Uživatel:Skaloud

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

SLDZ

SLDZ : Soubor lineckého domácího zvířectva

Původ : Z před3Dfoodprintového období, rané 21.století.

Dokumentace : SLDZ001.jpg SLDZ002.jpg SLDZ003.jpg


Pokusy obr. link z MISu

Pokusy obr. link z MISu : kterak z MISu (či odjinud) obrázek zobrazovat zde ve wiki


logo-centrum-cz-01.png [1]

logo_v2.png [2]


Vidí z veřejného MISu:

t e x t

t e x t

t e x t

t e x t

t e x t

t e x t

t e x t

Vidí z veřejného MISu: text text text text text text text text text text

Vidí z veřejného MISu:

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text


Vidí z veřejného MISu:

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text


Zde zvýrazněno :

Hrad Kost, jemuž se i Žižka vyhnul.

  
 
text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text


Z zde je mapa (pomocí javascriptu):

A zde přes iframeVidí uživatelé přihlášení do MISu Zde původní link https://iispp.npu.cz/mis/preview.htm?id=619883

Odsadím-li link mezerou na začátku řádku, wiki ho zvýrazní:

https://iispp.npu.cz/mis/preview.htm?id=619883

A zde linkovaný obrázek

Odsadím-li, zase ho wiki zvýrazní:

  
 
Mohu do zvýrazněné sekce i připsat text.
A zde je konec (odsazeno takže přidáno do zvýrazněné sekce).

A zde je již konec stránky (zatím).