Zprávy památkové péče, 78, 2018, 3

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 78, 2018, 2 < | > Zprávy památkové péče, 78, 2018, 4

Zprávy památkové péče, 78, 2018, 3
Zprávy památkové péče, roč. 78, 2018, č. 3, s. 185-280.

Redakční web | E-shop

Třetí číslo Zpráv památkové péče v roce 2018 postrádá jednotící téma. Čtenáři v něm proto naleznou jak příspěvky z dějin památkové péče, tak studie věnované industriální architektuře, archeologii 20. století, nebo restaurování sochařských památek.

Číslo otevírá studie Kristiny Uhlíkové věnovaná osobnostem, které se po skončení 2. světové války pokoušely zajistit záchranu uměleckých děl a památek. Rovněž další dvě studie se zabývají méně probádaným tématem – Lubomír Zemana a Anežka Mikulcová v nich rozebírají dějiny a výzdobu pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. Industriální architekturu zastupuje studie Michaely Ryškové, která připomíná požár proslulé krnovské dezinatury, nedávno prohlášené za národní kulturní památku, a její následnou obnovu. Archeologii zastupuje příspěvek Petra Sokola, který představuje výsledky průzkumu někdejší výletní restaurace v Zábělé u Plzně zaniklé po 2. světové válce. Petr Hudec a Anna Šubrtová na příkladu kroměřížských památek diskutují výhody a nástrahy při využívání tabletů a chytrých telefonů. A článek Veroniky Pilné nabízí exkurz do historické módy, konkrétně tématu renesančních ozdobných opasků zv. brautgürtel. Technologickou rovinu ochrany památek zastupují poslední dva příspěvky – Jakuba Ďoubala o restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci a Petra Kotlíka o tom, jak různé typy fasádních nátěrů odolávají zubu času. Krom těchto studií lze v čísle nalézt tradiční krátké články, zprávy a recenze.

Zdroj.

Obsah

Obsah

 • Editorial Jakub Bachtík, s. 185.

Materiálie, studie

 • Kristina Uhlíková: Čas pověřenců. Působení osobností angažovaných v záchraně movitých památek v období bezprostředně po skončení 2. světové války zvláště v severních a severozápadních Čechách, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 187-202.
 • Lubomír Zeman: Pravoslavný chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 203-207.
 • Anežka Mikulcová: Ikony na průčelí pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 208-216.
 • Michaela Ryšková: Krnovská dezinatura a její požár. Redefinice národní kulturní památky, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 217-224.
 • Petr Sokol: Dokumentace příměstské rekreační krajiny 19. a 20. století archeologickými metodami. Zaniklá výletní restaurace se železniční zastávkou v Zábělé u Plzně, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 225-233.
 • Petr Hudec, Anna Šubrtová: Content is King. Příklady uplatnění tabletů a chytrých telefonů při prezentaci kulturního dědictví, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 234-241.
 • Veronika Pilná: Pásy tzv. „Brautgürtel“ ze západních Čech v mobiliárních fondech NPÚ, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 242-251.
 • Jakub Ďoubal: Čištění sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce s využitím laseru, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 252-259.
 • Petr Kotlík: Zkoušky stárnutí fasádních nátěrů v přírodních podmínkách, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 260-266.

Různé

 • Petr Hudec: Památky na dlani: mobilní haptické půdorysy českých památek UNESCO, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 267-269.
 • Tomáš Kleisner: Barokní plán hřbitova ve Střílkách, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 269-270.

Semináře, konference, akce

 • Jana Marešová: Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 271-272.
 • Eva Dvořáková: Živé památky III – workshop v Technickém muzeu v Brně, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 272-273.

Recenze, bibliografie

 • Milan Jančo: Metodika Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu, in: Zprávy památkové péče, 78, 2018, č. 3, s. 273-274.