Vít Pávek

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník > P >

Vít Pávek (vlevo) a Pavel Hofman při předání funkce kastelána na zámku v Telči

Kastelán zámku Třeboň a Schwarzenberské hrobky Domanín od 1.1.2018. Jeho předchůdcem byl Pavel Hofman.

Pochází z jihočeského Suchdola nad Lužnicí, kde býval aktivním a vedoucím členem divadelního souboru, při kterém založil dvě divadelní přehlídky, letní divadelní festival, ale i adventní projekt. Již při studiích na třeboňském gymnáziu působil na zdejším zámku jako průvodce a později také jako administrativní pracovník. V roce 2011 se přesunul na moravský zámek Buchlovice, přičemž začal navštěvovat rekvalifikační kurz památkové péče, který jej provázel při následném získávání zkušeností na dalších památkových objektech. V roce 2012 působil ve správě zámku Slatiňany, odkud přesídlil počátkem roku 2013 na příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje, Zámek Nový Hrad v Jimlíně u Loun a Žatce. Tehdy začal navštěvovat kombinované studium Archivnictví a spisové služby na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde roku 2017 navázal magisterským studiem Historie. Během svého působení na Lounsku začal na základě vlastních objevů křísit pozapomenutou historii regionu vztahující se např. k Novohradským z Kolowrat a zvláště Schwarzenbergům, jejichž osudům v severozápadních Čechách se věnuje i ve své disertační práci.

Od 1. ledna 2018 spravuje zámek Třeboň a hrobku Schwarzenbergů v Domaníně.

Odkazy

Články

20180102 | Třeboň vítá nového kastelána (mesto-trebon.cz/trebonsky-svet).

20180219 | Zámek Třeboň získal mladého kastelána se zájmem o historii, kulturu i ochotnické divadlo (npu.cz).