Aleš Homola

Z Wiki projekty NPÚ
Verze z 9. 1. 2018, 18:40; Leto (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Mgr. Aleš Homola. Narozen roku 1975. Absolvoval Biskupské gymnázium v Brně a poté studium dějin na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací na dějiny pozdního starověku a Velkého stěhování národů.

Od doby složení státní magisterské zkoušky v roce 2003 je trvale v různých pozicích zaměstnancem Národního památkového ústavu. Již v průběhu studia se stal externím odborným pracovníkem v oblasti terénního průzkumu nemovitého památkového fondu v rámci Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. V prvním desetiletí našeho století vedl v brněnském pracovišti Národního památkového ústavu pracovní kolektiv řešící náročný komplexní program Ministerstva kultury Obnova identifikace nemovitých kulturních památek v ČR. Od 1. 2. 2010 jmenován vedoucím odboru evidence, dokumentace a informačních systémů

Odborný zájem se soustředí na historickou kulturní krajinu, proměny její antropogenní struktury a vybavení kultovními, memorativními či okrasnými díly a stavbami, či na estetické motivy jejího přetváření. Tento zájem vyústil v úspěšnou realizaci projektu NAKI Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí, v rámci kterého vedl odbornou část řešení projektu spojenou s četnou publikační činností.

Na filozofické fakultě Masarykovy univerzity vedl přednáškové kurzy Poslední století starého světa. Byzanc a Sasánovská Persie v VI. století, Byzantská říše a stepní kočovníci v 6. a 7. století, Sasánovská dynastie a její sousedé, Dějiny antického vojenství atd. Zkoumání dějů závěrečných staletí starověku a zrodu středověku tedy představuje druhou oblast jeho badatelského působení, opět s odbornými publikačními výstupy.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-brno/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)