Edice Odborné a metodické publikace: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
(81-90: + 86 link pdf)
(91-100: redlink met 98)
 
(Není zobrazeno 83 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 13: Řádka 13:
 
'''2. Údržba lidových staveb, 1986.''' Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA, SÚPPOP, Praha. [http://previous.npu.cz/download/1327511855/02-meto2lukas%2Cvoderova%2Cvondra%2C+text.pdf PDF].
 
'''2. Údržba lidových staveb, 1986.''' Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA, SÚPPOP, Praha. [http://previous.npu.cz/download/1327511855/02-meto2lukas%2Cvoderova%2Cvondra%2C+text.pdf PDF].
  
'''3. Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, 1987.''' Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha. [http://previous.npu.cz/download/1334232351/Kl%C3%A1%C5%A1tery+v+%C4%8Desk%C3%BDch+zem%C3%ADch+-+Hobzek.pdf PDF].
+
'''3. Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, 1987.''' [[Josef Hobzek|Josef HOBZEK]], SÚPPOP, Praha. [http://previous.npu.cz/download/1334232351/Kl%C3%A1%C5%A1tery+v+%C4%8Desk%C3%BDch+zem%C3%ADch+-+Hobzek.pdf PDF].
  
'''4. Vývoj Památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, 1987.''' Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha. [http://previous.npu.cz/download/1327484836/meto4hobzek.pdf PDF].
+
'''4. Vývoj Památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, 1987.''' [[Josef Hobzek|Josef HOBZEK]], SÚPPOP, Praha. [http://previous.npu.cz/download/1327484836/meto4hobzek.pdf PDF].
  
 
'''5. Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území.''' Marie MARŠÁKOVÁ, SÚPPOP, Praha b.d.
 
'''5. Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území.''' Marie MARŠÁKOVÁ, SÚPPOP, Praha b.d.
Řádka 79: Řádka 79:
 
=== 31-40 ===
 
=== 31-40 ===
  
'''31. Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, 2005.''' BLÁHA, Jiří, JESENSKÝ, Vít, MACEK, Petr, RAZÍM, Vladislav, SOMMER, Jan, VESELÝ, Jan. ISBN 80-86516-18-0. [http://previous.npu.cz/download/1137070742/met31opd.pdf PDF].
+
'''31. Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, 2005.''' BLÁHA, Jiří, JESENSKÝ, Vít, MACEK, Petr, RAZÍM, Vladislav, SOMMER, Jan, VESELÝ, Jan. ISBN 80-86516-18-0. [http://previous.npu.cz/download/1137070742/met31opd.pdf PDF]. [http://pamatky-facvut.cz/download/dokumenty/operativni.pdf PDF FA ČVUT]. [https://is.muni.cz/el/1421/jaro2014/DU2718a/um/metodika31-opd_1_.txt TXT/MUNI]
  
 
'''32. Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, 2006.''' KOUKAL, Petr a kol.: BELIS, Jiří, LUNGA, Radek, REJŠEK, Radek. ISBN 80-86234-88-6. [http://previous.npu.cz/download/1165493237/met32zvony.pdf PDF].
 
'''32. Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, 2006.''' KOUKAL, Petr a kol.: BELIS, Jiří, LUNGA, Radek, REJŠEK, Radek. ISBN 80-86234-88-6. [http://previous.npu.cz/download/1165493237/met32zvony.pdf PDF].
Řádka 137: Řádka 137:
 
'''54. Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami, 2015.''' KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-7480-025-2.
 
'''54. Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami, 2015.''' KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-7480-025-2.
  
'''55. Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty, 2015.''' KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-7480-026-9.
+
'''55. Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty, 2015.''' KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-7480-026-9. [http://invenio.nusl.cz/record/201263 NUŠL]/[http://invenio.nusl.cz/record/201263/files/nusl-201263_1.pdf PDF]
  
 
'''56. Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón, 2015.''' Karel KUČA, Ivan VOREL, Jiří KUPKA, Simona ŠVECOVÁ, Věra KUČOVÁ. ISBN 978‑80‑7480‑027‑6. [http://www.kpz-naki.cz/images/dokumenty/PUBLIKACE/2015/metodika_planu_ochrany_kpz/metodika.pdf PDF].
 
'''56. Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón, 2015.''' Karel KUČA, Ivan VOREL, Jiří KUPKA, Simona ŠVECOVÁ, Věra KUČOVÁ. ISBN 978‑80‑7480‑027‑6. [http://www.kpz-naki.cz/images/dokumenty/PUBLIKACE/2015/metodika_planu_ochrany_kpz/metodika.pdf PDF].
Řádka 159: Řádka 159:
 
'''64. Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století, 2015.''' SOLAŘ, Miloš et. al. ISBN 978-80-7480-036-8.
 
'''64. Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století, 2015.''' SOLAŘ, Miloš et. al. ISBN 978-80-7480-036-8.
  
'''65. Stavebně historický průzkum a dokumentace při obnově architektury 20. století, 2015.''' CZAJKOWSKI, Petr et. al. ISBN 978-80-7480-037-5.
+
'''65. Stavebně historický průzkum a dokumentace při obnově architektury 20. století, 2015.''' CZAJKOWSKI, Petr et. al. ISBN 978-80-7480-037-5. [https://www.npu.cz/uop/brno/web/mcma/metodiky/metodika%20SHP%202015.pdf PDF/NPÚ/COPA] (20180606).
  
 
'''66. Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období, 2015.''' ŠIMEK, Pavel a ZÁMEČNÍK, Roman. ISBN 978-80-7480-038-2. [http://www.nczk.cz/useruploads/files/metodika%20COPA%203a%20zahrady_FINAL.pdf PDF]
 
'''66. Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období, 2015.''' ŠIMEK, Pavel a ZÁMEČNÍK, Roman. ISBN 978-80-7480-038-2. [http://www.nczk.cz/useruploads/files/metodika%20COPA%203a%20zahrady_FINAL.pdf PDF]
  
'''67. Obnova omítek meziválečné architektury, 2015.''' KNOR, Jan a VŠETEČKA Jan. ISBN 978-80-7480-039-9.
+
'''67. Obnova omítek meziválečné architektury, 2015.''' KNOR, Jan a VŠETEČKA Jan. ISBN 978-80-7480-039-9. [https://www.npu.cz/uop/brno/web/mcma/metodiky/Omitky%20v%20obdobi%20mezivalecne%20architektury.pdf PDF]. (ed. 20171213)
  
 
'''68. Kov, sklo a povrchové úpravy těchto materiálů v meziválečné architektuře, 2015.''' ŽÁČEK, Milan; VÁCHA, Zdeněk. ISBN 978-80-7480-040-5. [https://www.npu.cz/uop/brno/web/mcma/metodiky/Medotika%20COPA%20-%205%20Kov%20web.pdf PDF]. (ed. 20170212)
 
'''68. Kov, sklo a povrchové úpravy těchto materiálů v meziválečné architektuře, 2015.''' ŽÁČEK, Milan; VÁCHA, Zdeněk. ISBN 978-80-7480-040-5. [https://www.npu.cz/uop/brno/web/mcma/metodiky/Medotika%20COPA%20-%205%20Kov%20web.pdf PDF]. (ed. 20170212)
  
'''69. Dřevo, dýhové povrchy a úpravy v období meziválečné architektury, 2015.''' URBÁNEK, Libor et. al. ISBN 978-80-7480-041-2.
+
'''69. Dřevo, dýhové povrchy a úpravy v období meziválečné architektury, 2015.''' URBÁNEK, Libor et. al. ISBN 978-80-7480-041-2. [https://www.npu.cz/uop/brno/web/mcma/metodiky/metodika%20COPA%20%206%20drevo%20press.pdf PDF/NPÚ/COPA] (20180606)
  
'''70. Metodika stavebněhistorického průzkumu, 2015.''' Editoři: Jan BERÁNEK; Petr MACEK. 176 s., ISBN 978-80-7480-037-5. [https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=471285 PDF/MIS], [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/9937-metodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu web NPÚ].
+
'''70. [[Metodika stavebněhistorického průzkumu, 2015 (publikace ISBN 978-80-7480-037-5)|Metodika stavebněhistorického průzkumu]], 2015.''' Editoři: Jan BERÁNEK; Petr MACEK. 176 s., ISBN 978-80-7480-037-5. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=471285 PDF/MIS], [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/9937-metodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu web NPÚ], [http://invenio.nusl.cz/record/200978 NUŠL]/[http://invenio.nusl.cz/record/200978/files/nusl-200978_1.pdf PDF].
  
 
=== 71-80 ===
 
=== 71-80 ===
Řádka 175: Řádka 175:
 
'''71. Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple), 2015.''' Vít HONYS, Táňa ŠIMKOVÁ, Lucie RADOVÁ, Hana VESELÁ. 98 s., ISBN 978-80-85036-59-6. [http://previous.npu.cz/books/metodika-dokumentace-sakralni-architektury-kostely-a-prostorove-kaple/ Web NPÚ]. [http://previous.npu.cz/download/1447749272/met71-dce-kostely-kaple.pdf PDF].
 
'''71. Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple), 2015.''' Vít HONYS, Táňa ŠIMKOVÁ, Lucie RADOVÁ, Hana VESELÁ. 98 s., ISBN 978-80-85036-59-6. [http://previous.npu.cz/books/metodika-dokumentace-sakralni-architektury-kostely-a-prostorove-kaple/ Web NPÚ]. [http://previous.npu.cz/download/1447749272/met71-dce-kostely-kaple.pdf PDF].
  
'''72. Metodika dokumentace lidové architektury, 2015'''. Kamil PODROUŽEK, Renata KUPROVÁ, David SKALICKÝ, Jan HORÁK, Michal TRNĚNÝ. 96 s. ISBN 978-80-85036-58-9. [http://previous.npu.cz/books/metodika-dokumentace-lidove-architektury/ Web NPÚ]. [http://previous.npu.cz/download/1447749279/met72-dce-LA.pdf PDF].
+
<html><a name="72"></a></html>
 +
'''72. Metodika dokumentace lidové architektury, 2015'''. Kamil PODROUŽEK, Renata KUPROVÁ, David SKALICKÝ, Jan HORÁK, Michal TRNĚNÝ. 96 s. ISBN 978-80-85036-58-9. [http://previous.npu.cz/books/metodika-dokumentace-lidove-architektury/ Web NPÚ]. [https://www.facebook.com/download/610210839390788/metodika-dokumentace-lidove-architektury.pdf?hash=AcqAFiqUScrKQJ1M PDF] na FB ve skupině "Staré chalupy" (publ. 20190418)
  
 
'''73. Metodika dokumentace městských domů, 2015'''. Michael RYKL. 100 s. ISBN 978-80-85036-60-2. [http://previous.npu.cz/books/metodika-dokumentace-mestskych-domu/ Web NPÚ]. [http://previous.npu.cz/download/1447749285/met73-dce-mestska-architektura.pdf PDF].
 
'''73. Metodika dokumentace městských domů, 2015'''. Michael RYKL. 100 s. ISBN 978-80-85036-60-2. [http://previous.npu.cz/books/metodika-dokumentace-mestskych-domu/ Web NPÚ]. [http://previous.npu.cz/download/1447749285/met73-dce-mestska-architektura.pdf PDF].
Řádka 181: Řádka 182:
 
'''74. Metodika dokumentace drobných památek, 2015.''' ALTOVÁ, Eva, HRUBÝ, Petr, KADLEC, Antonín, 104 s. ISBN 978-80-85036-57-2. [http://www.npu.cz/books/metodika-dokumentace-drobnych-pamatek/ Web NPÚ]. [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=449856 PDF/MIS]
 
'''74. Metodika dokumentace drobných památek, 2015.''' ALTOVÁ, Eva, HRUBÝ, Petr, KADLEC, Antonín, 104 s. ISBN 978-80-85036-57-2. [http://www.npu.cz/books/metodika-dokumentace-drobnych-pamatek/ Web NPÚ]. [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=449856 PDF/MIS]
  
'''75. Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek, 2015.''' BREJCHA, Marcel, BRŮNA, Vladimír, MAREK, Zdeněk, VĚTROVSKÁ Bára, 60 s. ISBN 978-80-7414-954-2. [http://www.npu.cz/books/metodika-digitalizace-3D-dokumentace-a-3D-vizualizace-pamatek/ Web NPÚ]. [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=449857 PDF/MIS]
+
'''75. Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek, 2015.''' BREJCHA, Marcel, BRŮNA, Vladimír, MAREK, Zdeněk, VĚTROVSKÁ Bára, 60 s. ISBN 978-80-7414-954-2. [http://www.npu.cz/books/metodika-digitalizace-3D-dokumentace-a-3D-vizualizace-pamatek/ Web NPÚ]. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=449857 PDF/MIS]
  
 
'''76. Památkový postup. Využití softwarového nástroje Podrobnosti a vazby implementovaného do systému centrální evidence CastIS. 2015''' ŠTUMBAUER, Tomáš, 26 s. ISBN 978-80-7480-051-1. PDF/MIS
 
'''76. Památkový postup. Využití softwarového nástroje Podrobnosti a vazby implementovaného do systému centrální evidence CastIS. 2015''' ŠTUMBAUER, Tomáš, 26 s. ISBN 978-80-7480-051-1. PDF/MIS
  
'''77. Památkový postup. Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů Národního památkového ústavu pro pořizování územně analytických podkladů, 2015.''' KRUSOVÁ Alena, 24 s. ISBN 978-80-7480-052-8. [https://iispp.npu.cz/mis/publicDocumentDetail.htm?id=463020 PDF/MIS]
+
'''77. Památkový postup. Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů Národního památkového ústavu pro pořizování územně analytických podkladů, 2015.''' KRUSOVÁ Alena, 24 s. ISBN 978-80-7480-052-8. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=463020 PDF/MIS]
  
 
78. Krusová Památkový postup  Vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území
 
78. Krusová Památkový postup  Vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území
  
'''79. Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů, 2015.''' Eva LUKÁŠOVÁ, Vendulka OTAVSKÁ. Odborné a metodické publikace, svazek 79. 170 s. ISBN 978-80-7480-037-5. [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204336 NUŠL], [http://invenio.nusl.cz/record/204336/files/nusl-204336_1.pdf PDF/NUŠL] (pdf ke dni 14.5.2016 s vadami).
+
'''79. Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů, 2015.''' Eva LUKÁŠOVÁ, Vendulka OTAVSKÁ. Odborné a metodické publikace, svazek 79. 170 s. ISBN 978-80-7480-037-5. [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/18474-a E-shop NPÚ], [https://www.npu.cz/publikace/aristokraticky-interier-doby-baroka-ve-svetle-historickych-inventaru.pdf PDF/NPÚ].
  
'''80. Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních škol, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Petr HUDEC, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 184 s. ISBN 978-80-905631-6-2. [https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=471381 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání.
+
'''80. Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních škol, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Petr HUDEC, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 184 s. ISBN 978-80-7480-055-9. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=471381 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání.
  
 
=== 81-90 ===
 
=== 81-90 ===
  
'''81. Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 220 s. ISBN 978-80-905631-7-9. [https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=471384 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání.
+
'''81. Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 220 s. ISBN 978-80-905631-7-9. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=471384 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání.
  
'''82. Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Martina INDROVÁ, Dušan KLAPKO a kol. NPÚ, Praha 2015, 200 s. ISBN 978-80-905631-8-6. [https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=471391 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro terciární vzdělávání.
+
'''82. Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Martina INDROVÁ, Dušan KLAPKO a kol. NPÚ, Praha 2015, 200 s. ISBN 978-80-905631-8-6. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=471391 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro terciární vzdělávání.
  
'''83. Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Martina INDROVÁ, Petr SVOBODA a kol. NPÚ, Praha 2015, 236 s. ISBN 978-80-905631-9-3. [https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=471393 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení.
+
'''83. Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Martina INDROVÁ, Petr SVOBODA a kol. NPÚ, Praha 2015, 236 s. ISBN 978-80-905631-9-3. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=471393 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení.
  
'''84. Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Petr HUDEC, Květa JORDÁNOVÁ, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 174 s. ISBN 978-80-906167-0-7. [https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=471394 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami.
+
'''84. Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, 2015.''' Hana HAVLŮJOVÁ, Petr HUDEC, Květa JORDÁNOVÁ, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 174 s. ISBN 978-80-906167-0-7. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=471394 PDF/MIS] Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
   
 
   
'''85. Šindel – tradiční střešní krytina, 2016.''' Vít KOLMAČKA, Jaroslav NOVOSAD, Josef POLÁŠEK. NPÚ, Praha 2016, 72 s. ISBN 978-807480-066-5. PDF. Především postupy pro zhotovení nové šindelové krytiny a její údržbu.
+
'''85. Šindel – tradiční střešní krytina, 2016.''' Vít KOLMAČKA, Jaroslav NOVOSAD, Josef POLÁŠEK. NPÚ, Praha 2016, 72 s. ISBN 978-807480-066-5. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=804826 PDF/MIS] [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/19648-s Web NPÚ]. Především postupy pro zhotovení nové šindelové krytiny a její údržbu.
  
'''86. Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění, 2016.''' Petr HUDEC (ed.) a kol. Praha 2016, 112 s. ISBN 978-807480-067-2. [https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=804823 PDF/MIS] Podněty pro rozvinutí vzdělávacího potenciálu památek a aktivní účast veřejnosti při poznávání a ochraně památek.
+
'''86. Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění, 2016.''' Petr HUDEC (ed.) a kol. Praha 2016, 112 s. ISBN 978-807480-067-2. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=804823 PDF/MIS] Podněty pro rozvinutí vzdělávacího potenciálu památek a aktivní účast veřejnosti při poznávání a ochraně památek.
  
== V přípravě apod. ==
+
'''87. Formální vodní prvky v památkách zahradního umění, 2016.''' Jiří JANÁL, Lenka KŘESADLOVÁ, Jan OBŠIVAČ, Jiří OLŠAN, Miloš ROZKOŠNÝ, Zdeněk ŽABIČKA: Odborné a metodické publikace, sv. 87, NPÚ, Praha 2016, 152 s. ISBN 978-80-7480-073-3 [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=804828 PDF/MIS] [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/21024-f Web NPÚ]
  
Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek, 2014 (připravuje se). Petr SOKOL a kol. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-178219. [http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2012/03/03metodika_dokumentace.pdf Prezentace PDF].
+
'''88. [[Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací (publikace isbn 978-80-7480-076-4)|Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací]]. Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem, 2017.''' Filip WITTLICH a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 88, NPÚ, Praha 2017, 96 s. ISBN 978-80-7480-076-4. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=885671 PDF/MIS], [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/23306-i eshop NPÚ] - [https://www.npu.cz/publikace/Interpretace%20fotografie%20z%20hlediska%20obsazenych%20obrazovych%20informaci.pdf PDF/NPÚ] [http://invenio.nusl.cz/record/356966 NUŠL]/[http://invenio.nusl.cz/record/356966/files/nusl-356966_1.pdf PDF] (Texty: Filip WITTLICH, Pavel SCHEUFLER, Alena ČERNÁ, Valburga VAVŘINOVÁ, Petr KLIMENT, Jan HOZÁK, Hana KOPPOVÁ, Lenka SCHEUFLEROVÁ.) (Úplný podnázev: Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem jako solitérní památkou v kontextu používaných databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, ateliérů apod.)
 +
 
 +
'''89. [[Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu (publikace isbn 978-80-7480-077-1)|Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů]] v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich, 2017.''' Alena ČERNÁ a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 89, NPÚ ve spolupráci s NTM, FAMU a MG, Praha 2017, 140 s. ISBN 978-80-7480-077-1 [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1127617 PDF/MIS] [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/30459-j e-shop] [https://www.npu.cz/publikace/Jednotna%20popisna%20a%20obrazova%20dokumentace%20historickeho%20fotografickeho%20materialu.pdf PDF/NPÚ] [http://invenio.nusl.cz/record/367287 NUŠL]/[http://invenio.nusl.cz/record/367287/files/nusl-367287_1.pdf PDF] (Texty: Alena ČERNÁ, Valburga VAVŘINOVÁ, Pavel SCHEUFLER, Petra MEDŘÍKOVÁ, Miloš HOŘEJŠ, Lenka VAŇKOVÁ, Radek POLÁCH, Veronika PILNÁ, Přemysl KREJČIŘÍK, Jan HOZÁK, Petr KLIMENT, Michaela HRUBÁ, Libuše RUIZOVÁ, Monika HOCKOVÁ, Filip WITTLICH, Libor JŮN, Martina NOVOZÁMSKÁ). Metodika je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí, zabývajícími se tematikou péče a ochrany historického fotografického materiálu. Cílovými skupinami jsou příspěvkové organizace zřízené MK ČR spravující historický fotografický materiál (muzea, galerie, Národní památkový ústav) a také organizace a instituce s historickým fotografickým materiálem, které mají jiného zřizovatele.
 +
 
 +
'''90. Příprava vápenných malt na bázi vzdušného vápna. Památkový postup, 2016.''' Dagmar MICHOINOVÁ. Odborné a metodické publikace, sv. 90, NPÚ, Praha 2016, 13 s. ISBN 978-80-7480-078-8. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=804830 PDF/MIS]
 +
 
 +
'''??. [[Obnova bazénů z meziválečného období (publikace ISBN 978-80-7480-069-6)|Obnova bazénů z meziválečného období]], 2016.''' Vlasta LOUTOCKÁ, Petr CZAJKOWSKI. Odborné a metodické publikace, svazek ??. Metodické centrum moderní architektury, Brno 2016. ISBN 978-80-7480-069-6. [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/22595-obnova-bazenu-z-mezivalecneho-obdobi e-shop],  [https://www.npu.cz/publikace/Obnova%20bazenu%20z%20mezivalecneho%20obdobi.pdf PDF/NPÚ]
 +
 
 +
'''??. Repliky oken v památkových zónách. Národní památkový ústav, 2016.''' Martin ŠOLC (ed.), Miroslav NAVRÁTIL, Vlasta LOUTOCKÁ, Gariel KURTIS, Petr SVOBODA. Odborné a metodické publikace, svazek ??. Metodické centrum moderní architektury, Brno 2016, 68 s. ISBN 978-80-7480-068-9. [https://www.npu.cz/uop/brno/web/mcma/metodiky/NPU_Repliky_oken_200x240_web.pdf PDF]. (N 20171213).
 +
 
 +
=== 91-100 ===
 +
 
 +
'''91. [[Publikace: Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek|Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek]], 2017.''' Petr Sokol a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 91, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-7480-088-7. [https://iispp.npu.cz/mis/public/documentDetail.htm?id=1258742 PDF/MIS].  [https://www.npu.cz/publikace/Metodika%20terenni%20identifikace-%20dokumentace%20a%20popisu%20nemovitych%20archeologickych%20pamatek.pdf PDF web NPÚ]. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-178219. [http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2012/03/03metodika_dokumentace.pdf Prezentace PDF].
 +
 
 +
'''92. [[Publikace: Dokumentace kampanologických památek|Dokumentace kampanologických památek. Příloha: Určování hmotnosti zvonů a jejich zvukového obrazu (památkový postup)]], 2018.''' Petr Vácha. Odborné a metodické publikace, sv. 92, NPÚ, Praha 2018, 94 s., příloha 50 s. ISBN 978-80-7480-100-6. [http://invenio.nusl.cz/record/391439 web NUŠL], [https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1305142 MIS], [http://invenio.nusl.cz/record/391439/files/nusl-391439_1.pdf PDF/NUŠL].
 +
 
 +
'''93. [[Studie obnovy památky zahradního umění – ideová fáze projektové přípravy]], 2017'''. Radek Pavlačka. Odborné a metodické publikace, sv. 93, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-7480-101-3. http://www.nusl.cz/. [http://nczk.cz/useruploads/files/metodika%20studie%20web.pdf PDF/NCZK], [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1216313 PDF/MIS].
 +
 
 +
'''94. [[Publikace: Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu|Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu]], 2017'''. Roman Gronský, Vladimír Kočan, Petr Czajkowski (ed.). Odborné a metodické publikace, sv. 94, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-87967-10-2. [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374531 NUSL], [http://invenio.nusl.cz/record/374531/files/nusl-374531_1.pdf PDF/NUSL], [http://iispp.npu.cz/mis_public/downloadDocumentCentral.htm?id=1254589 PDF/MIS/NPU] (on-line 20180427, verif. 20180610).
 +
 
 +
'''95. [[Publikace: Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika prezentace zbraní a zbroje|Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika prezentace zbraní a zbroje]], 2017'''. Zuzana Vaverková, Lenka Vaňková, Petr Czajkowski (ed.). Odborné a metodické publikace, sv. 95, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-87967-11-9. [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374530 NUSL], [http://invenio.nusl.cz/record/374530/files/nusl-374530_1.pdf PDF/NUSL], [http://iispp.npu.cz/mis_public/downloadDocumentCentral.htm?id=1254231 PDF/MIS/NPU] (on-line 20180427, verif. 20180610).
 +
 
 +
'''96.(?) [[Publikace: Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje|Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje]], 2016'''. Rudolf Protiva, Petr Czajkowski (ed.). Odborné a metodické publikace, sv. 956(?), NPÚ, Praha 2016, ISBN 978-80-87967-12-6. [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374529 NUSL], [http://invenio.nusl.cz/record/374529/files/nusl-374529_1.pdf PDF/NUSL], [https://iispp.npu.cz/mis/public/documentDetail.htm?id=1254750 MIS/NPÚ], [http://iispp.npu.cz/mis_public/downloadDocumentCentral.htm?id=1254750 PDF/MIS/NPÚ] (on-line 20180427, verif. 20180610).
 +
 
 +
'''97. [[Publikace: Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018|Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe]], 2018'''. Hana Havlůjová a Petr Hudec (edd.). Odborné a metodické publikace, sv. 97, NPÚ, Praha 2018, 284 s. ISBN 978-80-7480-125-9.
 +
 
 +
'''98. [["Pánové, prosím, smekněte": Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy]], 2020'''. Radek Polách. Edice Odborné a metodické publikace, sv. 98, NPÚ, Praha 2020, 120 s. ISBN 978-80-7480-142-6. [http://invenio.nusl.cz/record/431995 NUSL]. [http://invenio.nusl.cz/record/431995/files/nusl-431995_1.pdf PDF/NUSL]. (20200909; on-line od 20200824)
 +
 
 +
'''??. Typologie historické kulturní krajiny České Republiky, 2019'''. Autoři: Marek Ehrlich, Karel Kuča, Věra Kučová, Božena Pacáková, Marie Pavlátová, Alena Salašová, Markéta Šantrůčková, Ivan Vorel, Martin Weber. Edice Odborné a metodické publikace, sv. ??, NPÚ, Praha 2019, 113(?) s. ISBN... (Stav ke dni 20.2.2020, po vypořádání oponentních posudků:). PDF ke stažení: [https://www.hikk-naki.cz/file/286/metodika-typologie-histor-kultur-krajiny---naki-034.pdf metodika], [https://www.hikk-naki.cz/file/287/pruvodni-zprava-typologie-hist-kult-krajiny---naki-034.pdf průvodní zpráva], [https://www.hikk-naki.cz/file/294/metodika_hikk_prilohy.zip přílohy.zip]. [https://www.hikk-naki.cz/clanky/publikace-a-vystupy/ Zdroj] (20200524).
 +
 
 +
===101-110===
 +
'''104. Metodika průzkumů vybraných skupin předmětů uměleckého řemesla, s. d.'''. Autoři: Petra Lesniaková, Alena Samohýlová, Zdeněk Holý. Edice Odborné a metodické publikace, sv. 104, NPÚ, Praha 2020 (v online publikaci *.pdf neuvedeno), 244 s. ISBN 978-80-87890-30-1. [http://invenio.nusl.cz/record/411128 Invenio]. (20200725)
 +
 
 +
'''105. Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně, 2020'''. Autoři: Renata Vrabelová, [[Naděžda Goryczková]], Lenka Popelová, Radomíra Sedláková, Tomáš Šenberger, Pavel Škranc, Petr Urlich. Edice Odborné a metodické publikace sv. 105. Vyd. NPÚ a ČVUT, Praha 2020, 118 s. ISBN 978-80-87967-22-5. (V tiráži na s. 118 je jako místo vydání uvedeno Brno.) [http://invenio.nusl.cz/record/411078 web invenio], [http://invenio.nusl.cz/record/411078/files/Metodika_hodnoceni_ochrany_staveb.pdf PDF] (20200727)
 +
 
 +
== V přípravě apod. ==
  
 
== Mimo řady ==
 
== Mimo řady ==
Řádka 233: Řádka 269:
 
'''[[Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění (2015)|Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění, 2015.]]''' [http://www.nczk.cz/useruploads/files/Metodika%20management%20plan.pdf Patrně týž dokument v pdf]. [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/18466-m Web NPÚ].
 
'''[[Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění (2015)|Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění, 2015.]]''' [http://www.nczk.cz/useruploads/files/Metodika%20management%20plan.pdf Patrně týž dokument v pdf]. [https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/18466-m Web NPÚ].
  
'''Příprava vápenných malt na bázi vzdušného vápna, 2013''', certifikát č. 21, 19.9.2016). Dagmar Michoinová. Certifikovaný památkový postup. [http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=785231 MIS/PDF] (verif. 20170113)
+
'''[[Publikace: Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech|Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech, 2017]]'''. [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374528 NUŠL], [http://invenio.nusl.cz/record/374528/files/nusl-374528_1.pdf PDF/NUŠL]. [http://www.naki-mupkp.cz/ TMB], [http://www.naki-mupkp.cz/sites/default/files/preventivni_pece.pdf PDF/TMB].
 +
 
 +
'''Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče, 2018'''. Autoři: Miloš Matěj, Michaela Ryšková. Vyd. NPÚ-ÚOP v Ostravě, Metodické centrum průmyslového dědictví. 53 s. [http://invenio.nusl.cz/record/391428/ NUŠL], [https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1303038 MIS], [http://invenio.nusl.cz/record/391428/files/nusl-391428_1.pdf PDF/NUŠL]
  
 
== Mimo NPÚ ==
 
== Mimo NPÚ ==
  
Moderní metody identifikace a popisu historických cest. Metodická příručka, 2013. Jan MARTÍNEK a kol. Centrum dopravního výzkumu, Brno 2013. NAKI/MK. ISBN 978-80-86502-56-4. [http://www.historicke-cesty.cz/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_VHC_2013.pdf PDF] (verif. 20160324-1120)
+
'''Moderní metody identifikace a popisu historických cest. Metodická příručka, 2013'''. Jan MARTÍNEK a kol. Centrum dopravního výzkumu, Brno 2013. NAKI/MK. ISBN 978-80-86502-56-4. [http://www.historicke-cesty.cz/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_VHC_2013.pdf PDF] (verif. 20160324-1120)
  
Metodika pro prezentaci sídelního a krajinného prostoru a kulturního dědictví prostřednictvím tvorby naučných stezek, 2014, Jiří WOITSCH, Karolína PAUKNEROVÁ. Západočeská univerzita v Plzni (NAKI DF12P01OVV008 ) [http://www.antropologie.org/sites/default/files/files/downloads/reports/metodika_naucne_stezky_2015_final.pdf PDF] (verif. 20160324-1115)
+
'''Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva, 2013'''. [[Michal Panáček]] (ed.), kolektiv. Národní technické muzeum, Praha 2013, 86 s. Projekt Lapidarius, Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů. NAKI – DF12P0OVV020. Text © Jiří Bláha, Michal  Cihla, Svatoslav Chamra, Kateřina Kovářová, Karel Krátký, Michal Panáček, Tomáš Rafl, Jan Schröfel; Photos © Jiří Bláha, Michal Cihla, Svatoslav Chamra, Kateřina Kovářová, Karel Krátký, Michal Panáček, Tomáš Rafl, Jan Schröfel. ISBN 978-80-7037-229-6 [http://departments.fsv.cvut.cz/k135/naki/Library/GRAFICKE%20PRILOHY%202013/g-18_publikace_historicke_zpusoby_opracovani_kamene.pdf PDF] (verif. 20191007-1830)
  
Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění, 2015. Jan PEŠTA, Jiří JANÁL, Ondřej MALINA, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Renata TIŠEROVÁ, Martin WEBER. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice 2015. 120 s. ISBN 978-80-87674-11-6. [http://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Pesta_a_kol_2015.pdf PDF]. Certifikovaná metodika MK, projekt NAKI DF12P01OVV016
+
'''Metodika pro prezentaci sídelního a krajinného prostoru a kulturního dědictví prostřednictvím tvorby naučných stezek, 2014''', Jiří WOITSCH, Karolína PAUKNEROVÁ. Západočeská univerzita v Plzni (NAKI DF12P01OVV008 ) [http://www.antropologie.org/sites/default/files/files/downloads/reports/metodika_naucne_stezky_2015_final.pdf PDF] (verif. 20160324-1115)
  
Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí. [http://www.itam.cas.cz/index.php?pid=15&unit_id=31&id=49&samost=1 Metodika] ([http://www.itam.cas.cz/publications/10.21495/67-3/67-3.pdf PDF]), 80 s. Autoři: Jiří Kunecký, Petr Fajman, Hana Hasníková, Petr Kuklík, Michal Kloiber, Václav Sebera, Jan Tippner. Vyd.: ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně, Fakulta stavební ČVUT v Praze. ISBN: 978-80-86246-64-2; e-ISBN: 978-80-86246-67-3. DOI: 10.21495/67-3. Certifikovaná metodika MK, projekt NAKI DF12P01OVV004.
+
'''Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění, 2015'''. Jan PEŠTA, Jiří JANÁL, Ondřej MALINA, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Renata TIŠEROVÁ, Martin WEBER. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice 2015. 120 s. ISBN 978-80-87674-11-6. [http://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Pesta_a_kol_2015.pdf PDF]. Certifikovaná metodika MK, projekt NAKI DF12P01OVV016
  
Využití celodřevěných tesařských spojů při opravách historických konstrukcí (projekt DF12P01OVV004), Praha 2015. Certifikováno MK 24.3.2016. [http://www.itam.cas.cz/spoje/wp-content/uploads/2014/12/Vyu%C5%BEit%C3%AD-celod%C5%99ev%C4%9Bn%C3%BDch-tesa%C5%99sk%C3%BDch-spoj%C5%AF-p%C5%99i-oprav%C3%A1ch-historick%C3%BDch-konstrukc%C3%AD.pdf PDF] (Verif. 20170115-1400)
+
'''Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí'''. [http://www.itam.cas.cz/index.php?pid=15&unit_id=31&id=49&samost=1 Metodika] (= zřejmě neplatné, snad nahrazeno [http://www.itam.cas.cz/publications/10.21495/67-3.html tímto] - verif. 20190526) ([http://www.itam.cas.cz/publications/10.21495/67-3/67-3.pdf PDF]), 80 s. Autoři: Jiří Kunecký, Petr Fajman, Hana Hasníková, Petr Kuklík, Michal Kloiber, Václav Sebera, Jan Tippner. Vyd.: ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně, Fakulta stavební ČVUT v Praze. ISBN: 978-80-86246-64-2; e-ISBN: 978-80-86246-67-3. DOI: 10.21495/67-3. Certifikovaná metodika MK, projekt NAKI DF12P01OVV004.
 +
 
 +
'''Využití celodřevěných tesařských spojů při opravách historických konstrukcí, 2015''' (projekt DF12P01OVV004), Praha 2015. Certifikováno MK 24.3.2016. [http://www.itam.cas.cz/spoje/wp-content/uploads/2014/12/Vyu%C5%BEit%C3%AD-celod%C5%99ev%C4%9Bn%C3%BDch-tesa%C5%99sk%C3%BDch-spoj%C5%AF-p%C5%99i-oprav%C3%A1ch-historick%C3%BDch-konstrukc%C3%AD.pdf PDF] (Verif. 20170115-1400)
 
Autoři: Ing. Michal Kloiber, Ph.D., Ing. Jiří Kunecký, Ph.D., Ing. Hana Hasníková, Ing. Václav Sebera, Ph.D., Ing. Jan Tippner, Ph.D., doc. Ing. Petr Fajman, CSc., Petr Růžička, David Stejskal
 
Autoři: Ing. Michal Kloiber, Ph.D., Ing. Jiří Kunecký, Ph.D., Ing. Hana Hasníková, Ing. Václav Sebera, Ph.D., Ing. Jan Tippner, Ph.D., doc. Ing. Petr Fajman, CSc., Petr Růžička, David Stejskal
  
'''Metodika identidikace kulturních artefaktů v krajině, 2015.''' Barbora DOHNALOVÁ a kol. ISBN 978-80-7509-382-0. [http://www.nczk.cz/useruploads/files/metodika%20identifikace%20kulturn%C3%ADch%20artefakt%C5%AF%20v%20krajin%C4%9B.pdf PDF]. Cca 300 s. Definována obsáhlá kategorizace, typologie (snad kompletní), bohatě ilustrováno téměř bezpočtem názorných fotografií (i když orientace v číslech kategorií či obrázků může místy činit potíže), doplněno tabulkou světců s patronátními úkoly a s atributy, výběrovým ilustračním materiálem a evidenčními formuláři (dokonce ve variantách pro zaniklou památku i pro soubor artefaktů).
+
'''Metodika identidikace kulturních artefaktů v krajině, 2015'''. Barbora DOHNALOVÁ a kol. ISBN 978-80-7509-382-0. [http://www.nczk.cz/useruploads/files/metodika%20identifikace%20kulturn%C3%ADch%20artefakt%C5%AF%20v%20krajin%C4%9B.pdf PDF]. Cca 300 s. Definována obsáhlá kategorizace, typologie (snad kompletní), bohatě ilustrováno téměř bezpočtem názorných fotografií (i když orientace v číslech kategorií či obrázků může místy činit potíže), doplněno tabulkou světců s patronátními úkoly a s atributy, výběrovým ilustračním materiálem a evidenčními formuláři (dokonce ve variantách pro zaniklou památku i pro soubor artefaktů).
 +
 
 +
'''Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva. Sedimentární horniny, 2015'''. Autoři: Jiří Bláha, Jaroslav Buzek, Michal Cihla, Lukáš Hejný, Svatoslav Chamra, Kateřina Kovářová, Michal Panáček, Tomáš Rafl, Václav Rybařík, Jan Schröfel. 55 s. Certifikovaná metodika. Projekt NAKI DF12P01OVV020. [http://departments.fsv.cvut.cz/k135/naki/Library/Metodika-LAPIDARIUS_2016_def.pdf PDF] (verif. 20191007)
 +
 
 +
'''Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky, 2017'''. Tatiana Kuťková, Jiří Uher, vyd. Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-508-4. (Projekt NAKI DF13P01OVV003) [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-370655 NUŠL]/[http://invenio.nusl.cz/record/370655/files/nusl-370655_1.pdf PDF], NCZK/[http://www.nczk.cz/useruploads/files/NU%C5%A0L_ZF_metodika_Vyber%20a%20pouziti%20rostlinneho%20sortimentu.pdf PDF] (verif. 20190419)
 +
 
 +
'''Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky, 2017''', Pavel Šimek, Lukáš Štefl, vyd. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-507-7. (Projekt NAKI DF13P01OVV003) [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-370654 NUŠL]/[http://invenio.nusl.cz/record/370654/files/nusl-370654_1.pdf PDF]. NCZK/[http://www.nczk.cz/useruploads/files/NU%C5%A0L_ZF_metodika_Pece%20o%20dila%20zahradni...2017.pdf PDF] (verif. 20190419)
 +
 
 +
'''[[Publikace: Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy|Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy, 2018]]'''. Technické muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-87896-40-2. [http://www.naki-mupkp.cz/ TMB], [http://www.naki-mupkp.cz/sites/default/files/metodika_uchovavani.pdf PDF/TMB] | [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374527 NUŠL], [http://invenio.nusl.cz/record/374527/files/nusl-374527_1.pdf PDF/NUŠL]
 +
 
 +
'''Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu, 2018'''. Národní zemědělské muzeum. Autor: [[Zdeněk Novák]]. ISBN 978-80-88270-06-5. [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391419 NUŠL] [http://invenio.nusl.cz/record/391419/files/nusl-391419_1.pdf PDF/NUŠL].
 +
 
 +
'''Metodika ochrany průmyslového dědictví muzejními prostředky, 2018'''. Autorka: Petra Mertová. Vyd. Technické muzeum v Brně. [http://invenio.nusl.cz/record/391420 NUŠL]. [https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=Metodika+ochrany+pr%C5%AFmyslov%C3%A9ho+d%C4%9Bdictv%C3%AD+muzejn%C3%ADmi+prost%C5%99edky MIS] (metodika je zpřístupněna ve formě několika samostatných souborů, jejichž kontext není u jednotlivých souborů zřetelný). PDF: [http://invenio.nusl.cz/record/391420/files/nusl-391420_1.pdf Text metodiky]; [http://invenio.nusl.cz/record/391420/files/nusl-391420_5.pdf Průvodní zpráva, obsah, zdroje]; [http://invenio.nusl.cz/record/391420/files/nusl-391420_4.pdf Příloha - formulář pro hodnocení předmětu]; [http://invenio.nusl.cz/record/391420/files/nusl-391420_6.pdf Příloha - formulář pro práci v terénu].
 +
 
 +
'''Rekonstrukce renesančních pískových sgrafit na základě materiálové kopie, 2019''' (v textu též datace 2018). Autoři: Jan Válek, Olga Skružná, Petr Kozlovcev, Jana Waisserová, Zuzana Wichterlová, Josef Jiroušek. Vyd. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha. Cílem památkového postupu je poskytnout metodický návrh přípravy maltového doplňku pískového\nsgrafita a ukázat jeho využití na konkrétním příkladu. Památkový postup vznikl na základě výzkumu provedeného vrámci projektu Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb (DG161P02H012). [http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387718 NUŠL]/[http://invenio.nusl.cz/record/387718/files/content.csg.pdf PDF]. (verif. 20190419)
  
 
== Přehledy metodik podle oborů apod. ==
 
== Přehledy metodik podle oborů apod. ==

Aktuální verze z 9. 9. 2020, 22:16

Národní památkový ústav > Publikační činnost

Výpis metodik dostupných na webu NPÚ. (20161206)

Výpis certifikovaných metodik dostupných v MIS NPÚ.

Obsah

Odborné a metodické publikace

1-10

1. Vlhnutí zdiva historických objektů a metody dodatečné hydrofobizace, 1986. Jiří HOŠEK, SÚPPOP, Praha.

2. Údržba lidových staveb, 1986. Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA, SÚPPOP, Praha. PDF.

3. Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, 1987. Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha. PDF.

4. Vývoj Památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, 1987. Josef HOBZEK, SÚPPOP, Praha. PDF.

5. Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území. Marie MARŠÁKOVÁ, SÚPPOP, Praha b.d.

6. Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků ČSR v rámci národní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2000, 1988. SÚPPOP, Praha.

7. Ekologická výchova ve velkoplošných chráněných územích, Jan ČEŘOVSKÝ, SÚPPOP, Praha, b.d.

8. Záchrana kamenných soch, 1998. Miloš SUCHOMEL. SÚPPOP, Praha.

9. Seminář o lidové architektuře, Plástovice 1987, SÚPPOP, Praha 1988. PDF.

10. Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách, 1998. Jiří BELIS. SÚPPOP, Praha. PDF.

11-20

11. J. J. Winckelmann a Čechy, 1998. Hugo ROKYTA. SÚPPOP. Praha. PDF.

12. Katechismus památkové péče, 1991. Max DVOŘÁK, Edice MONUMNETA, sv. 1, Praha.

13. Záchrana kamenných soch, 2. díl, 1990. Miloš SUCHOMEL.

14. Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum, 1997. Petr MACEK. SÚPP, Praha. ISBN 80-902305-4-7. PDF.

15. Péče o střechy historických budov, 1997. Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Josef ŠTULC. ISBN 80-902305-4-7. PDF.

16. Péče o kamenné sochařské a stavební památky, 1998. Josef ŠTULC, Miloš SUCHOMEL, Ivana MAXOVÁ. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-01-0. PDF.

V souvislosti s metodikou upozorňujeme na metodické vyjádření Ochrana povrchových úprav památek a jejich částí zhotovených z kamene publikované ve Zprávách památkové péče 65/2005/1, s. 69–70, (PDF). Zároveň upozorňujeme na zprávu ze semináře STOP Barevné úpravy kamene památkových objektů.

17. Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů, 1998. Jan SOKOL, Tomáš DURDÍK, Josef ŠTULC. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-01-0. PDF.

Současně doporučujeme analýzu a zhodnocení metodiky Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů po 12 letech od jejího vydání (PDF) a sborník Zříceniny historických staveb.

18. Principy péče o lidové stavby, 1999. Věra KUČOVÁ, Pavel BUREŠ. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–07–X. PDF.

19. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 1999. Jarmila RADOVÁ (ed). SÚPP, Praha.

20. Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků), 2000. Ladislav BEZDĚK, Květa KŘÍŽOVÁ, Eva LUKÁŠOVÁ, Vojtěch PÍSAŘÍK. SÚPP. ISBN 80–86234–09–6. PDF.

21-30

21. Metodika ochrany dřeva, 2000. Ondřej ŠEFCŮ, Jan VINAŘ, Marie PACÁKOVÁ. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–14–2. PDF.

22. Dřeviny na veřejných městských prostranstvích, 2001. Zdeněk NOVÁK. SÚPP, Praha. ISBN 80–86234–21–5. PDF.

23. Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, 2. rozšířené vydání, 2001. Petr MACEK. SÚPP, Praha 2001. ISBN 80–86234–22–3. PDF.

24. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2001. Jarmila RADOVÁ (ed). SÚPP Praha.

25. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, 2002. Ivana KOPECKÁ a kol. SÚPP, Praha. ISBN 80-86234-28-2. PDF.

26. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2003. Jarmila RADOVÁ (ed). NPÚ, Praha.

26. Péče o střechy historických staveb, 2003 (2*). Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Miloš SOLAŘ, Josef ŠTULC. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-35-5. PDF.

27. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, 2004. Václav GIRSA, Josef HOLEČEK, Pavel JERIE, Dagmar MICHOINOVÁ. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-36-3. PDF. Web NPÚ (20161204)

28. Novostavby v památkově chráněných sídlech, 2004. Karel KIBIC, Karel KUČA, Věra KUČOVÁ, NPÚ, Praha 2004. ISBN 80-86234-54-1. PDF.

29. Péče o historické výplně okenních a dveřních otvorů, 2004. Alfréd SCHUBERT. NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-56-8. PDF.

30. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2005. Jarmila RADOVÁ (ed). NPÚ, Praha. ISBN 80-86234-70. PDF.

31-40

31. Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, 2005. BLÁHA, Jiří, JESENSKÝ, Vít, MACEK, Petr, RAZÍM, Vladislav, SOMMER, Jan, VESELÝ, Jan. ISBN 80-86516-18-0. PDF. PDF FA ČVUT. TXT/MUNI

32. Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, 2006. KOUKAL, Petr a kol.: BELIS, Jiří, LUNGA, Radek, REJŠEK, Radek. ISBN 80-86234-88-6. PDF.

Památkové ochraně zvonů se věnují také Zprávy památkové péče 69/2009/1 (In Medias Res: Památková ochrana zvonů, s. 1, 3-18, 46-55). :Národní památkový ústav připravil a vydal rovněž Metodický pokyn k památkové ochraně varhan, které jsou kulturními památkami, PDF.
Errata: PDF.

33. Péče o památkově významné venkovní komunikace, 2007. SCHUBERT, Alfréd a kol.: BERKOVÁ, Jana, HORKOVÁ, Alexandra, HOUDKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, MARKOVÁ, Jarmila, PEŠTA, Jan, ŠPAČEK, Ladislav, TUTR, Václav, VYLETOVÁ, Eva, ZACHOVÁ, Hana. ISBN 978-80-87104-10-1. PDF.

Errata: PDF.

34. Epigrafika v památkové péči, 2007. ROHÁČEK, Jiří. ISBN 978-80-87104-11-8. PDF.

36. Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova fasád historických staveb, 2009. MACEK, Petr. ISBN 978-80-87104-48-4. PDF.

V souvislosti s metodikou Barevnost fasád je nutné upozornit i na připravený Návrh metodického vyjádření NPÚ k obnově tradičních fasád: PDF. V průběhu přípravy metodického vyjádření se uskutečnila na webové stránce NPÚ rozsáhlá diskuse. Dne 7. 12. 2004 se konala konference Povrchové úpravy exteriéru stavebních památek.
Errata. PDF.

37. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, 2009. KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-87104-52. PDF.

38. Obnova okenních výplní a výkladců, 2010. BÁČOVÁ, Marie, EBEL, Martin, LESNIAKOVÁ, Petra, SCHUBERT, Alfréd, SOLAŘ, Miloš, ŠPAČEK, Ladislav, ŠTULC, Josef, ŠVÁCHA, Rostislav, VŠETEČKA, Petr. ISBN 978-80-87104-58-3. PDF.

39. Mikroklima v historických interiérech, 2011. ČERNÝ, Miroslav, NĚMEČEK, Miloslav. ISBN 978-80-87104-82-8. PDF.

40. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, 2011. BOBEK, Karel, BYDŽOVSKÁ, Ilona, CICHROVÁ, Kateřina, JANČO, Milan, JERIE, Pavel, KADLEC, Miloš, KŘÍŽOVÁ, Květa, KUBŮ, Naděžda, LUKÁŠOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Jaromír, SEDLÁKOVÁ, Marta, SLAVKO, Pavel, ŠTULC, Josef, WEISS, Petr. ISBN 978-80-87104-86-6. PDF.

41-50

41. Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky, 2011. BEZDĚK, Ladislav, BOBEK, Karel, BURŠÍK, Dalibor, JEDLIČKA, Karel. ISBN 978-80-87104-87-3. PDF.

42. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, 2011. VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal. ISBN 978-80-87104-84-2. PDF.

43. Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy, 2013. VAŇKOVÁ, Lenka, PILNÁ, Veronika. ISBN 978-80-7480-002-3. Web NPÚ. PDF. https://www.academia.edu/15024763/ NUŠL/PDF

44. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách, 2014. KUBŮ, Naďa, KADLEC, Miloš, FAMĚROVÁ, Dagmar, HOLUB, Jiří, WAGNER (Přispěli: Petr Svoboda, Ilona Vojancová, Milan Jančo.). ISBN 978-80-7480-007-8. Web NPÚ + PDF.

45. Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, 2014. BEZDĚK, Ladislav, ŠTULC, Josef, DŘEVÍKOVSKÁ, Jitka, KLIMTOVÁ, Zdenka, CHUDÁREK, Zdeněk. ISBN 978-80-7480-009-2. Web NPÚ. PDF.

46. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči, 2014. BEZDĚK, Ladislav, FROUZ Martin. ISBN 978-80-7480-017-7. Web NPÚ. Web NPÚ 2016. PDF.

47. Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků, 2014. VÁCLAVÍK, František R. ISBN 978-80-86516-76-9. Web NPÚ. PDF.

48. Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů, 2014. SCHUBERT, Alfréd. ISBN 978-80-86516-77-6. Web NPÚ. PDF.

49. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, 2014. VESELÝ, Jan. ISBN 978-80-86516-79-0. Web NPÚ, PDF.

50. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel, 2014. PEŠTA, Jan. ISBN 978-80-86516-78-3. Web NPÚ, PDF/MIS.

51-60

51. Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek, 2014. Zuzana HÁJKOVÁ, Pavel HÁJEK, Petr MAŠEK. ISBN 978-80-7480-004-7. Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 69, 2009, č. 6. PDF/MIS. PDF.

52. Požární ochrana památkových objektů, 2015. Pavel JIRÁSEK, Martin MRÁZEK, Eva POLATOVÁ, Petr SVOBODA. ISBN: 978-80-7480-021-4, Web NPÚ. PDF.

53. Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, 2014. KUČOVÁ, Věra, DOSTÁLEK, Jiří, EHRLICH, Marek, KUČA, Karel, PACÁKOVÁ, Božena. ISBN 978-80-7480-022-1. Web NPÚ, PDF

54. Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami, 2015. KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-7480-025-2.

55. Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty, 2015. KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra. ISBN 978-80-7480-026-9. NUŠL/PDF

56. Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón, 2015. Karel KUČA, Ivan VOREL, Jiří KUPKA, Simona ŠVECOVÁ, Věra KUČOVÁ. ISBN 978‑80‑7480‑027‑6. PDF.

57. Způsoby prezentace památek zahradního umění, 2015. Petr HUDEC, Lenka KŘESADLOVÁ (edd.). ISBN 978-80-7480-028-3. Web NPÚ. PDF.

58. Způsoby edukačního využití památek zahradního umění, 2015. Petr HUDEC, Lenka KŘESADLOVÁ (edd.). ISBN 978-80-7480-029-0. Web NPÚ. PDF.

59. Archeologický průzkum památek zahradního umění, 2015. Martin GOJDA, Jan HLADKÝ, Jiří JANÁL, Milan JANČO, Peter MILO, Lenka LISÁ, Jan PETŘÍK, Lubomír PROŠEK. ISBN 978-80-7480-030-6. Web NPÚ. PDF.

60. Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění, 2015 Marie STRAKOVÁ, Josef STRAKA, Jiří JANÁL, Lenka KŘESADLOVÁ. ISBN 978-80-7480-031-3. Web NPÚ. PDF.

61-70

61. Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění, 2015. Přemysl KREJČIŘÍK, Lenka KŘESADLOVÁ. ISBN 978-80-7480-034-4. Web NPÚ. PDF.

62. Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění, 2015. Karel ZLATUŠKA, Jiří SLEPIČKA, Lenka KŘESADLOVÁ, Jiří JANÁL, Eva JAKUBCOVÁ, Oldřich VACEK. ISBN 978-80-7480-033-7. Web NPÚ. PDF.

63. Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění, 2015. Lenka KŘESADLOVÁ, Evžen KOPECKÝ, Jiří OLŠAN, Eduard CHVOSTA, Dagmar FETTEROVÁ, Jiří JANÁL. ISBN 978-80-7480-032-0. Web NPÚ. [previous://www.npu.cz/download/1448377982/met63-NCZK-rostliny-v-nadobach.pdf PDF].

64. Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století, 2015. SOLAŘ, Miloš et. al. ISBN 978-80-7480-036-8.

65. Stavebně historický průzkum a dokumentace při obnově architektury 20. století, 2015. CZAJKOWSKI, Petr et. al. ISBN 978-80-7480-037-5. PDF/NPÚ/COPA (20180606).

66. Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období, 2015. ŠIMEK, Pavel a ZÁMEČNÍK, Roman. ISBN 978-80-7480-038-2. PDF

67. Obnova omítek meziválečné architektury, 2015. KNOR, Jan a VŠETEČKA Jan. ISBN 978-80-7480-039-9. PDF. (ed. 20171213)

68. Kov, sklo a povrchové úpravy těchto materiálů v meziválečné architektuře, 2015. ŽÁČEK, Milan; VÁCHA, Zdeněk. ISBN 978-80-7480-040-5. PDF. (ed. 20170212)

69. Dřevo, dýhové povrchy a úpravy v období meziválečné architektury, 2015. URBÁNEK, Libor et. al. ISBN 978-80-7480-041-2. PDF/NPÚ/COPA (20180606)

70. Metodika stavebněhistorického průzkumu, 2015. Editoři: Jan BERÁNEK; Petr MACEK. 176 s., ISBN 978-80-7480-037-5. PDF/MIS, web NPÚ, NUŠL/PDF.

71-80

71. Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple), 2015. Vít HONYS, Táňa ŠIMKOVÁ, Lucie RADOVÁ, Hana VESELÁ. 98 s., ISBN 978-80-85036-59-6. Web NPÚ. PDF.

72. Metodika dokumentace lidové architektury, 2015. Kamil PODROUŽEK, Renata KUPROVÁ, David SKALICKÝ, Jan HORÁK, Michal TRNĚNÝ. 96 s. ISBN 978-80-85036-58-9. Web NPÚ. PDF na FB ve skupině "Staré chalupy" (publ. 20190418)

73. Metodika dokumentace městských domů, 2015. Michael RYKL. 100 s. ISBN 978-80-85036-60-2. Web NPÚ. PDF.

74. Metodika dokumentace drobných památek, 2015. ALTOVÁ, Eva, HRUBÝ, Petr, KADLEC, Antonín, 104 s. ISBN 978-80-85036-57-2. Web NPÚ. PDF/MIS

75. Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek, 2015. BREJCHA, Marcel, BRŮNA, Vladimír, MAREK, Zdeněk, VĚTROVSKÁ Bára, 60 s. ISBN 978-80-7414-954-2. Web NPÚ. PDF/MIS

76. Památkový postup. Využití softwarového nástroje Podrobnosti a vazby implementovaného do systému centrální evidence CastIS. 2015 ŠTUMBAUER, Tomáš, 26 s. ISBN 978-80-7480-051-1. PDF/MIS

77. Památkový postup. Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů Národního památkového ústavu pro pořizování územně analytických podkladů, 2015. KRUSOVÁ Alena, 24 s. ISBN 978-80-7480-052-8. PDF/MIS

78. Krusová Památkový postup Vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území

79. Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů, 2015. Eva LUKÁŠOVÁ, Vendulka OTAVSKÁ. Odborné a metodické publikace, svazek 79. 170 s. ISBN 978-80-7480-037-5. E-shop NPÚ, PDF/NPÚ.

80. Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních škol, 2015. Hana HAVLŮJOVÁ, Petr HUDEC, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 184 s. ISBN 978-80-7480-055-9. PDF/MIS Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání.

81-90

81. Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům, 2015. Hana HAVLŮJOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 220 s. ISBN 978-80-905631-7-9. PDF/MIS Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání.

82. Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů, 2015. Hana HAVLŮJOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Martina INDROVÁ, Dušan KLAPKO a kol. NPÚ, Praha 2015, 200 s. ISBN 978-80-905631-8-6. PDF/MIS Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro terciární vzdělávání.

83. Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací, 2015. Hana HAVLŮJOVÁ, Martina INDROVÁ, Petr SVOBODA a kol. NPÚ, Praha 2015, 236 s. ISBN 978-80-905631-9-3. PDF/MIS Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení.

84. Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, 2015. Hana HAVLŮJOVÁ, Petr HUDEC, Květa JORDÁNOVÁ, Martina INDROVÁ a kol. NPÚ, Praha 2015, 174 s. ISBN 978-80-906167-0-7. PDF/MIS Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami.

85. Šindel – tradiční střešní krytina, 2016. Vít KOLMAČKA, Jaroslav NOVOSAD, Josef POLÁŠEK. NPÚ, Praha 2016, 72 s. ISBN 978-807480-066-5. PDF/MIS Web NPÚ. Především postupy pro zhotovení nové šindelové krytiny a její údržbu.

86. Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění, 2016. Petr HUDEC (ed.) a kol. Praha 2016, 112 s. ISBN 978-807480-067-2. PDF/MIS Podněty pro rozvinutí vzdělávacího potenciálu památek a aktivní účast veřejnosti při poznávání a ochraně památek.

87. Formální vodní prvky v památkách zahradního umění, 2016. Jiří JANÁL, Lenka KŘESADLOVÁ, Jan OBŠIVAČ, Jiří OLŠAN, Miloš ROZKOŠNÝ, Zdeněk ŽABIČKA: Odborné a metodické publikace, sv. 87, NPÚ, Praha 2016, 152 s. ISBN 978-80-7480-073-3 PDF/MIS Web NPÚ

88. Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací. Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem, 2017. Filip WITTLICH a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 88, NPÚ, Praha 2017, 96 s. ISBN 978-80-7480-076-4. PDF/MIS, eshop NPÚ - PDF/NPÚ NUŠL/PDF (Texty: Filip WITTLICH, Pavel SCHEUFLER, Alena ČERNÁ, Valburga VAVŘINOVÁ, Petr KLIMENT, Jan HOZÁK, Hana KOPPOVÁ, Lenka SCHEUFLEROVÁ.) (Úplný podnázev: Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem jako solitérní památkou v kontextu používaných databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, ateliérů apod.)

89. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich, 2017. Alena ČERNÁ a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 89, NPÚ ve spolupráci s NTM, FAMU a MG, Praha 2017, 140 s. ISBN 978-80-7480-077-1 PDF/MIS e-shop PDF/NPÚ NUŠL/PDF (Texty: Alena ČERNÁ, Valburga VAVŘINOVÁ, Pavel SCHEUFLER, Petra MEDŘÍKOVÁ, Miloš HOŘEJŠ, Lenka VAŇKOVÁ, Radek POLÁCH, Veronika PILNÁ, Přemysl KREJČIŘÍK, Jan HOZÁK, Petr KLIMENT, Michaela HRUBÁ, Libuše RUIZOVÁ, Monika HOCKOVÁ, Filip WITTLICH, Libor JŮN, Martina NOVOZÁMSKÁ). Metodika je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí, zabývajícími se tematikou péče a ochrany historického fotografického materiálu. Cílovými skupinami jsou příspěvkové organizace zřízené MK ČR spravující historický fotografický materiál (muzea, galerie, Národní památkový ústav) a také organizace a instituce s historickým fotografickým materiálem, které mají jiného zřizovatele.

90. Příprava vápenných malt na bázi vzdušného vápna. Památkový postup, 2016. Dagmar MICHOINOVÁ. Odborné a metodické publikace, sv. 90, NPÚ, Praha 2016, 13 s. ISBN 978-80-7480-078-8. PDF/MIS

??. Obnova bazénů z meziválečného období, 2016. Vlasta LOUTOCKÁ, Petr CZAJKOWSKI. Odborné a metodické publikace, svazek ??. Metodické centrum moderní architektury, Brno 2016. ISBN 978-80-7480-069-6. e-shop, PDF/NPÚ

??. Repliky oken v památkových zónách. Národní památkový ústav, 2016. Martin ŠOLC (ed.), Miroslav NAVRÁTIL, Vlasta LOUTOCKÁ, Gariel KURTIS, Petr SVOBODA. Odborné a metodické publikace, svazek ??. Metodické centrum moderní architektury, Brno 2016, 68 s. ISBN 978-80-7480-068-9. PDF. (N 20171213).

91-100

91. Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek, 2017. Petr Sokol a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 91, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-7480-088-7. PDF/MIS. PDF web NPÚ. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-178219. Prezentace PDF.

92. Dokumentace kampanologických památek. Příloha: Určování hmotnosti zvonů a jejich zvukového obrazu (památkový postup), 2018. Petr Vácha. Odborné a metodické publikace, sv. 92, NPÚ, Praha 2018, 94 s., příloha 50 s. ISBN 978-80-7480-100-6. web NUŠL, MIS, PDF/NUŠL.

93. Studie obnovy památky zahradního umění – ideová fáze projektové přípravy, 2017. Radek Pavlačka. Odborné a metodické publikace, sv. 93, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-7480-101-3. http://www.nusl.cz/. PDF/NCZK, PDF/MIS.

94. Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu, 2017. Roman Gronský, Vladimír Kočan, Petr Czajkowski (ed.). Odborné a metodické publikace, sv. 94, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-87967-10-2. NUSL, PDF/NUSL, PDF/MIS/NPU (on-line 20180427, verif. 20180610).

95. Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika prezentace zbraní a zbroje, 2017. Zuzana Vaverková, Lenka Vaňková, Petr Czajkowski (ed.). Odborné a metodické publikace, sv. 95, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-87967-11-9. NUSL, PDF/NUSL, PDF/MIS/NPU (on-line 20180427, verif. 20180610).

96.(?) Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje, 2016. Rudolf Protiva, Petr Czajkowski (ed.). Odborné a metodické publikace, sv. 956(?), NPÚ, Praha 2016, ISBN 978-80-87967-12-6. NUSL, PDF/NUSL, MIS/NPÚ, PDF/MIS/NPÚ (on-line 20180427, verif. 20180610).

97. Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018. Hana Havlůjová a Petr Hudec (edd.). Odborné a metodické publikace, sv. 97, NPÚ, Praha 2018, 284 s. ISBN 978-80-7480-125-9.

98. "Pánové, prosím, smekněte": Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy, 2020. Radek Polách. Edice Odborné a metodické publikace, sv. 98, NPÚ, Praha 2020, 120 s. ISBN 978-80-7480-142-6. NUSL. PDF/NUSL. (20200909; on-line od 20200824)

??. Typologie historické kulturní krajiny České Republiky, 2019. Autoři: Marek Ehrlich, Karel Kuča, Věra Kučová, Božena Pacáková, Marie Pavlátová, Alena Salašová, Markéta Šantrůčková, Ivan Vorel, Martin Weber. Edice Odborné a metodické publikace, sv. ??, NPÚ, Praha 2019, 113(?) s. ISBN... (Stav ke dni 20.2.2020, po vypořádání oponentních posudků:). PDF ke stažení: metodika, průvodní zpráva, přílohy.zip. Zdroj (20200524).

101-110

104. Metodika průzkumů vybraných skupin předmětů uměleckého řemesla, s. d.. Autoři: Petra Lesniaková, Alena Samohýlová, Zdeněk Holý. Edice Odborné a metodické publikace, sv. 104, NPÚ, Praha 2020 (v online publikaci *.pdf neuvedeno), 244 s. ISBN 978-80-87890-30-1. Invenio. (20200725)

105. Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně, 2020. Autoři: Renata Vrabelová, Naděžda Goryczková, Lenka Popelová, Radomíra Sedláková, Tomáš Šenberger, Pavel Škranc, Petr Urlich. Edice Odborné a metodické publikace sv. 105. Vyd. NPÚ a ČVUT, Praha 2020, 118 s. ISBN 978-80-87967-22-5. (V tiráži na s. 118 je jako místo vydání uvedeno Brno.) web invenio, PDF (20200727)

V přípravě apod.

Mimo řady

Minulost a současné otázky prezentace zámeckých interiérů, 1982. Oldřich J. Blažíček. PDF.

Metodika minimálního katalogizačního záznamu – zpracování historických knižních fondů ve správě Národního památkového ústavu pro účely zákona o účetnictví a základní principy pořizování fotodokumentace knižních sbírek, 2009. Pavel HÁJEK. PDF.

Metodika Preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ, 2015. Ludmila OURODOVÁ, Petra VÁVROVÁ, Jitka NEORALOVÁ, Pavel HÁJEK. ISBN 978-80-85033-57-1. PDF (MIS).

Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy, 2015. (Milena FOREJTNÍKOVÁ a kol.) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Národní památkový ústav, Brno 2015, 139 s. ISBN 0. Zpracováno v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), projekt DF12P01OVV035 – Identifikace významných území s kulturněhistorickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy. Aplikace metodiky by měla vést k doplnění Památkového katalogu příslušnými charakteristikami rizik a k preventivním opatřením.(MIS) (MIS/PDF) html na webu NPÚ s odkazem na PDF (verif. 20170117-2130). Snad totéž ještě ve verzi v NUŠL; zde je ještě odkaz na verzi v MIS, ale bez adres příloh, které jsou tam jako samostatné dokumenty (verif. 20170117-2140).

Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny, 2015. Alena SALAŠOVÁ, Jozef SEDLÁČEK, Lenka TRPÁKOVÁ, Hana MARTINKOVÁ KUCHYŇKOVÁ. Mendlova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-359-2. PDF.

Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny, 2015. Jozef SEDLÁČEK, Alena SALAŠOVÁ, Lenka TRPÁKOVÁ. ISBN 0. PDF.

Metodika pasportizace památky zahradního umění, 2015. Patrně týž dokument v pdf

Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění, 2015. Patrně týž dokument v pdf

Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění (2015). PDF/NCZK

Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění, 2015. Patrně týž dokument v pdf. Web NPÚ.

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech, 2017. NUŠL, PDF/NUŠL. TMB, PDF/TMB.

Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče, 2018. Autoři: Miloš Matěj, Michaela Ryšková. Vyd. NPÚ-ÚOP v Ostravě, Metodické centrum průmyslového dědictví. 53 s. NUŠL, MIS, PDF/NUŠL

Mimo NPÚ

Moderní metody identifikace a popisu historických cest. Metodická příručka, 2013. Jan MARTÍNEK a kol. Centrum dopravního výzkumu, Brno 2013. NAKI/MK. ISBN 978-80-86502-56-4. PDF (verif. 20160324-1120)

Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva, 2013. Michal Panáček (ed.), kolektiv. Národní technické muzeum, Praha 2013, 86 s. Projekt Lapidarius, Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů. NAKI – DF12P0OVV020. Text © Jiří Bláha, Michal Cihla, Svatoslav Chamra, Kateřina Kovářová, Karel Krátký, Michal Panáček, Tomáš Rafl, Jan Schröfel; Photos © Jiří Bláha, Michal Cihla, Svatoslav Chamra, Kateřina Kovářová, Karel Krátký, Michal Panáček, Tomáš Rafl, Jan Schröfel. ISBN 978-80-7037-229-6 PDF (verif. 20191007-1830)

Metodika pro prezentaci sídelního a krajinného prostoru a kulturního dědictví prostřednictvím tvorby naučných stezek, 2014, Jiří WOITSCH, Karolína PAUKNEROVÁ. Západočeská univerzita v Plzni (NAKI DF12P01OVV008 ) PDF (verif. 20160324-1115)

Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění, 2015. Jan PEŠTA, Jiří JANÁL, Ondřej MALINA, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Renata TIŠEROVÁ, Martin WEBER. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice 2015. 120 s. ISBN 978-80-87674-11-6. PDF. Certifikovaná metodika MK, projekt NAKI DF12P01OVV016

Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí. Metodika (= zřejmě neplatné, snad nahrazeno tímto - verif. 20190526) (PDF), 80 s. Autoři: Jiří Kunecký, Petr Fajman, Hana Hasníková, Petr Kuklík, Michal Kloiber, Václav Sebera, Jan Tippner. Vyd.: ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně, Fakulta stavební ČVUT v Praze. ISBN: 978-80-86246-64-2; e-ISBN: 978-80-86246-67-3. DOI: 10.21495/67-3. Certifikovaná metodika MK, projekt NAKI DF12P01OVV004.

Využití celodřevěných tesařských spojů při opravách historických konstrukcí, 2015 (projekt DF12P01OVV004), Praha 2015. Certifikováno MK 24.3.2016. PDF (Verif. 20170115-1400) Autoři: Ing. Michal Kloiber, Ph.D., Ing. Jiří Kunecký, Ph.D., Ing. Hana Hasníková, Ing. Václav Sebera, Ph.D., Ing. Jan Tippner, Ph.D., doc. Ing. Petr Fajman, CSc., Petr Růžička, David Stejskal

Metodika identidikace kulturních artefaktů v krajině, 2015. Barbora DOHNALOVÁ a kol. ISBN 978-80-7509-382-0. PDF. Cca 300 s. Definována obsáhlá kategorizace, typologie (snad kompletní), bohatě ilustrováno téměř bezpočtem názorných fotografií (i když orientace v číslech kategorií či obrázků může místy činit potíže), doplněno tabulkou světců s patronátními úkoly a s atributy, výběrovým ilustračním materiálem a evidenčními formuláři (dokonce ve variantách pro zaniklou památku i pro soubor artefaktů).

Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva. Sedimentární horniny, 2015. Autoři: Jiří Bláha, Jaroslav Buzek, Michal Cihla, Lukáš Hejný, Svatoslav Chamra, Kateřina Kovářová, Michal Panáček, Tomáš Rafl, Václav Rybařík, Jan Schröfel. 55 s. Certifikovaná metodika. Projekt NAKI DF12P01OVV020. PDF (verif. 20191007)

Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky, 2017. Tatiana Kuťková, Jiří Uher, vyd. Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-508-4. (Projekt NAKI DF13P01OVV003) NUŠL/PDF, NCZK/PDF (verif. 20190419)

Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky, 2017, Pavel Šimek, Lukáš Štefl, vyd. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-507-7. (Projekt NAKI DF13P01OVV003) NUŠL/PDF. NCZK/PDF (verif. 20190419)

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy, 2018. Technické muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-87896-40-2. TMB, PDF/TMB | NUŠL, PDF/NUŠL

Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu, 2018. Národní zemědělské muzeum. Autor: Zdeněk Novák. ISBN 978-80-88270-06-5. NUŠL PDF/NUŠL.

Metodika ochrany průmyslového dědictví muzejními prostředky, 2018. Autorka: Petra Mertová. Vyd. Technické muzeum v Brně. NUŠL. MIS (metodika je zpřístupněna ve formě několika samostatných souborů, jejichž kontext není u jednotlivých souborů zřetelný). PDF: Text metodiky; Průvodní zpráva, obsah, zdroje; Příloha - formulář pro hodnocení předmětu; Příloha - formulář pro práci v terénu.

Rekonstrukce renesančních pískových sgrafit na základě materiálové kopie, 2019 (v textu též datace 2018). Autoři: Jan Válek, Olga Skružná, Petr Kozlovcev, Jana Waisserová, Zuzana Wichterlová, Josef Jiroušek. Vyd. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha. Cílem památkového postupu je poskytnout metodický návrh přípravy maltového doplňku pískového\nsgrafita a ukázat jeho využití na konkrétním příkladu. Památkový postup vznikl na základě výzkumu provedeného vrámci projektu Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb (DG161P02H012). NUŠL/PDF. (verif. 20190419)

Přehledy metodik podle oborů apod.

Kulturní krajina zahradní umění