Zprávy památkové péče, 77, 2017, 1-2

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 76, 2016, 6 < | > Zprávy památkové péče, 77, 2017, 3

Zprávy památkové péče, 77, 2017, 1-2

Hlavní téma čísla: Barokní kulturní krajina.

Redakční web | e-shop

Obsah

OBSAH

Editorial

 • ŠVÁCHA, Rostislav; BACHTÍK, Jakub, Editorial. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 1.

In Medias Res

 • DOBALOVÁ, Sylva, Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 3–9.
 • DRÁPALOVÁ, Kristýna, Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev koncem 18. století. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 10–17.
 • RYCHNOVÁ, Lucie, Šlikovská barokní krajina. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 18–25.
 • BALÁŽOVÁ, Barbara, Handštajn pro Josefa II. – na stůl zmenšená industriální krajina středoslovenských báňských měst. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 26–35.
 • ADAMCOVÁ, Kateřina, Sochy v barokní krajině: panství Jezeří-Nové Sedlo. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 36–46.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír, Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 47–56.
 • GAŽI, Martin, Balvan neboli zbožnost. Barokní poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší ve středoevropských souvislostech. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 57–66.
 • FIORE, Camilla S., Barokní krajina v Římě a jeho okolí v 17. století. Přírodní a architektonické místo: případ Mentorella. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 67–73.
 • MACEK, Petr, Barokní architektura Podkrušnohoří. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 74–86.
 • ŠVÁCHA, Rostislav, Typy venkovských kostelů v 17. století. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 87–98.
 • BACHTÍK, Jakub, Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 99–114.
 • MÁDL, Martin, Všichni svatí z Heřmánkovic: lidové, nebo evropské umění?. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 115–122.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Jan; VAŘEJKOVÁ, Barbora; SVOBODA, David, Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 123–131.
 • MICHALČÁKOVÁ, Jana, Středověká cisterciácká krajina coby hranice. Příklad Moravy a Papežského státu na počátku XIII. století. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 132–136.
 • GOJDA, Martin, Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 137–144.

Různé

 • KOUŘILOVÁ, Danuše; MATĚJ, Miloš; ZEZULA, Michal, Ohlédnutí za architektem Leopoldem Plavcem. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 145–146.
 • HONYS, Vít, Kaple sv. Víta v Sinutci jako příklad rustikalizované centralizující tendence řešení interiéru. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 146–148.
 • VLNAS, Vít, Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 148–151.
 • JANČO, Milan, Virtuální návrat manželů Trčkových na zámek Žleby. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 151–153.
 • TICHÁ, Jana, Krajina historická a kulturní, komponovaná, barokní, industriální..., ale také nedostatečně chráněná. Prezentační téma NPÚ roku 2017. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 153–155.

Recenze, bibliografie

 • HORÁČEK, Martin, Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti. Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 155–164.
 • RYCHNOVÁ, Lucie, Barokní krajina jako dílo. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 164–165.
 • BACHTÍK, Jakub, Santini ve Slapech aneb jak udělat odbornou knihu pro laického čtenáře. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 168–169.
 • VÍCHA, František, Řemeslná obnova historických staveb a předmětů kulturního dědictví. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 170–171.
 • KUČOVÁ, Věra; BALSKÝ, Jiří, Společný workshop Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 172–173.
 • MACHAČKO, Luboš, Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016 - originál, kopie, faksimile. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 1-2, str. 173.

Ohlasy v médiích

20170628 | Dvojčíslo Zpráv památkové péče, jež právě vyšlo, se věnuje krajině a venkovu v baroku (npu.cz).