Alexandra Křížová: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
m (Odkazy: + link zdroj)
(aktualiz)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
> [[Biografický slovník]]
 
> [[Biografický slovník]]
  
'''Ing. arch. Alexandra Křížová''' zastává funkci náměstkyně generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči.
+
'''Ing. arch. Alexandra Křížová''' zastává funkci náměstkyně generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči. (20180228)
  
 
Po absolutoriu Fakulty architektury ČVUT a roční stáži na katedře urbanismu dlouhou dobu pracovala jako projektant. Od prosince roku 1998 působí v oboru památkové péče: nejprve v Památkovém ústavu v hl. městě Praze jako památkář – garant chráněných území města Prahy a později jako vedoucí oddělení dokumentace. V této funkci se již výrazně zapojila i do vědeckovýzkumné práce ústavu. Vedla institucionální výzkumný úkol s názvem Terénní a badatelský výzkum ohrožených skupin památek na území hl. m. Prahy a následně úkol Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století.  Spolupodílela se na tvorbě prvních webových stránek pražského pracoviště a zavedení jednotné počítačové databáze všech jeho archivních složek uložených v oddělení dokumentace.
 
Po absolutoriu Fakulty architektury ČVUT a roční stáži na katedře urbanismu dlouhou dobu pracovala jako projektant. Od prosince roku 1998 působí v oboru památkové péče: nejprve v Památkovém ústavu v hl. městě Praze jako památkář – garant chráněných území města Prahy a později jako vedoucí oddělení dokumentace. V této funkci se již výrazně zapojila i do vědeckovýzkumné práce ústavu. Vedla institucionální výzkumný úkol s názvem Terénní a badatelský výzkum ohrožených skupin památek na území hl. m. Prahy a následně úkol Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století.  Spolupodílela se na tvorbě prvních webových stránek pražského pracoviště a zavedení jednotné počítačové databáze všech jeho archivních složek uložených v oddělení dokumentace.
  
V období 2008–2011 pracovala v útvaru památkové inspekce Ministerstva kultury, kde posílila své zkušenosti s aplikací památkového zákona a správního řádu. Roku 2011 byla jmenována vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systému generálního ředitelství NPÚ, kde pracovala do současnosti (s výjimkou krátkého období roku 2013, kdy byla pověřena funkcí náměstka pro památkovou péči).
+
V období 2008–2011 pracovala v útvaru památkové inspekce Ministerstva kultury, kde posílila své zkušenosti s aplikací památkového zákona a správního řádu. Roku 2011 byla jmenována vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systému generálního ředitelství NPÚ, kde pracovala do současnosti (s výjimkou krátkého období roku 2013, kdy byla pověřena funkcí náměstka pro památkovou péči). Ve druhém pololetí 2017 opět převzala funkci náměstkyně generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči (po té, co tuto pozici opustil náměstek Martin Tomášek, který se stal vedoucím odboru archeologie). (20180228) Funkci vedoucí OEDIS v generálním ředitelství NPÚ následně dočasně zastávala [[Libuše Ruizová]], po které ji převzal k 1.2.2018 [[Josef Hájek]].
  
 
V posledních letech se intenzivně podílela na zadání a dohledu nad realizací dvou projektů stěžejních pro obor – na digitalizaci fondů NPÚ a na [[Památkový katalog|Památkovém katalogu]], novém informačním systému evidence kulturních památek. Zároveň pokračovala i ve vědeckovýzkumné činnosti, koordinaci kolektivu NPÚ v mezioborovém projektu Identifikace významných území s kulturněhistorickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy, řízeném Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM.
 
V posledních letech se intenzivně podílela na zadání a dohledu nad realizací dvou projektů stěžejních pro obor – na digitalizaci fondů NPÚ a na [[Památkový katalog|Památkovém katalogu]], novém informačním systému evidence kulturních památek. Zároveň pokračovala i ve vědeckovýzkumné činnosti, koordinaci kolektivu NPÚ v mezioborovém projektu Identifikace významných území s kulturněhistorickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy, řízeném Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM.

Aktuální verze z 28. 2. 2018, 10:34

> Biografický slovník

Ing. arch. Alexandra Křížová zastává funkci náměstkyně generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči. (20180228)

Po absolutoriu Fakulty architektury ČVUT a roční stáži na katedře urbanismu dlouhou dobu pracovala jako projektant. Od prosince roku 1998 působí v oboru památkové péče: nejprve v Památkovém ústavu v hl. městě Praze jako památkář – garant chráněných území města Prahy a později jako vedoucí oddělení dokumentace. V této funkci se již výrazně zapojila i do vědeckovýzkumné práce ústavu. Vedla institucionální výzkumný úkol s názvem Terénní a badatelský výzkum ohrožených skupin památek na území hl. m. Prahy a následně úkol Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Spolupodílela se na tvorbě prvních webových stránek pražského pracoviště a zavedení jednotné počítačové databáze všech jeho archivních složek uložených v oddělení dokumentace.

V období 2008–2011 pracovala v útvaru památkové inspekce Ministerstva kultury, kde posílila své zkušenosti s aplikací památkového zákona a správního řádu. Roku 2011 byla jmenována vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systému generálního ředitelství NPÚ, kde pracovala do současnosti (s výjimkou krátkého období roku 2013, kdy byla pověřena funkcí náměstka pro památkovou péči). Ve druhém pololetí 2017 opět převzala funkci náměstkyně generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči (po té, co tuto pozici opustil náměstek Martin Tomášek, který se stal vedoucím odboru archeologie). (20180228) Funkci vedoucí OEDIS v generálním ředitelství NPÚ následně dočasně zastávala Libuše Ruizová, po které ji převzal k 1.2.2018 Josef Hájek.

V posledních letech se intenzivně podílela na zadání a dohledu nad realizací dvou projektů stěžejních pro obor – na digitalizaci fondů NPÚ a na Památkovém katalogu, novém informačním systému evidence kulturních památek. Zároveň pokračovala i ve vědeckovýzkumné činnosti, koordinaci kolektivu NPÚ v mezioborovém projektu Identifikace významných území s kulturněhistorickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy, řízeném Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM.

Zajímá se o moderní architekturu a technické památky, ráda fotografuje. Autorsky, redakčně či jen fotografiemi se podílela na publikacích Dřevěné kostely a zvonice v Evropě, Památky Prahy 5, Slavné stavby Prahy 4 a Slavné stavby Prahy 10.

Odkazy

Medilonek na webu NPÚ (verif. 20170701)

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/organizacni-struktura-gnr/medailonek-namestek-pro-pamatkovou-peci (20180109)