Zprávy památkové péče, 74, 2014, 2

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, 74, 2014, 1 < | > Zprávy památkové péče, 74, 2014, 3

Obsah

Editorial

Martin HORÁČEK / 81

Památky architektury a urbanismu 19. a 20. století

Jindřich VYBÍRAL: „Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši / 83-90 academia.edu

Petr SLÁDEČEK: Evangelický kostel v Přelouči / 91-97

Ladislav ZIKMUND-LENDER: Památková péče o město v zeleni. Obnova staveb a architektonických celků 20. století v MPZ a ochranném pásmu MPR Hradec Králové v posledních letech / 98-108

Vít JAKUBÍČEK: Památková péče o město v zahradách / 109-114

Materiálie, studie

Klára MEZIHORÁKOVÁ: „Zde bydlel W. A. Mozart“. Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století / 115-123

Ondřej MALINA: LiDAR a hornická krajina - terénní památky v „novém světle“ / 124-132 academia.edu

Zdeněk CHUDÁREK, Petr SKALICKÝ: Obnova opatské kaple ve Zlaté Koruně / 133-138 academia.edu

Iva STEINOVÁ: Z průzkumu židovských hřbitovů. Židovský hřbitov v Nové Cerekvi / 139-145

Ján ČÁNI, Lenka MILITKÁ, Pavla POPELÁŘOVÁ, Martin TOMÁŠEK: Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu / 146-150 https://www.academia.edu/27339593/

Různé

Dalibor LEŠOVSKÝ: Ester před Ahasverem a Šalamounův soud – „zapomenuté“ obrazy Paula Trogera / 151-153

Matyáš KRACÍK: Demolice velkoskladů Třebešín / 154-155

Expertní komise NPÚ pro poválečné nemovité památky / 155-156

Pavel JERIE: K jubileu doc. PhDr. Josefa Štulce / 156-157

Jan ŽIŽKA: Jubileum Ing. Petra Macka, Ph.D. / 157-158

Vojtěch LÁSKA: K životnímu jubileu Ing. Jana Žižky / 158

Semináře, konference, akce

Dagmar FETTEROVÁ: 34. výroční setkání oranžeristů AKO e. V. ve Wormsu / 158-159

Recenze, bibliografie

Ladislav ZIKMUND-LENDER: Architektura posledních věcí / 160-161

Martin GAŽI: Soustředění na „úzké obzory“. Dvě publikace o místních dějinách a památkovém fondu Zlatokorunska / 161-164

Ludvík LOSOS: Metodická příručka k záchraně historických omítek / 164-165