Zprávy památkové péče, 77, 2017, příloha

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Zprávy památkové péče

< Zprávy památkové péče, 77, 2017, 5

Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha

Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 1-112.

Články představují část výsledků vědeckovýzkumných projektů zpracovávaných zejména pracovníky NPÚ.

E-shop.

OBSAH

 • Jan Biederman, Petr Čornej, Lenka Militká, Zděnek Šámal: Archeologický výzkum bojiště u Lipan 1434 a jeho přínos k poznání významné dějinné události. První etapa výzkumu, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 1-10.
 • Anna Hamrlová: Repositoria jezuitské lékárny v Telči: nástin uměleckohistorického kontextu, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 11-18. [1] PDF
 • Roman Zámečník: Jubilejní park ve Znojmě – příprava obnovy ke 100. výročí vzniku republiky, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 19-27.
 • Roman Gronský: Olomoučtí puškaři v 16.-18. století a sbírkové fondy NPÚ, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 28-36.
 • Tomáš Štumbauer: Shrnutí poznatků komplexního výzkumu genealogického vývodu Leopolda hraběte z Klenové a Janovic z mobiliárního fondu zámku Kozel, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 37-46.
 • Lucie Bláhová, Jana Petrová: Markraběnka Gabriela Pallavicini a její vliv na podobu zámku Jemnice, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 47-54.
 • Zuzana Macurová, Zdeňka Míchalová: Hrabě Gabriel Gudenus a jeho fotografický odkaz, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 55-62.
 • Lucie Pešlová, Veronika Syslová: Rodina Leopolda II. Berchtolda na cestách, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 63-73.
 • Matouš Jirák, Milan Junek: Julius Scheurer a Opočno, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 74-81.
 • Matouš Jirák: Mezi teorií a praxí: František Horčička a Opočno, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 82-90.
 • Anežka Hůlková, Matouš Jirák: Osobnost sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 91-100.
 • Stanislav Hrbatý: „Kastenbrust“ ze zbrojnice státního zámku Frýdlant, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 101-105.

Reference

 1. Jezuitská lékárna v Telči. Dvě nové uměleckohistorické studie