Edice Odborné a metodické publikace: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
m (upřesnění)
(dopl)
Řádka 1: Řádka 1:
 
Národní památkový ústav > [[NPÚ. Publikace|Publikační činnost]]
 
Národní památkový ústav > [[NPÚ. Publikace|Publikační činnost]]
  
44. KUBŮ, Naďa, KADLEC, Miloš, FAMĚROVÁ, Dagmar, HOLUB, Jiří, WAGNER, Petr: Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách. (Přispěli: Petr Svoboda, Ilona Vojancová, Milan Jančo.) ISBN 978-80-7480-007-8. [http://www.npu.cz/books/metodika-pruvodcovske-cinnosti-na-hradech-zamcich-a-dalsich-zpristupnenych-pamatkach/ Web NPÚ + PDF].
+
39. ČERNÝ, Miroslav, NĚMEČEK, Miloslav: Mikroklima v historických interiérech, 2011. ISBN 978-80-87104-82-8. [http://www.npu.cz/download/1325692185/elpubl120104-meto-mikroklima.pdf PDF].
  
45. BEZDĚK, Ladislav, ŠTULC, Josef, DŘEVÍKOVSKÁ, Jitka, KLIMTOVÁ, Zdenka, CHUDÁREK, Zdeněk: Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce. ISBN 978-80-7480-009-2. [http://www.npu.cz/books/metodika-pruzkumu-dokumentace-a-pece-o-orientalni-koberce/ Web NPÚ]. [http://www.npu.cz/download/1422625972/elpubl150130-metodika-orientalni-koberce-k2.pdf PDF].
+
40. BOBEK, Karel, BYDŽOVSKÁ, Ilona, CICHROVÁ, Kateřina, JANČO, Milan, JERIE, Pavel, KADLEC, Miloš, KŘÍŽOVÁ, Květa, KUBŮ, Naděžda, LUKÁŠOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Jaromír, SEDLÁKOVÁ, Marta, SLAVKO, Pavel, ŠTULC, Josef, WEISS, Petr: Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. ISBN 978-80-87104-86-6. [http://www.npu.cz/download/1331310901/40-instalace.pdf PDF].
 +
 
 +
41. BEZDĚK, Ladislav, BOBEK, Karel, BURŠÍK, Dalibor, JEDLIČKA, Karel: Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky, 2011. ISBN 978-80-87104-87-3. [http://www.npu.cz/download/1328798071/41-meto-elektronick%C3%BD-pasport-zp%C5%99%C3%ADstupn%C4%9Bn%C3%A9-pam%C3%A1tky.pdf PDF].
 +
 
 +
42. VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, 2011. ISBN 978-80-87104-84-2. [http://www.npu.cz/download/1326897131/met42unesco.pdf PDF].
 +
 
 +
43. VAŇKOVÁ, Lenka, PILNÁ, Veronika: Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy, 2013, ISBN 978-80-7480-002-3. [http://www.npu.cz/books/metodika-datovani-a-interpretace-portretu-16-18-stoleti-pomoci-historicke-mody/ Web NPÚ]. [http://www.npu.cz/download/1396606769/met43-portrety-odivani.pdf PDF].
 +
 
 +
44. KUBŮ, Naďa, KADLEC, Miloš, FAMĚROVÁ, Dagmar, HOLUB, Jiří, WAGNER, Petr: Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách, 2014. (Přispěli: Petr Svoboda, Ilona Vojancová, Milan Jančo.) ISBN 978-80-7480-007-8. [http://www.npu.cz/books/metodika-pruvodcovske-cinnosti-na-hradech-zamcich-a-dalsich-zpristupnenych-pamatkach/ Web NPÚ + PDF].
 +
 
 +
45. BEZDĚK, Ladislav, ŠTULC, Josef, DŘEVÍKOVSKÁ, Jitka, KLIMTOVÁ, Zdenka, CHUDÁREK, Zdeněk: Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, 2014. ISBN 978-80-7480-009-2. [http://www.npu.cz/books/metodika-pruzkumu-dokumentace-a-pece-o-orientalni-koberce/ Web NPÚ]. [http://www.npu.cz/download/1422625972/elpubl150130-metodika-orientalni-koberce-k2.pdf PDF].
  
 
46. BEZDĚK, Ladislav, FROUZ Martin: Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči, 2014, ISBN 978-80-7480-017-7. [http://www.npu.cz/books/digitalni-a-digitalizovana-fotografie-pro-vedecke-ucely-v-pamatkove-peci/ Web NPÚ]. [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=388665 PDF].
 
46. BEZDĚK, Ladislav, FROUZ Martin: Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči, 2014, ISBN 978-80-7480-017-7. [http://www.npu.cz/books/digitalni-a-digitalizovana-fotografie-pro-vedecke-ucely-v-pamatkove-peci/ Web NPÚ]. [http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=388665 PDF].

Verze z 25. 3. 2015, 08:06

Národní památkový ústav > Publikační činnost

39. ČERNÝ, Miroslav, NĚMEČEK, Miloslav: Mikroklima v historických interiérech, 2011. ISBN 978-80-87104-82-8. PDF.

40. BOBEK, Karel, BYDŽOVSKÁ, Ilona, CICHROVÁ, Kateřina, JANČO, Milan, JERIE, Pavel, KADLEC, Miloš, KŘÍŽOVÁ, Květa, KUBŮ, Naděžda, LUKÁŠOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Jaromír, SEDLÁKOVÁ, Marta, SLAVKO, Pavel, ŠTULC, Josef, WEISS, Petr: Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. ISBN 978-80-87104-86-6. PDF.

41. BEZDĚK, Ladislav, BOBEK, Karel, BURŠÍK, Dalibor, JEDLIČKA, Karel: Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky, 2011. ISBN 978-80-87104-87-3. PDF.

42. VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, 2011. ISBN 978-80-87104-84-2. PDF.

43. VAŇKOVÁ, Lenka, PILNÁ, Veronika: Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy, 2013, ISBN 978-80-7480-002-3. Web NPÚ. PDF.

44. KUBŮ, Naďa, KADLEC, Miloš, FAMĚROVÁ, Dagmar, HOLUB, Jiří, WAGNER, Petr: Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách, 2014. (Přispěli: Petr Svoboda, Ilona Vojancová, Milan Jančo.) ISBN 978-80-7480-007-8. Web NPÚ + PDF.

45. BEZDĚK, Ladislav, ŠTULC, Josef, DŘEVÍKOVSKÁ, Jitka, KLIMTOVÁ, Zdenka, CHUDÁREK, Zdeněk: Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, 2014. ISBN 978-80-7480-009-2. Web NPÚ. PDF.

46. BEZDĚK, Ladislav, FROUZ Martin: Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči, 2014, ISBN 978-80-7480-017-7. Web NPÚ. PDF.

47. VÁCLAVÍK, František R.: Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků, 2014, ISBN 978-80-86516-76-9. Web NPÚ. PDF.

48. SCHUBERT, Alfréd: Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů. ISBN 978-80-86516-77-6. Web NPÚ. PDF.

49. VESELÝ, Jan: Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, 2014. ISBN 978-80-86516-79-0. Web NPÚ, PDF.

50. PEŠTA, Jan: Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel, 2014. ISBN 978-80-86516-78-3. Web NPÚ, PDF/MIS.

51. HÁJKOVÁ, Zuzana, HÁJEK, Pavel: Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek, ISBN 978-80-7480-004-7. PDF/MIS.

52. Požární ochrana památkových objektů [připravuje se].

53. KUČOVÁ, Věra, DOSTÁLEK, Jiří, EHRLICH, Marek, KUČA, Karel, PACÁKOVÁ, Božena: Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. ISBN 978-80-7480-022-1. Web NPÚ, PDF