK, Ladislav, BOBEK, Karel, BURŠÍK, Dalibor, JEDLIČKA, Karel. ISBN 978-80-87104-87-3. PDF.

42. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, 2011. VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal. ISBN 978-80-87104-84-2. PDF.

43. Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy, 2013. VAŇKOVÁ, Lenka, PILNÁ, Veronika. ISBN 978-80-7480-002-3. Web NPÚ. PDF.

44. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách, 2014. KUBŮ, Naďa, KADLEC, Miloš, FAMĚROVÁ, Dagmar, HOLUB, Jiří, WAGNER, Petr(Přispěli: Petr Svoboda, Ilona Vojancová, Milan Jančo.). ISBN 978-80-7480-007-8. Web NPÚ + PDF.

45. Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, 2014. BEZDĚK, Ladislav, ŠTULC, Josef, DŘEVÍKOVSKÁ, Jitka, KLIMTOVÁ, Zdenka, CHUDÁREK, Zdeněk. ISBN 978-80-7480-009-2. Web NPÚ. PDF.

46. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči, 2014. BEZDĚK, Ladislav, FROUZ Martin. ISBN 978-80-7480-017-7. Web NPÚ. PDF.

47. Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků, 2014. VÁCLAVÍK, František R. ISBN 978-80-86516-76-9. Web NPÚ. PDF.

48. Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů, 2014. SCHUBERT, Alfréd. ISBN 978-80-86516-77-6. Web NPÚ. PDF.

49. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, 2014. VESELÝ, Jan. ISBN 978-80-86516-79-0. Web NPÚ, PDF.

50. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel, 2014. PEŠTA, Jan. ISBN 978-80-86516-78-3. Web NPÚ, PDF/MIS.

51. Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek, 2014. Zuzana HÁJKOVÁ, Pavel HÁJEK, Petr MAŠEK. ISBN 978-80-7480-004-7. PDF/MIS. PDF.

52. Požární ochrana památkových objektů, 2015. Pavel JIRÁSEK, Martin MRÁZEK, Eva POLATOVÁ, Petr SVOBODA. ISBN: 978-80-7480-021-4, Web NPÚ. PDF.

53. Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, 2014. KUČOVÁ, Věra, DOSTÁLEK, Jiří, EHRLICH, Marek, KUČA, Karel, PACÁKOVÁ, Božena. ISBN 978-80-7480-022-1. Web NPÚ, PDF

Mimo řady

Minulost a současné otázky prezentace zámeckých interiérů, 1982. Oldřich J. Blažíček. PDF.

Metodika minimálního katalogizačního záznamu – zpracování historických knižních fondů ve správě Národního památkového ústavu pro účely zákona o účetnictví a základní principy pořizování fotodokumentace knižních sbírek, 2009. Pavel HÁJEK. PDF.