"Pánové, prosím, smekněte": Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy: Porovnání verzí

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání
(n)
 
(+ anot)
Řádka 5: Řádka 5:
  
 
[http://invenio.nusl.cz/record/431995 NUSL]. [http://invenio.nusl.cz/record/431995/files/nusl-431995_1.pdf PDF/NUSL]. (20200909; on-line od 20200824)
 
[http://invenio.nusl.cz/record/431995 NUSL]. [http://invenio.nusl.cz/record/431995/files/nusl-431995_1.pdf PDF/NUSL]. (20200909; on-line od 20200824)
 +
 +
Certifikovaná metodika (osvědčení č. 205 Ministerstva kultury ČR, Odboru výzkumu a vývoje, č. j. MK 45255/2020 OVV, Sp. Zn MK-S 5250/2020 OVV ze dne 15. 7. 2020)
 +
 +
Metodika je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí, zabývajícími se tematikou péče a ochrany historického fotografického materiálu. Cílovými skupinami jsou příspěvkové organizace zřízené MK ČR spravující historický fotografický materiál (muzea, galerie, Národní památkový ústav) a také organizace a instituce s historickým fotografickým materiálem, které mají jiného zřizovatele.
 +
 +
Publikace vznikla na základě studia realizovaného díky poskytnuté podpoře Ministerstva kultury v rámci projektu NAKI – DF13P01OVV007 „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“, v letech 2013–2017.
 +
 +
Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákonač. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 +
 +
Odborný recenzent:
 +
*Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR
 +
*Ing. Lenka Zamrazilová, Akademie výtvarných umění v Praze
  
 
[[Kategorie:Publikace NPÚ 2020]]
 
[[Kategorie:Publikace NPÚ 2020]]

Verze z 9. 9. 2020, 22:31

Publikace NPÚ > Edice Odborné a metodické publikace

"Pánové, prosím, smekněte" - Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy, 2020

"Pánové, prosím, smekněte": Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy. Radek Polách. Edice Odborné a metodické publikace, sv. 98, NPÚ, Praha 2020, 120 s. ISBN 978-80-7480-142-6.

NUSL. PDF/NUSL. (20200909; on-line od 20200824)

Certifikovaná metodika (osvědčení č. 205 Ministerstva kultury ČR, Odboru výzkumu a vývoje, č. j. MK 45255/2020 OVV, Sp. Zn MK-S 5250/2020 OVV ze dne 15. 7. 2020)

Metodika je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí, zabývajícími se tematikou péče a ochrany historického fotografického materiálu. Cílovými skupinami jsou příspěvkové organizace zřízené MK ČR spravující historický fotografický materiál (muzea, galerie, Národní památkový ústav) a také organizace a instituce s historickým fotografickým materiálem, které mají jiného zřizovatele.

Publikace vznikla na základě studia realizovaného díky poskytnuté podpoře Ministerstva kultury v rámci projektu NAKI – DF13P01OVV007 „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“, v letech 2013–2017.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákonač. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Odborný recenzent:

  • Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR
  • Ing. Lenka Zamrazilová, Akademie výtvarných umění v Praze