Vlastislav Ouroda

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > Biografický slovník

[Stránka je ve výstavbě! Díky za pochopení.]

Ing. Vlastislav Ouroda

Ing. Vlastislav Ouroda (*18.4.1967 v Třebíči)

Náměstek ministra kultury ČR pro oblast památkové péče a paměťových institucí. [2015-06-01]

Obsah

Studium

V roce 2009 dokončil studium v doktorském studijním programu Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Tématem jeho disertační práce byla problematika drobných šlechtických sídel, včetně možností jejich záchrany a využití.

Kurs základů muzejní konzervace, Moravské zemské muzeum, 1993

Kurs Stavebně historického průzkumu, SÚPP, 1997

The Attingham Summer School, The Attingham Trust for the Study of Historic Houses and Collections, 2010.

Zaměstnání

V oboru památkové péče pracuje od roku 1991, nejprve v pozici kastelána na státním zámku Velké Březno. V letech 1992–1995 pracoval jako památkář na referátu kultury Okresního úřadu v Prachaticích. Roku 1995 nastoupil do Památkového ústavu v Českých Budějovicích jako referent v oddělení architektury. V roce 1999 byl v této instituci pověřen řízením nově vzniklého Oddělení památkových průzkumů a monitoringu památek UNESCO. Od roku 2007 do konce roku 2012 řídil v pozici náměstka sekci památkové péče NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích. Ředitelem územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích je na základě výběrového řízení od 1.1.2013.

Dne 1.6.2015 jmenován náměstkem pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR. Vykonáváním funkce ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích byl pověřen Daniel Šnejd.

Činnost v oblasti památkové péče

Ve vlastních odborných aktivitách se zaměřuje zejména na oblasti úzce provázané s praktickou ochranou fyzické podstaty památek, zejména na průzkumy ohrožených nemovitých památek a na péči o památkově chráněná území. V poslední době se intenzivně věnuje především reflexi účinnosti metod regulace památkově hodnotných urbanistických celků.

Členství v odborných orgánech

  • Mezinárodní vědecký komitét pro historická města a vesnice ICOMOS – CIVVIH, člen
  • Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS), Český národní komitét, vicepresident
  • Sdružení pro stavebně historický průzkum, člen
  • Památková rada ředitele NPÚ - ÚOP středních Čech v Praze, člen
  • Památková komise města České Budějovice, člen
  • Komise pro památkovou péči rady města Český Krumlov, člen

Pedagogická činnost

Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, kde přednáší studentům stavebních oborů předměty Vývoj architektury a Ochrana památek. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zajišťuje výuku problematiky památek s mezinárodním statusem.

Odkazy

Zdroj. (Zneplatněno - verif. 20181129)

Web MK ČR. (Verif. 20181129)