"Pánové, prosím, smekněte": Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
(+ anot)
m (dopl navi)
Řádka 1: Řádka 1:
Publikace NPÚ > [[Edice Odborné a metodické publikace]]
+
Publikace NPÚ > [[Edice Odborné a metodické publikace]] ([[Publikace: Památková edukace v historických zahradách. Příklady dobré praxe, 2018|97]] | 99)
  
 
[[Soubor:Pánové, prosím, smekněte - Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy, 2020.jpg|náhled|"Pánové, prosím, smekněte" - Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy, 2020]]
 
[[Soubor:Pánové, prosím, smekněte - Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy, 2020.jpg|náhled|"Pánové, prosím, smekněte" - Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy, 2020]]

Verze z 9. 9. 2020, 22:34

Publikace NPÚ > Edice Odborné a metodické publikace (97 | 99)

"Pánové, prosím, smekněte" - Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy, 2020

"Pánové, prosím, smekněte": Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy. Radek Polách. Edice Odborné a metodické publikace, sv. 98, NPÚ, Praha 2020, 120 s. ISBN 978-80-7480-142-6.

NUSL. PDF/NUSL. (20200909; on-line od 20200824)

Certifikovaná metodika (osvědčení č. 205 Ministerstva kultury ČR, Odboru výzkumu a vývoje, č. j. MK 45255/2020 OVV, Sp. Zn MK-S 5250/2020 OVV ze dne 15. 7. 2020)

Metodika je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí, zabývajícími se tematikou péče a ochrany historického fotografického materiálu. Cílovými skupinami jsou příspěvkové organizace zřízené MK ČR spravující historický fotografický materiál (muzea, galerie, Národní památkový ústav) a také organizace a instituce s historickým fotografickým materiálem, které mají jiného zřizovatele.

Publikace vznikla na základě studia realizovaného díky poskytnuté podpoře Ministerstva kultury v rámci projektu NAKI – DF13P01OVV007 „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“, v letech 2013–2017.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákonač. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Odborný recenzent:

  • Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR
  • Ing. Lenka Zamrazilová, Akademie výtvarných umění v Praze