Veselá, Martina

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Biografický slovník

PhDr. Martina Veselá

PhDr. Martina Veselá, ředitelka NPÚ, ÚOP v Telči

Obsah

Studium

Je absolventkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury – Kulturologie, kde složila rovněž i státní rigorózní zkoušku. V současnosti dokončuje doktorandské studium na Ústavu památkové péče Fakulty architektury Českého vysokého učení technického pod vedením prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc., na téma Vznik a vývoj Jemnice ve středověku, památková ochrana města, a paralelně studuje doktorandské studium na Filosofické fakultě UK pod vedením PhDr. Vladimíra Czumala, CSc., na téma Novostavby v historickém prostředí.

Zaměstnání

Do roku 2007 pracovala na odboru památkové péče Ministerstva kultury v oddělení ochrany kulturních památek, od ledna 2008 zastávala funkci náměstkyně pro výkon památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, od dubna 2012 je pověřena řízením tohoto pracoviště.

Výzkumná činnost v oblasti památkové péče

Vedla a koordinovala četné grantové projekty, byla spoluřešitelkou výzkumného úkolu č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století a v letech 2012–2015 je hlavním řešitelem projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky.

Odkazy

Veřejné prezentace

2015-03-13 | Host Studia Leonardo: Martina Veselá z Národního památkového ústavu v Telči (rozhlas.cz).

Publikační činnost