Beranidlo

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 6. 10. 2015, 14:03; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Slovník >

Zařízení k zarážení pilot, patek sloupů, štětovnic (bránících zhroucení stěn výkopů, tarasů apod.). Účelem beranidla je především spolehlivé vedení, zdvihání a následné spouštění beranu, který lze chápat jako hlavu velkého kladiva, s cílem udeřit na horní konec zaráženého dílu co největší silou a opakováním úderů jej postupně zatlačit do požadované hloubky.

Konstrukce beranidla slouží především k vytvoření dostatečně vysoké dráhy, která pomocí vodítek směruje pohyb beranu na potřebné místo.

Beranidla se používají od počátků stavitelství zejména k vyztužování základů staveb pilotami, případně i koryt toků apod. Zejména se takto vyztužovaly základy staveb na málo únosném podloží, tedy v písku, štěrkových či jílovitých naplaveninách apod.

Známým příkladem jsou základy barokních budov kláštera Plasy, které byly v terénu zatápěném spodní vodou v nivě řeky budovány na několika stech zaražených pilot v podobě dubových trámů.

Piloty a na nich sroubené trámové rošty se používaly také při zakládání pilířů mostů do dna říčních koryt (např. v Roudnici nad Labem).

Beranidlo imitující historické vzory bylo v roce 2015 uplatněno při zarážení patek dřevěného lešení pro restaurování a obnovu věže Jakobínky v areálu Horního hradu v Rožmberku nad Vltavou.