Zprávy památkové péče, 78, 2018, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 77, 2017, 6 < | > Zprávy památkové péče, 78, 2018, 2

Zprávy památkové péče, 78, 2018, 1
Redakční web | e-shop

Toto číslo Zpráv památkové péče je věnováno tématu zveřejňování informací v archeologii. V centru pozornosti však nejsou informace o nových nálezech či vědeckých teoriích, ale jde především o rovinu odborných dat – údaje o výskytu archeologického dědictví v krajině, o průběhu a dokumentaci terénního výzkumu.

Číslo vychází z příspěvků z kolokvia, které uspořádalo dne 20. dubna 2017 územní odborné pracoviště NPÚ v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR v Praze.[1] Prostřednictvím článků od řady odborníků (například Martina Kuny, Martina Gojdy nebo Balázse Komoróczyho) mohou čtenáři nahlédnout do této aktuálně hojně diskutované problematiky.

Kromě seznámení s Archeologickým informačním systémem ČR (AIS CR) v čísle naleznou pohled na danou problematiku z různých odborných pracovišť, především Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze a v Brně a Národního památkového ústavu. Seznámí se také se situací v jiných evropských zemích a s legislativním rámcem evropských směrnic o ochraně kulturního dědictví. Opomenuta nezůstávají ani dílčí terénní data, jako letecké snímky a data detektorového průzkumu. Důležitým doplněním je i příspěvek Evžena Neustupného, nabízející obecnou reflexi měnícího se pojetí archeologického dědictví, a zpětné hodnocení kolokvia od Petra Sokola.

Obsah

Obsah

Editorial

In Medias Res: Zveřejňování informací v archeologii

 • Martin Kuna: Česká archeologie v informační společnosti, s. 3-12.
 • David Novák: Věda 2.0 a zveřejňování informací v digitálním věku, s. 13-19. https://www.academia.edu/36849615/
 • Michal Bureš: Sdílení a zveřejňování informací v archeologii, s. 20-23.
 • Balász Komoróczy: Obecná úvaha na téma utajení jako nástroj ochrany v archeologii, s. 24-29. https://www.academia.edu/36774446/
 • Jan Mařík: Archeologie a veřejnost v mezinárodních úmluvách, s. 30-34.
 • Martin Kuna, Olga Lečbychová, Zdenka Kosarová, David Novák: Obsah vytvářený komunitou, s. 35-44.
 • Olga Lečbychová, Zdenka Kosarová: Zveřejňování dat z archeologických archivů – situace v některých zemích Evropské unie. Odkud jdeme a kam směřujeme, s. 45-53.
 • Martin Gojda, Lucie Čulíková: Zpracování leteckých snímků a jejich zveřejnění v informačním systému Archeologická mapa České republiky, s. 54-58.
 • Filip Prekop: Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje, s. 59-63. https://www.academia.edu/36968003/
 • Martin Nechvíle: Nakládání s informacemi v archeologii – pohled zvenčí a úvaha nad oborem, s. 64-67.
 • Evžen Neustupný: Památky a archeologická teorie, s. 67-68.
 • Tomasz Cymbalak: Zveřejňování archeologické dokumentace v Polsku, s. 68-70.
 • Jana Kalferstová: Zveřejňování informací v archeologii – musíme? Můžeme? Chceme?, s. 70-72.
 • Petr Sokol: Informace v archeologii a jejich zveřejňování – pohled zpět a zevnitř, s. 72-74.

Různé

 • Dagmar Fetterová: Vzpomínka na PhDr. Miroslavu Novákovou-Skalickou (16. 4. 1927 – 17. 9. 2015), s. 75-76.
 • Martin Zídek: Právní úprava regulace reklamy v ČR a její vztah k zájmům památkové péče, s. 76-79.
 • Jana Onufráková, Ľubica Viničenková: Novostavby v pamiatkových územiach Prešovského kraja – spôsob usmernenia a prax, s. 80-84.

Semináře, konference, akce

 • Stanislava Kučová, Jan Pařez: Osmé výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu, s. 85-86.
 • Karel Hájek: Železnice – specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví. Ohlédnutí za konferencí, s. 87.
 • Zdenka Gláserová Lebedová: Mezinárodní konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 v Kutné Hoře, s. 88.

Recenze, bibliografie

 • František Vícha: Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy, s. 89-90.

Odkazy

Reference

 1. Zveřejňování dat v archeologii – pracovní kolokvium (arup.cas.cz; bd.). (Verif. 20180521).