Vratislav Nejedlý

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

> Biografický slovník

(Stránka je ve stavu rozpracovanosti!!! Za případnou pomoc díky!!!)

Vratislav Nejedlý představuje publikace z řady katalogů světeckých sloupů a pilířů, 19.4.2012

PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., je historik umění se speciálním zaměřením na zkoumání kamenných sochařských památek doby baroka, metody restaurování zejména kamenných sochařských památek i architektonických prvků historických staveb. Systematicky se věnuje také dějinám památkové péče a oboru restaurování. V posledních dvou desetiletích se také věnuje práci na soupisu barokních světeckých sloupů a pilířů v České republice.[1] Výsledky systematické vědecké práce i aktuální zprávy z oboru soustavně publikuje.

Obsah

Studium

 • 1969-1974 Dějiny umění – FF UJEP, MU Brno (Albert Kutal, Zdeněk Kudělka, Ivo Krsek, J. Sedlář, B. Lacina) a historie (J. Válka). Diplomová práce Jihočeská pozdně gotická světská nástěnná malba a její sociální pozadí.
 • 1975-1976 Postgraduální studium památkové péče.
 • 1990 CSc. Kantidátská dizertační práce Vídeňská Centrální komise a opravy moravských památek.

Zaměstnání

1974-1984 Krajské středisko státní památkové péče v Brně.

Od roku 1984 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze, nyní Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze.

Činnost v oblasti památkové péče

Pedagogická činnost

Na Univerzitě Pardubice vyučuje od roku 1993 předměty Dějiny a teorie ochrany památek a Restaurování a památková péče.

Členství v poradních orgánech a komisích

 • Komise pro hodnocení návrhů a výsledků výzkumných záměrů v oblasti památkové péče MK ČR (1997-2005).
 • Komise pro restaurování MK ČR (1990-2005).
 • Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče (od roku 1997).
 • ČNK ICOMOS.

Bibliografie

Bibliografie dějin českých zemí.

ZPP 70, 2010, s. 436-439. ZPP 72, 2012, s. 543.

Články

 • NEJEDLÝ Vratislav: Historik umění a památkář Miloš Suchomel pětasedmdesátiletý, in: Zprávy památkové péče, 65, 2005, 1, s. 73.
 • NEJEDLÝ Vratislav, Editorial, in: Zprávy památkové péče, 74, 2014, 6, s. 433.
 • NEJEDLÝ, Vratislav; SKALICKÝ, Petr: Editorial, in: Zprávy památkové péče, 76, 2016, č. 4, s. 353. https://www.academia.edu/30219316/ (zde je uveden ve výtisku nepoužitý název Restaurované malby Tance smrti v Kuksu ve zpětném pohledu památkáře)

Knihy

 • Vratislav NEJEDLÝ, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Pardubickém kraji
 • Kateřina ADAMCOVÁ, Zdenka GLÁSEROVÁ LEBEDOVÁ, Vratislav NEJEDLÝ, Viktor KOVAŘÍK, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji (okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov)

Literatura

 • Lubomír SLAVÍČEK (ed.): Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008), 2. svazek, N/Ž, Academia, Praha 2016, s. 991-993. ISBN 978-80-200-2094-9
 • Josef ŠTULC: K šedesátinám Vratislava Nejedlého, in: Zprávy památkové péče, 70, 2010, s. 435-436.
 • Alena HORYNOVÁ: Přátelská vzpomínka na dlouhodobou spolupráci s Vratislavem Nejedlým, in: Zprávy památkové péče, 72, 2012, s. 499.

Odkazy

Reference

 1. Oslavili jsme dvacet úspěšných let projektu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách (npu.cz; 17.6.2016) (verif. 20170219)