Zprávy památkové péče, 74, 2014, 5

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, roč. 74, 2014, č. 5

ZPP 74, 2014, 4 < | > ZPP 74, 2014, 6

E-shop NPÚ

Obsah

Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, s. 353.

Materiálie, studie

ČEVONOVÁ, Jana: Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích I: Od počátků k polovině 20. století, s. 355-366

VIKOVÁ, Zuzana: František Albert Libra na Trutnovsku. Tři příklady z Librovy poválečné tvorby, s. 367-372

FOREJTNÍKOVÁ, Milena, ROZKOŠNÝ, Miloš, DZURÁKOVÁ, Miriam, KONVIT, Igor, PAVLÍK, František, OLEJŠKOVÁ, Jana, MLEJNKOVÁ, Hana: Metody hodnocení ohrožení památkových objektů vybranými přírodními a antropogenními vlivy, s. 373-378

LAVIČKA, Roman: Středověká symbióza kamene, omítky a barvy na jihu Čech, s. 379-392

MICHOINOVÁ, Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela: (Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce památkáře, s. 393-396

JANČO, Milan: Archeologie ve městě. Prezentace movitých archeologických nálezů na místě, in situ, s. 397-402

BLAŽKOVÁ, Irena: Památkové informační systémy na rozcestí (Co dnes najdeme v památkových informačních systémech?), s. 403-406

SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří: Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 – 1:25, s. 407-410

SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří, ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena: Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperabilty, s. 411-416

Různé

ARTOUNI, Karine: Restaurování tanečního sálu na zámku Nebílovy, s. 417-422

UHLÍK, Jan: Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jan Heraina, s. 422-424

HLUŠIČKOVÁ, Petra: Europa Nostra 2014, s. 424-426

JANČO, Milan: Muzeum bez bariér. Informační portál v rozšířené podobě, s. 426-428

KYZOUROVÁ, Ivana: K demolici prosklené vestavby z 60. let 20. století v jihozápadním rohu nádvoří Nejvyššího purkrabství, s. 428

Recenze, bibliografie

NEJEDLÝ, Vratislav: Připomenutí kvalitního soupisu z jižních Čech, s. 429

TRYML, Michal: Zdařilá kniha o opevnění Opavy, s. 429