Zvonice

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník > stavby

Termínem zvonice rozumíme stavbu, která slouží k umístění zvonů a k jejich užívání zvoněním (tedy údery obvykle kovového předmětu, nejčastěji tzv. srdce, o těleso zvonu). K tomu jsou zvonice obvykle vybaveny zvonovou stolicí – robustní konstrukcí nejčastěji z dřevěných trámů, od konce 19. století též z ocelových (válcovaných) dílů.

Stavba má obvykle podobu věže, protože bylo potřebné umístit zvony ve výšce, aby se dosáhlo maximálního šíření zvuku vyzvánění. Proto také horní patra věží se zvony obvykle měla velká okna, někdy označovaná jako zvuková. Tato zvonová patra také bývají zkráceně přeneseně a synonymicky označována jako zvonice.

Typologie zvonic je ovšem širší. Zvony byly zejména v 16. a 17. století v českých zemích umísťovány i do dřevěných zvonic, typicky situovaných na hřbitovech kostelů. Důvodem byl tehdy zejména velký rozvoj zvonařství (kovolijectví) a rostoucí rozměry zvonů, které nebylo možné umístit např. do starších středověkých věží kostelů.

Zvonice se krom souvislostí s liturgickým provozem kostelů obvykle uplatňovaly i jako nástroj signalizace různých druhů nebezpečí, zejména požárů. Z těchto důvodů také na řadě zvonic sídlili trvale či v případě potřeby strážní. S tím pak souviselo i budování skrovných obydlí v horních částech věží. Nejednou také na kostelní zvonici bylo umístěno patro s ochozem, jež bylo spravováno obcí, nebo bývala celá kostelní zvonice obecním majetkem (např. je tomu tak dosud u barokní zvonice kostela sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze).

Jako zvonice jsou ovšem označovány i drobné stavby na návsích v podobě zděných věžiček, nebo jednoduchého kůlu, do jehož horního rozvidleného konce je zavěšen nevelký zvonek. Pak bývají zdrobněle označovány jako zvonička.

Zvoničky mohou být umístěny též na střechách radnic, zámečků, správních objektů hospodářských dvorů, starších továren apod., kde sloužily k oznamování důležitých provozních okolností (zahájení či ukončení pracovní směny apod.).

Zvonky bývají umístěné též na drobných krakorcích na průčelích budov, výstupcích věží apod. To se může týkat i hodinových cimbálů, signalizujících hodiny (případně čtvrti apod.).

Související: Zvonička.