Staletá Praha, 34, 2018, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Publikace NPÚ > Staletá Praha

Staletá Praha, 33, 2017, 2 < | > Staletá Praha, 34, 2018, 2

Staletá Praha, 34, 2018, č. 1

Staletá Praha, 34, 2018, č. 1

Na webu vydavatele obsah s ukázkami.

E-shop NPÚ.

Obsah

Obsah

Studie

  • Martin Musílek: „Unser stat rathaus“, Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znaková galerie, in: Staletá Praha, 34, 2018, č. 1, s. 2–42. academia.edu
Revize dosavadní datace nejstarších znakových galerií umístěných na Staroměstské radnici, nová identifikace některých majitelů erbů na základě důsledného interdisciplinárního výzkumu a od dosavadních názorů zcela odlišný výklad obsahu a funkce dochovaných heraldických souborů.
Klíčová slova — Praha – Staré Město pražské – Staroměstská radnice – městská elita – erb – znaková galerie – staroměstský orloj – sochařství svatovítské hutě
  • Adéla Klinerová: Výzdoba chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Snaha o slohovou jednotu v rámci čtyřiceti let vývoje církevního umění, SP 34, 1/2018, 43–72
Příběh výzdoby karlínského chrámu osvětluje na základě detailního archivního, uměnovědného a ikonografického rozboru otázky chronologie, autorství a ideové koncepce.
Klíčová slova — Praha – Karlín – kostel sv. Cyrila a Metoděje – 19. století – novorománský sloh – Karl Rösner – Ignác Ullmann – Karel Svoboda – Josef Mánes – Petr Maixner – Václav Levý – Josef Matyáš Trenkwald – Ferdinand Lehner – Josef Mocker – František Ženíšek – Karl Jobst – Franz Jobst – František Sequens – Zikmund Rudl – Felix Jenewein
  • Petr Šámal: Firma Rákosník v Karlíně jako továrna na architektonickou výzdobu, Fungování, tvorba a význam sochařsko-štukatérského závodu od éry secese a historismů do první poloviny 20. století, SP 34, 1/2018, 73–102
Průzkum činnosti sochařsko-štukatérské firmy Rákosník v Karlíně, podpořený nálezem ojedinělého pramenného materiálu, přináší nejen podrobný pohled na mimořádně rozsáhlou tvorbu a dlouhou historii konkrétního dekoratérského závodu, ale zároveň přispívá k pochopení pracovních procesů dílen tohoto typu i jejich významu v dobové architektuře a výtvarné kultuře.
Klíčová slova — Karlín – Libeň – Vinohrady – Josefov – České Budějovice – architektonická výzdoba – sochařsko-štukatérská firma – štukatérství – secesní architektura – secesní sochařství – historizující architektura – fasáda – palác Lucerna – Oldřich Rákosník – Václav Kuneš – Otakar Rákosník – Bohumil Štěrba

Materiálie

  • Eva Sojková — Jiří Velebil — Zdenka Poliačiková — Milena Andrade Dneboská — Petr Šiřina — Lucia Bendíková: Historie a současnost parků v Karlíně, SP 34, 1/2018, 103–131
Rozsáhlý multioborový výzkum přináší interpretace památkových hodnot PZ Karlín, které determinují zásady ochrany a obnovy parkových úprav významných veřejných prostranství. Kompoziční rozbor současného stavu těchto úprav je doplněn dendrologickým hodnocením.
Klíčová slova — Praha-Karlín – památková zóna Karlín – městský park – náměstí – pražské parky – památkové hodnoty parkových úprav – sortiment dřevin

Sdělení

  • Ladislav Bartoš: Obnova věže Staroměstské radnice v Praze, SP 34, 1/2018, 132–136

Bibliografická služba

  • Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015) — autorský rejstřík (G–N), 137–160

Aktuality

  • Jan Baláček, Matyáš Kracík: Nově prohlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2017, SP 34, 1/2018, 161-163
  • Jan Baláček, Matyáš Kracík: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2017, SP 34, 1/2018, 164-166

Seriál — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606

  • Ondřej Šefců: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (15), Staroměstský orloj, SP 34, 1/2018, 167–172

3. strana obálky

  • Rotunda sv. Václava na Malé Straně získala ocenění Europa Nostra, SP 34, 1/2018, 3. strana obálky