Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 76, 2016, 5 < | > Zprávy památkové péče, 76, 2016, 6

Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha. Obálka

Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 1-128.

Redakční web

e-shop

Rozsáhlá příloha ročníku časopisu ZPP má za cíl soustředit mnohotvárné a tématicky rozrůzněné články, vznikající v rámci výzkumné a vědecké činnosti památkové péče. Mnohé z takových přínosných článků se nedařilo zařadit do specificky zaměřených běžných čísel v ročníku, nyní však získávají plnohodnotnou platformu.

Příloha je pro předplatitele zdarma, pro další zájemce k dostání za obvyklou cenu jak v prodejně a informačním centru NPÚ (Na Perštýně 12, Praha 1), tak v e-shopu.

OBSAH

 • Kateřina HOUŠKOVÁ, Matyáš KRACÍK, Anna SCHRÁNILOVÁ: Unicoop, Centrotext, Omnipol – budovy podniků zahraničního obchodu v Praze, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 1-11.
 • Ján ČÁNI, Lenka MILITKÁ: Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 12-19.
 • Filip SROVNAL: Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad pražských kostelů, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 20-25. https://www.academia.edu/31071690/
 • Jiří KRÁTKÝ: K životu a dílu opavského varhanáře Karla Kuttlera (1797-1876), in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 26-36.
 • Lucie BLÁHOVÁ, Jana PETROVÁ: Umělecké sbírky zámku Luka nad Jihlavou vztahující se k osobnosti hraběnky Anny Widmann-Sedlnitzky, rozené Lazarev, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 37-44.
 • Zdenka KLIMTOVÁ: Venkovské koberce Jižního Kavkazu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 45-50.
 • Šárka KOLÁŘOVÁ: Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 51-60.
 • Anna GROSSOVÁ: Barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně. dochované v diecézní katedrále na Petrově a poutním mariánském kostele v Brně-Tuřanech, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 61-67.
 • Petr ARIJČUK: Kopie, repliky, „ve způsobu Brandlově“. K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 68-77.
 • Roman LAVIČKA: „Udělati kazatedlnici tesným kamenem“. Studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 78-86.
 • Tomáš KAREL, Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ, Ondřej MALINA: Shrnutí průzkumu montánní krajiny Krušnohoří, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 87-92. https://www.academia.edu/31329034/
 • Pavel JIRÁSEK, Daniel REXA, Petr SVOBODA: Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 93-95.
 • Pavla POPELÁŘOVÁ: Památková ochrana archeologických lokalit s nemovitými relikty. Možnosti jejich ochrany na příkladu tří hradišť nacházejících se v zalesněném prostředí, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 96-105.
 • Alena KNECHTOVÁ, Leoš VAŠEK, Martin HLOŽEK: Milířiště a další možné archeologické relikty na svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálním území Ráječko a Petrovice, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 106-112.
 • Pavla CENKOVÁ: Karel Láník (1886-1956), zapomenutý brněnský architekt, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, Příloha, s. 113-121.