Zprávy památkové péče, 76, 2016, 2

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 76, 2016, 2

Zprávy památkové péče, 76, 2016, 1 < | > Zprávy památkové péče, 76, 2016, 3

Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 153-248.

Redakční web

eshop

Obsah

OBSAH

Editorial

 • KUČA, Karel: Editorial, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 153.

In medias res

 • Dva příspěvky k 20. výročí vyhlášení prvních vesnických památkových rezervací, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 155.
 • KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra: Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 156-158. HTML.
 • ŠNAJDROVÁ, Hana: K postupu ministerstva kultury při prohlašování vesnických památkových rezervací a zón, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 159-162.
 • KOUKALOVÁ, Šárka: Na venkov přenesené pavilony z celonárodních výstav na konci 19. století, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 163-173.
 • MRVÍK, Vladimír Jakub: Gruntovní knihy jako pramen pro poznání charakteru a podoby lokální zástavby (nejen) na Českobrodsku, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 174-179.
 • POKORNÝ, Jiří: Roubený špýcharový dům na Boskovicku a jeho památková ochrana, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 180-193.
 • FOUD, Karel: Lidová architektura v historické kulturní krajině. Příspěvek k poznání vývoje sídelního celku na příkladu KPZ Plasko, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 194-200.
 • TUMA, David: Kontribuční sýpka v Chudenicích, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 201-205.

Materiálie, studie

 • ADAMCOVÁ, Kateřina: Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 206-213.
 • UHLÍKOVÁ, Kristina: Spor o konfiskáty, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 214-200.

Různé

Semináře, konference, akce

 • -oms-: Otevření knihovny prof. Miloše Stehlíka v Rajhradě, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 237-238.
 • KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ, Magdalena: Popularizace mozaiky v České republice – projekt OPUS MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umění, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 238-239.
 • KŘESADLOVÁ, Lenka: Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 239-241.

Recenze, bibliografie

 • KUČOVÁ, Věra: Evropské kulturní dědictví jako společenský kapitál, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 2, s. 241-243.

Odkazy

Ohlasy

Jan SOMMER: Zprávy památkové péče, 76, 2016, 2 – A budoucí plány? Bez plánků už ne!, in: Česká placka (20161004), on-line, nestr., html. http://wp.me/pqrNE-DT