Zprávy památkové péče, 78, 2018, 2

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 78, 2018, 1 < | > Zprávy památkové péče, 78, 2018, 3

Zprávy památkové péče, 78, 2018, 2
Zprávy památkové péče, roč. 78, 2018, č. 2, s. 97-184.

Redakční web | E-shop

Tématem čísla je přínos olomouckého rodáka Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (17.4.1817-18.4.1885) pro obory dějin umění, uměleckého řemesla a památkové péče, jehož jméno sice v českých zemích poněkud zapadlo - jeho význam v rámci středoevropských kulturních dějin to však nijak neumenšuje. Právě jemu je věnováno druhé letošní číslo Zpráv památkové péče, jako jedné z klíčových zakladatelských osobností oboru. Je považován nejen za jednoho ze zakladatelů institucionální památkové péče, ale také moderních dějin umění – stal se prvním profesorem historie umění na Vídeňské univerzitě – a muzejnictví zaměřeného na umělecký průmysl. Záměrem tohoto čísla ZPP, které vychází z mezinárodního kolokvia konaného na podzim roku 2017, je nejen připomenout Eitelbergerovy osudy, ale především nově interpretovat jeho odkaz, a to s ohledem na jeho předchůdce, žáky, filozofická východiska i dobové společenské klima.

Obsah

Obsah

Editorial

 • Jakub Bachtík, Rostislav Švácha: Editorial, 97.

In medias res: Rudolf Eitelberger, zakladatelská osobnost moderní památkové péče

 • Pavel Šopák: Památka a péče: Rudolf Eitelberger von Edelberg, s. 99-103.
 • Jiří Kroupa: Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing: dva zakladatelé vídeňské školy dějin umění, s. 104-114.
 • Radim Vondráček: Filozofické pozadí Eitelbergerovy uměnovědy, s. 115-118.
 • Jindřich Vybíral: Rudolf Eitelberger jako ideolog vídeňské Ringstrasse, s. 119-123.
 • Martin Horáček: „Duchovní organismus prostoupený uměním“: Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad, s. 124-129.
 • Tomáš Hlobil: Franz Ficker – před Rudolfem Eitelbergerem. Výuka dějin a teorie umění na vídeňské univerzitě před vznikem stolice dějin umění, s. 130-135.
 • Pavel Zatloukal: Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko, s. 136-142.
 • Lada Hubatová-Vacková: Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl, s. 143-150.

Materiálie, studie

 • Lucie Olivová: Čínské komnaty v Čechách a na Moravě: výzdoba stěn, s. 151-158.
 • Karel Kuča, Věra Kučová: Nové lázeňské památkové rezervace, s. 159-166.

Různé

 • Martina Mertová: Cena Rudolfa Eitelbergera mezi jinými architektonickými přehlídkami, s. 167-169.
 • Martina Mertová, Radim Surma: Okolnosti restaurování pamětní desky Rudolfa Eitelbergera von Edelberg, s. 169-171.
 • Lukáš Beran: Výtopna sídliště Invalidovna od projektu k demolici (1963-2018), s. 171-173.
 • Dalibor Prix: Umělecké památky Prahy: ohlédnutí za jedním tématem, s. 174-176.

Recenze, bibliografie

 • Ladislav Zikmund-Lender, Martin Halata: Chvála regionální architektury. Kniha o jičínském architektovi Čeňku Musilovi, s. 176-178.
 • Tomáš Kučera: Průhonický park, s. 178-179.