Zprávy památkové péče, 77, 2017, 6

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 77, 2017, 5 < | > Zprávy památkové péče, 78, 2018, 1

Zprávy památkové péče, 77, 2017, 6
Redakční web | e-shop

Poznání vlastních dějin a promýšlení vlastní teorie patří k úkolům každého seriózního oboru, památkovou péči nevyjímaje. Ve Zprávách památkové péče se témata z teorie památkové neobjevují často, poslední číslo ročníku 2017 se proto pokouší tento dluh částečně splatit. Jeho tématem jsou Kapitoly z teorie a dějin památkové péče, tedy příspěvky, které netvoří ucelenou monografii, ale spíše otevírají možná témata k další diskusi. Kromě otázky, co to vlastně je teorie památkové péče, se tak v číslo věnuje například zkoumání hodnot a hodnocení památek nebo stále aktuální problematice střetu staré a nové architektury v historickém prostředí.

Druhá část čísla se pak vrací do minulosti oboru – k osudům všestranné osobnosti Břetislava Štorma, víc než stoletému vývoji názorů na obnovu jedné významné českobudějovické památky, nebo průběhu poválečných konfiskací na zámku v Novém Stránově. Specialitou tohoto čísla je pak také unikátní anketa mezi zahraničními odborníky – teoretiky památkové péče.

Za pozornost ale stojí i další rubriky, zejména dva rozsáhlejší texty, které se vracejí tématu demolice Mostu – kromě vzpomínkové statě Karla Kibice jde především o rozhovor s doyenem historie umění Pavlem Preissem.

Obsah

OBSAH

Editorial

In medias res: Kapitoly z teorie a dějin památkové péče

 • Vít Jesenský: Jak vzniklo toto tematické číslo, s. 619-620.
 • Vít Jesenský: Co je teorie památkové péče, s. 621-632.
 • Martin Horáček: Historické prostředí a současná architektura. Verze 2017, s. 633-641.
 • Jan Uhlík: Hodnoty památek jako nástroj k analýze interakcí mezi teorií památkové péče a realizační praxí, s. 642-648.
 • Lubomír Zeman: K problematice památkové podstaty. Její vnímání, poznávání a hájení z hlediska praxe památkové péče, s. 649-655.
 • Martin Gaži: Břetislav Štorm – katolický intelektuál poválečným památkářem, s. 656-666.
 • Petr Pavelec: K rehabilitaci křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích aneb 150 let teorie i praxe státní památkové péče na příkladu jedné nikoliv bezvýznamné památky, s. 667-680.
 • Alena Nachtmannová: Znárodnění Nového Stránova a jeho další osudy během období komunismu, s. 681-687.

Materiálie, studie

 • Jiří Witzany, Klára Kroftová, Tomáš Čejka, Radek Zigler: Hrad Bečov. Analýza narušení a návrh sanace jižní kamenné stěny spojovacího křídla, s. 688-696.

Vít Jesenský: Mezinárodní anketa k aktuálním úkolům teorie památkové péče, s. 697

 • Prof. C. M. Dinu Bumbaru, s. 697-698.
 • Prof. Rosa Anna Genovese, s. 698-699.
 • Prof. Pavel Gregor, s. 699.
 • Prof. Jukka Jokilehto, s. 699-701.
 • M. A. Hélia Marçal, s. 701-702.
 • Ing. Kristína Markušová, s. 702-703.
 • Prof. Salvador Muñoz Viñas, s. 703.
 • Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub, s. 703-704.
 • Doc. Marko Šipkić, s. 704.

Různé

Recenze, bibliografie

 • Milena Hauserová: Nad závěrečnou kapitolou knihy Pavly Melkové Humanistická role architektury, s. 732-737.

Semináře, konference, akce

 • Vít Jesenský: Diskusní setkání k teoretickým problémům památkové péče a jejímu dalšímu směřování, s. 737-738.

Obsah a rejstřík ročníku, s. 744-751