Zprávy památkové péče, 74, 2014, 4

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Zprávy památkové péče

ZPP 74, 2014, 3 < | > ZPP 74, 2014, 5

Obsah

Editorial

KŘÍŽEK, Jiří / 265.

In Medias Res

NEJEDLÝ, Vratislav, 1. světová válka, památky a památkáři / 267–278.

KŘÍŽEK, Jiří, Památkář ve Velké válce / 279–282.

UHLÍKOVÁ, Kristina, Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny / 283–292.

SKŘEBSKÁ, Renata, Umění ve válce a válka v umění / 293–302.

MATĚJ, Miloš, Podíl výrobních podniků na území České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí / 303–309.

VÁCHA, Petr, Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce / 310–313.

HONYS, Vít, „V kalamitě, která má potkati naše české varhany…“ Rekvizice varhanních píšťal v 1. světové válce / 314–318.

BLAŽEK, Viktor, Meziválečná pomníková tvorba na Jičínsku a odkaz architekta Václava Weinzettla / 319–323.

SROVNAL, Filip, Polní kaple a brašny z kostela sv. Ignáce v Praze / 324–328.

ŽIAROVSKÝ Andrej VAVŘINOVÁ, Valburga, Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und Liechtenstein svědectvím objektivu / 329–338.

Různé

ŠTERNOVÁ, Petra, Vojenský hřbitov kulturní památkou – Lada v Podještědí / 339–341

HANZL, Miroslav, Statické zajištění a konzervace torza Velké věže hradu Lipnice / 341–343

STORM, Vojtěch, Viollet-le-Duc, architetk, teoretik, dokumentátor a restaurátor francouzské gotiky. Ke 200 výročí narození / 345–348

Recenze, bibliografie

PETÁKOVÁ, Zdeňka, Zajímavá kniha Proměny montánní krajiny přibližuje minulost Krušnohoří / 348

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Smutek architektury v Židenicích / 349