Dalibor Buršík

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 9. 1. 2018, 19:13; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Ing. Dalibor Buršík. Narozen 1958. Absolvent oboru Pozemní stavby na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně (1977-1982), v roce 1993 získal autorizaci ČKAIT v oboru Pozemní stavby.

Pracoval jako projektant pozemních staveb (Výstavba OKD Ostrava 1982-1986, ČSD-Střední dráha Olomouc 1986-1989, Agroprojekt Olomouc 1990-1991, INVESPOL Olomouc 1993-2000, Ateliér Lubič 2001-2002).

Od prosince 2002 pracuje v olomouckém pracovišti NPÚ, nejprve jako referent digitalizace, od roku 2011 ve funkci vedoucí odboru EDIS. Věnuje se evidenci a dokumentování památek, shromažďování a archivaci veškeré dokumentace o nich. Stěžejními oblastmi je digitalizace a archivace dokumentů, od roku 2004 dokumentace památek v oborovém GIS, vývoj a naplňování Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP). Je spoluautorem koncepce a vývoje IISPP a jeho jednotlivých součástí, zejména systému pro uložení a správu digitálních dokumentů (Metainformační systém MIS) a Památkového katalogu. Jako člen pracovní skupiny pro IISPP poskytuje konzultace pracovníkům NPÚ při práci s Památkovým katalogem. Zaměřuje se na co nejširší sdílení a publikování odborných dat o památkách (spolupráce s obecními úřady a dalšími odbornými institucemi, tvorba vlastních webových mapových projektů v prostředí ArcGIS Online). Mezi jeho odborné aktivity patří dále shromažďování a zpracování dat ze starších průzkumů (např. nemovitých památek místního významu).

Spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci při zajištění odborné praxe studentů historických studijních oborů.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)